2 ud af 3 par på kontanthjælp er ikke-vestlige indvandrere

Tilfældige beboere fra Aarhus Vest (Foto: Privat)

På trods af at ikke-vestlige indvandrere fylder mindre end 6 procent af befolkningen, fylder de en stor del af kontanthjælpsstatistikkerne. Og tendensen er endnu stærkere, hvis man kigger på de såkaldte kontanthjælpspar. I to ud af tre af alle par, hvor begge personer er på kontanthjælp, er begge personer samtidig ikke-vestlige indvandrere.

 

Ikke-vestlige indvandrere har i flere år været overrepræsenteret blandt offentligt forsørgede generelt og blandt kontanthjælpsmodtagere i særdeleshed. Og blandt par, hvor begge personer er på kontanthjælp, er tendensen endnu mere udpræget – og den har været tiltagende gennem de seneste år. Det viser nye tal.

 

I 2013 var 43 procent af alle kontanthjælpspar ikke-vestlige. Det svarer til 3.500 par, hvor begge parter havde en ikke-vestlig baggrund og var på kontanthjælp. I 2017 var tallet steget til 5.700, altså en stigning på mere end 60 procent. Antallet af kontanthjælpspar, hvor begge parter havde en dansk baggrund, var i samme periode faldet fra 3.750 til 2.300.

 

Det betyder, at fra at udgøre 43 procent af alle kontanthjælpspar i 2013, var det i 2017 to ud af tre kontanthjælpspar, der havde en ikke-vestlig baggrund.

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere ikke-vestlige indvandrere er en del af forklaringen

Den massive stigning både i antallet og andelen af kontanthjælpspar med en ikke-vestlig indvandrerbaggrund skyldes til dels en generel stigning i antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande. I perioden 2013 til 2017 er befolkningen i alderen 18-64 år samlet set steget med godt 77.400 personer, og næsten halvdelen af den stigning skyldes, at der er kommet flere indvandrere fra ikke-vestlige lande.

 

Læs også
Mette Frederiksen er ”overvejede enig i, at integrationsydelsen skal sættes op” – i 2011 gjorde hun det med starthjælpen

 

 

 

Ligeledes er ikke-vestlige indvandreres andel af den samlede befolkning i alderen 18-64 år steget fra knap 7 pct. i 2013 til knap 8 pct. i 2017. Det svarer til en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere på 21 procent, hvilket altså er en væsentligt mindre stigning end den, man ser i antallet af ikke-vestlige kontanthjælpspar over samme periode.

 

Det stigende antal ikke-vestlige indvandrere kan derfor forklare noget af, men ikke hele stigningen i antallet af ikke-vestlige kontanthjælpspar.

 

Ikke-vestlige i mindre grad overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere generelt

Ikke-vestlige indvandrere udgør også generelt en stigende andel af alle kontanthjælpsmodtagere. Mens de i 2013 udgjorde 23 procent af alle kontanthjælpsmodtagere, udgjorde de i 2017 30 procent. Det svarer til en stigning fra 33.500 til 41.800 ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp.

 

Det betyder, at ikke-vestlige indvandrere samlet set også er overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere generelt – men altså langtfra i ligeså udpræget grad, som de er blandt kontanthjælpsparrene.

Læs også
Indvandrere hænger fast på kontanthjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere personer i et kontanthjælpspar er på integrationsydelse

I 2017 var der omkring 8.700 kontanthjælpspar i alt, svarende til 17.400 personer. Af de 17.400 personer modtager knap halvdelen integrationsydelse. Dertil modtager godt 10 pct. uddannelseshjælp.

 

Læs også
Chok-tal: Hver tredje ledige på kontanthjælp står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrationsydelsen blev introduceret i september 2015, som et alternativ til kontanthjælp for personer, der ikke har boet i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år.

 

Uddannelseshjælpen blev introduceret i oktober 2013, og er et alternativ til kontanthjælpen til unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Både uddannelseshjælp og integrationsydelsen har generelt en lavere sats end kontanthjælpen for dem, som er jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate.

Læs også
Jamila fra Marokko har boet 28 år i Danmark – hun er på kontanthjælp, uden udsigt til at forsøge sig selv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA

 

Læs også
Ambrin får 11.000 kr. i kontanthjælp hver måned – derfor bliver hun i Danmark, selv om hun hellere ville bo i Pakistan
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…