Wolfgang Schäuble går af som tysk finansminister

Wolfgang Schäuble

Efter det tyske valg søndag den 24. september 2017 oplyses det nu, at den tyske finansminister siden 2009, Wolfgang Schäuble, er indstillet på at overtage posten som formand for Forbundsdagen.

 

Den 75-årige CDU-politiker har siddet i Forbundsdagen i 45 år, og han vil som formand for Forbundsdagen erstatte Nobert Lammert.

 

Wolfgang Schäuble været Tysklands magtfulde finansminister siden 2009, og hans betydning for europæisk politik kan næppe overvurderes.

 

Tysk økonomi er motoren i europæisk økonomi og det er tysk lavinflationspolitik, der slår takten i Euro-samarbejdet. Og det er altså en 74-årig kørestolsbruger (Schauble blev udsat for et attentat i 1990), som om nogen har været vogteren over ansvarlighedens økonomiske politik – den såkaldte austerity-politik, der ikke mindst i Sydeuropa lægges for had som fantasiløs budgetdisciplin, besparelser på de offentlige budgetter og reel stagnation.

 

Modargumentet har været, at Tyskland, der i høj grad tager sin egen medicin, faktisk har vækst og høj beskæftigelse.

 

Kravene fra EU

Den stramme økonomiske politik udspringer af EU’s traktat og den såkaldte stabilitets- og vækstpagt, der forudsætter at medlemslandenes offentlige budgetunderskud altid holdes under den tilladte grænse på tre procent af bruttonationalproduktet, BNP.

 

Den stramme finanspolitik, har dog ikke kunnet stå alene. EU har ikke kunnet modstå presset fra Frankrig, Italien, Grækenland, Spanien, Portugal og andre lande, der fastholdes i lav vækst og høj arbejdsløshed.

 

Tysk skepsis overfor Den Europæiske Centralbank

Tyskland og Wolfgang Schäuble har nødtvungent måttet acceptere, at Den europæiske centralbank, ECB, fortsætter med at øge pengemængden gennem den såkaldte Quantitative Easening. Centralbankchefen Mario Draghi er fokuseret på væksten, og han ser ingen anledning til at hæve renteniveauet så længe inflationen er helt i bund.

 

Resultatet er at afkastet af bankindestående og obligationer er nul eller ligefrem negativt. Aktiemarkedet er den eneste mulighed for et vist afkast. Aktiekurserne stiger i takt med pengeudpumpningen mens pengerigeligheden og det lave renteniveau kun har begrænset virkning på investeringer og forbrug.

 

Læs også
Tyskland: En “latent følelse af utryghed”

Risikoen for nye finanskriser

Pengepolitikken er ikke uden risici. Når og hvis renten stiger vil kapitalen bevæge sig væk fra aktier og kunne fremkalde en krise på de europæiske aktiemarkeder. Schäuble har ikke lagt skjul på, at det netop var en sådan krise han frygtede forud for det tyske valg. Det skete ikke, men CDU/CSU fik af andre grunde et dårligt valg.

 

Modstand mod finansiering af statsgæld

Tyskland har også set et andet problem i Mario Draghis ekspansive pengepolitik. Det har fra starten været en tysk forudsætning, at Centralbankens opkøb af papirer i markedet ikke måtte få karakter af finansiering af statsgæld. I den virkelige verden er det i høj grad hvad der sker – EU-lande med budgetunderskud får mulighed for at slippe af med store mængder statsobligationer til kurser, der holdes kunstigt oppe af Draghis pengeudpumpning.

 

Spørgsmålet er hvor længe en CDU/CSU i Tyskland kan leve med at EU straffer opsparing og understøtter uansvarlige staters gældsætning. I øjeblikket betaler tyske sparere en høj pris for en EU-politik, der prøver at skabe aktivitet i Sydeuropa – i lande, der tydeligvis i en årrække har levet over evne. Tysk opsparing bliver kun i meget begrænset omfang placeret i aktier – man foretrækker bankindskud eller sikre obligationer. Hvis der opstår mistillid til banksystemet eller til obligationsmarkedet eller man bliver opkrævet negativ rente, vil tyskerne foretrække at gemme pengene under madrassen.

 

Billedet kan genkendes i andre lande. I Danmark er der formentlig mange pensionsopsparere, der med bekymring ser den reale værdi af opsparingen blive mindre og mindre.

 

Krav fra Frankrig og andre om ny politik

Nogle lande med Frankrig i spidsen er stærkt utilfredse med EU’s håndtering af den økonomiske situation fordi der sker for lidt. De kræver at der føres en traditionel Keynesiansk ekspansiv finanspolitik, der kan sætte gang i vækst og beskæftigelse. Hermed menes at Tyskland og de nordeuropæiske lande skal bruge flere penge og tillade et højere økonomisk aktivitetsniveau.

Læs også
Bliver en vis Annegret Kramp-Karrenbauer – også kaldt AKK – Tysklands næste kansler?

 

Det har Tyskland med Schäuble ved det økonomiske ror ikke hidtil været indstillet på, og samtidig er Tyskland stærkt betænkelig ved en pengepolitik, der betyder at renten er 0 eller negativ. Det samlede billede er, at alle er utilfredse.

 

Som det fremgår har Wolfgang Schäuble været en høg, når det gælder finansiel disciplin. Men han er også stærk tilhænger af mere integration i Europa i fremtiden.

 

Schäuble faktisk leder af CDU efter Helmut Kohl

Da han mødte Merkel, som voksede op i DDR, kort efter Berlinmurens fald i 1989, var Schäuble faktisk tronarving til lederposten i det konservative CDU efter den mangeårige forbundskansler, Helmut Kohl. Men Schäubles tid som partileder efter Kohls afgang, blev kortvarig. I 2000 måtte han overlade posten til Angela Merkel på grund af sin rolle i en skandale omkring partistøtte.

 

Siden har Merkel og Schäuble kørt et parløb omkring den tyske økonomi, og sammen har de spillet en nøglerolle på europæisk plan.

 

Sammenhæng med forhandlingerne om en ny tysk regering

Når meddelelsen om at Wolfgang Schäuble forlader finansministerposten kommer nu, er det for at gøre banen klar til de intense koalitionsforhandlinger, der forestår om en ny tysk regering.

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien

 

Efter SPD’s melding om at de går i opposition, ventes Angela Merkel at forsøge at danne en samlingsregering med det liberale parti FDP og Miljøpartiet De Grønne. En såkaldt Jamaica-koalition efter de tre partiers farver – sort, gul og grøn.

 

Det liberale parti FDP søsterparti til Venstre i Danmark) har ikke lagt skjul på at deres regeringsdeltagelse forudsætter at de får finansministerposten.

 

Regeringsforhandlingerne ventes tidligst afsluttet efter det kommende delstatsvalg i Niedersachsen den 15. oktober 2017.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…