Berlingskes dybe krise er i høj grad selvforskyldt – den hænger sammen med politisk korrekthed og fupjournalistik

KOMMENTAR: Det går rigtig skidt for Berlingske.

 

Læsertallet er lavt, og det halter langt efter konkurrenterne på Politiken og Jyllands-Posten. Men det er ikke det eneste problem.

 

Man vil stadig gerne kalde sig en borgerlig avis. Men bladets journalister ligger langt til venstre, især i værdipolitikken, og de skriver derefter. For eksempel gør de gerne muslimer til ofre.

 

En Berlingske-overskrift fra i torsdags lød således: ”Seks fremmedkrigere vender hjem til Danmark: Frustrerede, fremmedgjorte og i lav kurs på datingmarkedet”

 

En rigtig Berlingske-historie.

 

Ak ja. Vi andre er optaget af de problemer, som den ikke-vestlige masseindvandring har skabt. Men Berlingske har blik for et helt anderledes tungtvejende emne: islamisters problemer med dating!

 

Med den slags historier virker det nærmest komisk, når man forsøger at relancere den kriseramte avis med et nyt slogan, der lyder: “Nu giver Berlingske mere mening”.

 

Men ret skal være ret: Artiklen har sikkert vakt positiv opmærksomhed i De Radikales, Alternativets og Enhedslistens rækker.

 

Indholdstomt

Redaktionen har utvivlsomt tænkt længe over det nye slogans udformning og anset det for smart. Men sloganet er indholdstomt, og det afspejler i høj grad Berlingske problem:

 

En avis, der kalder sig borgerlig, men præges af journalister, der ikke kan skjule deres politiske korrekthed, bliver let diffus. Uanset hvor mange ressourcer man hælder i den, og uanset hvor mange slogans man producerer om at ”give mere mening”.

Læs også
Berlingske er i frit fald, både når det gælder kvalitet og læsere – nu forsøger man sig med et angreb på Den Korte Avis

 

Det fine slogan skal selvfølgelig også signalere, at Berlingske satser meget på debatstoffet. Men hvad hjælper det, når bladets debatsider er tunge, selvhøjtidelige og knirkende gammeldags (bortset fra “Groft Sagt”)?

 

Fupjournalistik

Journalistisk Venstreparti, der i den grad dominerer Berlingskes nyhedsjournalistik, producerer masser af det, man kan kalde fupjournalistik.

 

Fupjournalistik betyder her, at man fortier de sider af virkeligheden, som man ikke bryder sig om.

 

I takt med, at de politisk korrekte kræfter bliver mere og mere trængte af befolkningens krav om blandt andet stram udlændingepolitik, tyr de i stigende grad til denne fupjournalistik.

 

Dette forfald er et faretruende internationalt fænomen, som træder tydeligt frem i Berlingske.

 

Læs også
Mærkelig overskrift i Berlingske giver et falsk billede af den fredelige kulturkamp, som spejderbevægelsen står for

En Berlingske-medarbejder kan se problemet

Der synes at være medarbejdere på Berlinske, som kan se problemet med fupjournalistikkens fortielse af ubehagelige kendsgerninger. Det blev forleden antydet i bladets satiriske spalte ”Groft sagt” (26.9.).

 

Her citerer avisens Bent Blüdnikow en DR-journalist for at sige, at ingen i hans omgangskreds stemmer på Dansk Folkeparti.

 

Blüdnikow slår med rette fast, at dette ikke er nogen overraskelse, eftersom alle undersøgelser viser, at journalister politisk ligger markant til venstre.

 

Derefter føjer Berlingske-skribenten til: ”Men debatten om DR er renset for den slags ubehagelige henvisninger til DR’s politiske tendens”.

 

Den Korte Avis og Berlingske

Ja, det gælder store dele af debatten, vel at mærke i høj grad også Berlingskes dækning. Men der er medier, som bryder med denne tendens. Først og fremmest Den Korte Avis.

 

Læs også
Vi satte Berlingske på prøve i tre dage – avisen serverer eklatante fejl og fordrejninger

Den Korte Avis bragte en større analyse af opgøret om DR den 20. september, altså knap en uge før Blüdnikows ”Groft Sagt”.

 

Overskriften lød: ”Nedskæringerne i DR går hånd i hånd med et større samfundsopgør, som de politisk korrekte er ved at tabe.”

 

Denne analyse satte i høj grad fokus på DR’s politiske tendens, for nu at bruge Blüdnikows ordvalg.

 

Men i Berlingske kunne man altså ikke finde meget – om overhovedet noget – om denne problemstilling.

 

Fortielsen

Tilbage står et par væsentlige spørgsmål:

 

Hvorfor har Berlingske leveret fupjournalistik i stedet for ordentlig journalistik ved at fortie denne afgørende del af konflikten om DR?

 

Og hvorfor har Berlingske aldrig beskæftiget sig med det vigtige tema, at journalister generelt ligger politisk meget langt til venstre?

 

Man kan jo gætte: Det kunne hænge sammen med, at hovedparten af Berlingskes journalister har ”samme politiske tendens” som de fleste journalister. Det vil sige venstreorienteret og politisk korrekt.

 

Sådan fungerer fupjournalistik

Berlingske burde erkende, at dens dækning af DR er præget af fortielse. Man har undladt at pege på, at opgøret om DR også er opgør om institutionens politiske profil.

 

Man burde strengt taget også fortælle sine læsere, at Den Korte Avis faktisk har gjort det, som Blüdnikow efterlyser. Men det er formentlig forbudt på Berlingske.

 

Den Korte Avis er i høj grad et korrektiv til Berlingskes politisk korrekte journalistik. Men det prøver Berlingske efter bedste evne at skjule.

 

Den Korte Avis bliver ikke omtalt. Den bliver ikke citeret. Den bliver ikke krediteret. Berlingskes medarbejdere må dog gerne skrive artikler, der tilsviner Den Korte Avis.

 

Sådan fungerer fupjournalistik.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…