Danske Bank for alvor i søgelyset: Bagmandspolitiet efterforsker nu bankens transaktioner i forbindelse med hvidvask

Colourbox

Bagmandspolitiet, eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK), som er den korrekte betegnelse, har nu indledt en strafferetlig efterforskning mod Den Danske Bank for mulig overtrædelse af hvidvaskloven.

 

Efterforskningen drejer sig om transaktioner, der kan være led i kriminel hvidvask for et større milliardbeløb i Danske Banks estiske filial.

 

Det oplyser statsadvokat Morten Niels Jakobsen i en pressemeddelelse.

 

”Vi har grundet sagens meget alvorlige karakter og omfang fulgt sagen tæt gennem længere tid, men af gode grunde har vi naturligt holdt kortene tæt til kroppen,” fortæller Morten Niels Jakobsen og fortsætter:

 

”Nu er vi så langt, at jeg kan bekræfte, at vi i SØIK har åbnet en efterforskning med henblik på at undersøge, om vi i Danmark kan rejse straffesag mod Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven. Sagen har længe internt været meget højt prioriteret.”

 

Morten Niels Jakobsen bekræfter samtidig, at der er modtaget flere politianmeldelser vendt mod Danske Bank i sagen.

 

Vil vende hver en sten

I sin efterforskning inddrager SØIK oplysninger og materiale fra Finanstilsynet i Danmark og er samtidig i dialog med en række internationale samarbejdspartnere. Der er således allerede indhentet et meget omfattende efterforskningsmateriale.

 

”Vi er i SØIK meget optaget af, at hver en sten i denne sag vendes. Det er for tidligt at sige, om vi ender med at rejse straffesag, og i sidste ende er skyldsspørgsmålet også op til domstolene,” siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen og understreger:

 

”Jeg kan dog helt generelt sige, at hvidvaskkriminalitet har store skadevirkninger på vores samfund, og loven indeholder stærke sanktionsmuligheder, hvis finansielle virksomheder ikke gør tilstrækkeligt for at undgå, at sorte penge bliver vasket hvide.”

 

Hvor lang tid efterforskningen vil tage, tør Morten Niels Jakobsen ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Læs også
Danske Banks hvidvask udstillet i endnu et samråd

 

Bøden bliver større end fortjenesten

Både i hvidvaskloven og i det bagved liggende EU-direktiv fremgår det, at sanktionerne skal være effektive og have en afskrækkende effekt.

 

SØIK oplyser, at i praksis tager fastsættelsen af bøder udgangspunkt i størrelsen af de samlede mistænkelige transaktioner, som en bank eller anden finansiel institution ikke har håndteret korrekt.

 

Det betyder, at bøden bliver væsentligstørre end fortjenesten.

 

Den Dansk Bank har meldt ud, at et eventuelt overskud fra transaktionerne vil blive brugt til ikke nærmere definerede velgørende formål.

 

Ifølge Berlingske Tidende, som har afsløret transaktionerne, drejer det sig om mistænkelige pengeoverførsler på mere end 53 milliarder kroner.

 

Læs også
Landegrænser for bankoverførsler udtværes af ny teknologi

Der er tale om såkaldt suspekte pengeoverførsler fra Rusland, Moldova ag Aserbajdsjan.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…