De sammenbrudte forhandlinger i blå blok giver en kæmpestor foræring til Socialdemokratiet

Det er endnu for tidligt at vurdere præcist, hvordan vælgerne vil reagere på sammenbruddet i blå blok.

 

Men alt tyder på, at den blå julefiasko bringer Socialdemokratiet tættere på regeringsmagten.

 

Næste folketingsvalg kan meget vel komme allerede i år. Og det skal senest komme i sommeren 2019.

 

Selvfølgelig kan der inden da nå at ske et og andet. Og selve valgkampen kan rykke på styrkeforholdene.

 

Men umiddelbart er der ikke udsigt til store politiske begivenheder, der overskygger det blå sammenbrud, som netop har fundet sted. Balladen vil stadig være i frisk erindring på valgdagen.

 

Blå blok var i forvejen bagud i meningsmålingerne. Og nu har man givet Socialdemokratiet en kæmpestor foræring.

 

Vælgernes nej til skattelettelser

Forhandlingerne mellem de blå partier havde to centrale temaer: For det første udlændingepolitik. For det andet forholdet mellem skat og velfærd.

 

De to temaer ligger også helt i top hos vælgerne.

 

Når det gælder skatten, har Socialdemokratiet haft succes hos vælgerne med at tale om ”velfærd frem for skattelettelser”.

 

Dette blev understreget af en meningsmåling i begyndelsen af december 2017, der viste, at hele to ud af tre vælgere sagde nej til skattelettelser (Greens/Børsen).

Læs også
Mette Frederiksen er ”overvejede enig i, at integrationsydelsen skal sættes op” – i 2011 gjorde hun det med starthjælpen

 

De blå partiers heftige stridigheder om skatten bidrog i høj grad til, at emnet var helt fremme i vælgernes bevidsthed.

 

Men intet tyder altså på, at dette var til gavn for blå blok. Det kan man begræde. Men sådan er de faktiske forhold i jernindustrien.

 

Kan ikke se behovet

Selvfølgelig kan Løkke alligevel ende med at blive genvalgt som statsminister. Men det er blevet sværere.

 

Regeringen har måske troet, at det ville være lettere at komme igennem med skattelettelser, fordi det går fremad for dansk økonomi.

 

Men faktisk er vælgerne mere tilbøjelige til at acceptere reformer, herunder skattelettelser, når økonomien er presset. Her ser man skattelettelser som en vej til at sætte skub i økonomien.

 

Læs også
Ja til sharia: Socialdemokrater vil bane vej for, at muslimske mænd med flere koner kan få statsborgerskab

I de nuværende gode tider vil de fleste derimod hellere bruge pengene på de særligt trængende grupper blandt ældre, syge m.fl. Det samme mønster kan man se i blandt andet Tyskland.

 

Regeringen har ikke vist megen føling med disse realiteter.

 

S undviger klare svar

Den anden store strid i blå blok drejede sig om udlændingepolitikken. Først og fremmest hjemsendelsen af krigsflygtninge, når der bliver fred i hjemlandet.

 

Det siger alle de blå partier ja til. Socialdemokratiet siger også ja til det. Sådan rent principielt.

 

Men det er svært at få klare svar på, hvornår og hvordan disse hjemsendelser skal foregå. Socialdemokratiet undgår alt for forpligtende meldinger om dette.

 

Og de blå partier har gjort det lettere for socialdemokraterne.

Læs også
Socialdemokratiet risikerer at blive trukket ned af Politikens venstreekstreme hadpropaganda

 

Vinderen

Lars Løkke afbrød forhandlingerne mellem de blå partier om dette store emne. Men vælgerne fik aldrig at vide, hvad man var så uenige om, at forhandlingerne måtte stoppes. Hvad ville Løkke, som han ikke kunne?

 

Det blev aldrig klart. Dermed kunne Socialdemokratiet også nøjes med at udtrykke sig i brede vendinger om, at flygtninge skulle hjemsendes. Man behøvede ikke at sige noget mere forpligtende.

 

For det gjorde regeringen og dens statsminister jo heller ikke.

 

Nu kan de blå partier så hygge sig med en navlebeskuende debat om, hvem af dem der vinder og taber på deres indbyrdes stridigheder.

 

Men den reelle vinder i dette kaos synes at være Mette Frederiksen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…