USA’s økonomi er i en nærmest optimal tilstand

Colourbox

 

“The Story of the Three Bears” er en af de mest populære eventyr i den engelsktalende del af verden. Historien blev første gang udgivet af den britiske forfatter Robert Southey som “The Story of the Three Bears” i 1837. Eventyret om Goldilock kender vi på dansk som historien om Guldlok og de tre bjørne, hvor Guldlok-princippet er: ikke for varm, ikke for kold, ikke for stor, ikke for lille, ikke for smal, ikke for bred.

Blandt økonomer er en guldlok-økonomi ligesom Guldlok foretrækker sin havregrød: “Hverken for varm eller for kold, men lige tilpas”.

 

Guldlok-økonomi er ikke så ophedet at der skabes inflation, og ikke så afkølet, at der kan tales om recession.  Økonomien er i en nærmest optimal tilstand, hvor der er tæt på fuld beskæftigelse og der samtidig er økonomisk stabilitet. Økonomer kan strides om definitionen, men der er generel enighed om at en Guldlok-økonomi forbundet med lave arbejdsløshedstal, stigende priser på aktier og ejendomme, lavt renteniveau, stabil, afbalanceret og holdbar økonomisk vækst målt på BNP og lav inflation.

 

Arven fra Janet Yellen

Stabil økonomisk vækst, stigende aktie- og ejendomspriser og behersket inflation var netop den arv, Janet Yellen efterlod til sin efterfølger som amerikansk centralbankchef, Jerome Hayden Powell.

 

Jerome H. Powells debut

Jerome H. Powell (eller bare Jay blandt venner) havde sin offentlige debut som centralbankchef tirsdag den 26. februar 2018, hvor han i Committee on Financial Services i Repræsentanternes Hus afgav den halvårlige Monetary Policy Report.

 

Powell tilkendegav, at han så det som sin opgave at tydeliggøre centralbankens intentioner på basis af klare pejlemærker for den økonomiske aktivitet, udviklingen på arbejdsmarkedet og inflationen.

 

Om den amerikanske økonomi tilkendegav Powell, at det går godt, og de nylige udsving på aktiemarkederne var ikke noget, der gav ham anledning til bekymringer. Han gentog mantraet fra hans forgænger, at det det var centralbankens hensigt at hæve renten stille og roligt.

 

Powell forsikrede, at det var centralbankens opfattelse, at den økonomiske vækst ville blive stimuleret af præsident Trumps skattereform, men man ville ikke tillade at økonomien blev overophedet.

 

“Centralbanken ville fortsætte med at finde en balance mellem at undgå en overophedet økonomi og tillade en målsætning for prisinflationen på 2 procent på en bæredygtig basis”, sagde Powell.

 

Læs også
USA støtter Israel mod EU

3 amerikanske renteforhøjelser i 2018?

Powells kommentarer udlægges som han fastholder målsætningen om 3 rentehævninger i løbet af 2018.

 

Wall Street og økonomiske analytikere forventer at det er overvejende sandsynligt, at renten hæves på det næste møde den 21.marts 2018 i The Federal Open Markets Committee, FOMC.

 

Børsfolk og investorer lytter omhyggeligt til tegn på, at Powell har til hensigt at ændre tempoet i renteforhøjelser. Der er en voksende bekymring for, at økonomien kan overophedes efter skattelettelserne, investeringerne i infrastruktur og den massive stigning i de samlede offentlige udgifter, som kongressen netop har godkendt.

 

Det var givetvis frygt for at økonomien og inflationen var ude af kontrol, der udløste udsvingene på aktiemarkedet i begyndelsen af februar. Aktieindekset har dog siden genvundet de fleste af tabene.

 

Økonomisk vækst på 3 pct.

 

Jerome Powell er tydeligvis optimistisk over den samlede økonomi i USA, og centralbankchefen bemærkede, at det så ud til at væksten var på “ca. 3 procent” i anden halvdel af 2017, og at virksomhederne begynder at investere mere på nye fabrikker, udstyr og teknologi: “Væksten i erhvervsinvesteringer steg kraftigt sidste år, hvilket skulle understøtte en højere produktivitetsvækst i tide,” sagde han.

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien

 

Præsident Donald Trump har som bekendt bebudet en økonomisk vækst på 3 procent hvert år i det næste årti. Det er dog et scenario, som mange økonomer tvivler på.

 

Guldlok-økonomi

Jerome Powell har ikke selv brugt udtrykket ”Guldlok-økonomi”, men det har til gengæld flere bankfolk på Wall Street.

 

Mogens Lykketoft sagde i 1983 efter udsigter til en socialdemokratisk regering havde fremkaldt fald i aktiekurserne, at ”Kursskreddene på fondsbørsen er udtryk for, at de implicerede tænker hysterisk, ja, de opfører sig som en flok gamle hysteriske kællinger, og de har ganske simpelt for lidt forstand på politik”.

 

Børserne er altså ikke kun befolket af hysteriske kællinger – som eventyret om Guldlok viser, sætter børsfolk også pris på et godt eventyr.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…