Hun stjal millioner i satspuljen, som blandt andet blev taget fra pensionisterne – nu vil Dansk Folkeparti lade pensionisterne beholde deres penge

Socialstyrelsen i Odense (Foto: Google Map)

Det var samfundets svageste grupper, som den internationalt efterlyste Anna Britta Troelsgaard Nielsen stjal fra, da det gennem en årrække lykkedes hende at tilrane sig 111 millioner kroner fra satspuljemidlerne.

 

Det er landets folkepensionister og førtidspensionister samt bistandsmodtagere, der betaler gildet, når staten inddrager penge til finansieringen af satspuljemidlerne.

 

Pengene til puljen tages således fra den automatiske regulering af deres indkomster, som derfor stiger mindre end den gennemsnitlige lønudvikling på arbejdsmarkedet.

 

Nu vil Dansk Folkeparti have pensionisterne ud af ordningen

Men nu skal det ifølge Dansk Folkeparti være slut for pensionisternes vedkommende.

 

Deres pension skal fremover ubeskåret følge lønudviklingen på arbejdsmarkedet, lyder det fra partiets finansordfører, René Christensen:

 

”Vi møder op til finanslovsforhandlingerne med et krav om, at landets folke- og førtidspensionister bliver trukket ud af ordningen,” siger René Christensen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Det er rent faktisk dem, der i dag finansierer halvdelen af satspuljen. Hvis vi får vores krav igennem, betyder det, at pensionisternes samlede indkomst næste år vil stige med omkring 350 millioner kroner.”

 

René Christensen understreger, at hvis partierne bag ordningen vil videreføre den i sin nuværende form, skal de manglende millioner fra pensionisterne hentes på finansloven.

 

Som at fodre hunden med dens egen hale

Ordningen blev indført i maj 1990 med tilslutning fra alle de partier, der dengang var repræsenteret i Folketinget. Siden har Dansk Folkeparti og Liberal Alliance tilsluttet sig, og kun Enhedslisten er udenfor.

 

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

Formålet med satspuljen er ifølge Børne- og Socialministeriet ”at forbedre vilkårene for de borgere, der modtager overførselsindkomster, og for de svageste grupper i samfundet”

 

Man vil altså forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster ved at skære i deres udbetalinger.

 

Eller, som vi skrev det her i avisen i onsdags den 10. oktober:

 

Det svarer til at fodre hunden med dens egen hale.

 

Og ikke nok med det. Når det kommer til stykket, bruges beskæringerne i folkepensionisternes og bistandsmodtagernes udbetalinger også til meget andet end lige netop at forbedre deres vilkår.

 

Lidt over 250 millioner kroner til integration og bandekriminalitet

Således er lidt over 250 millioner kroner af pensionisterne og bistandsmodtagernes penge havnet i Integrationsministeriet til brug i perioden 2018 – 2021.

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

 

Her skal en del af dem bruges til at ”igangsætte et massivt fokus på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats” ved hjælp af noget, man kalder integrations- og beskæftigelsesambassadører.

 

Hvordan kan man “igangsætte et massivt fokus”? Dette fuldkommen tågede sprog gør det ekstra svært at finde ud af, hvad der foregår.

 

En anden del af beløbet skal bruges til at forbygge bandekriminalitet ved hjælp af blandt andet etableringen af en såkaldt bande task force – oven i de mange andre slags task force, der findes i Danmark.

 

Og fire millioner kroner til julehjælp

I Børne- og Socialministeriets andel af satspuljen er der afsat 154 millioner kroner til en handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed i perioden 2018 – 2021.

 

Til noget, der kaldes ”Strategi for et stærkere civilsamfund” er der i perioden 96,6 millioner kroner.

 

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

Og så skal landets pensionister og bistandsmodtagere også finansiere en handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel med 63 millioner kroner. Ligeledes i perioden 2018 – 2021.

 

Til støtte for julehjælp er der i år afsat fire millioner kroner.

 

Alt i alt råder Børne- og Socialministeriet over lidt over 1,1 milliard kroner til de afsatte projekter i perioden 2018 – 2021.

 

Beskæftigelsesministeriet med veteranindsats

I forhold til Integrationsministeriet og Børne- og Socialministeriet har Beskæftigelsesministeriet  beskedne 274 millioner kroner at gøre godt med i perioden 2018 – 2021.

 

Her satses der primært på to områder.

 

Det er særlig støtte til udsatte unge i uddannelse ned 84,4 millioner kroner og en ”ordentlig veteranindsats” til 127,2 millioner kroner.

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

 

Dertil kommer permanente bevillinger til de to områder på henholdsvis 84,4 millioner kroner til de udsatte unge og 125 millioner kroner til veteranerne.

 

Her kan du læse meget mere om de projekter, som landets pensionister og bistandsmodtagere er tvunget til at finansiere i de tre forskellige ministerier:

https://www.regeringen.dk/nyheder/satspulje-2018-aftaler/

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet:

file:///C:/Users/Bruger/Downloads/aftale-om-udmoentning-af-satspuljen-for-2018-paa-integrationsomraadet%20(1).pdf

 

Børne- og Socialministeriet:

https://socialministeriet.dk/media/19057/aftale-om-udmoentning-af-satspuljen-for-2018-2021.pdf

 

Læs også
Kristian Thulesen Dahl har en klar interesse i at skrue bissen på over for Mette Frederiksen

Beskæftigelsesministeriet:

https://bm.dk/media/5398/satspuljen_2017.pdf

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2018/den-kyniske-kvindes-kaempe-svindel-med-sociale-midler-er-en-advarsel-om-at-der-er-noget-galt-i-danmark/?utm_medium=newsletter_ubivox&utm_source=20181010_Social%20svindel%20viser%2C%20at%20der%20er%20noget%

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…