Vi har ikke råd til at hjælpe patienter med nyresten ud af frygtelige smerter, men vi har råd til ikke-vestlig indvandring for over 33 mia. kr. årligt

Forleden kom det frem, at 26 patienter med nyresten må vente til 2018 på at få behandling.

 

De må bare acceptere at leve i et smertehelvede, hvor de er helt ude af sig selv, til engang næste år.

 

Det skyldes, at Sjællandske Universitetshospital i Roskilde har overskredet budgettet for i år.

 

En fuldkommen uværdig situation for det danske velfærdssamfund, at mennesker i alvorlige, akutte smerter lades i stikken.

 

Blod

I de seneste dage har vi også fået at vide, at Danmark mangler blodplasma.

 

Blodplasma bliver brugt ved kræftbehandlinger og organtransplantationer, og det kan hjælpe med at få blodet til at størkne ved kraftige blødninger i forbindelse med fødsler og trafikuheld.

 

Halvdelen af det blodplasma, vi bruger, må vi købe i udlandet. Det kan blive dyrt i længden. Og i nødsituationer kan der komme til at mangle forsyninger.

 

Det er stærkt bekymrende, især fordi vi har et voksende behov for blodplasma.

 

Vi kunne sådan set blive selvforsynende med det stærke bloddonor-system, som vi har.

 

Men vores blodbanker mangler et beløb på omkring 67 millioner kr. til at investere i de nødvendige maskiner, der tapper blodplasmaet. Det vurderer Foreningen Bloddonorerne i Danmark.

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

 

Regningen for ikke-vestlige indvandrere

67 millioner kroner er et særdeles beskedent beløb for at sikre dette. Det virker helt forrykt, at man skal spare her.

 

Men vi får bare at vide, at der desværre ikke er råd til flere maskiner, der kan tappe blodplasma.

 

Og vi får bare at vide, at nyrestenspatienter på Sjælland er overladt til deres uudholdelige smerter til i hvert fald engang næste år.

 

Men hvorfor ikke sige det, som det er:

 

Der var rigeligt råd til at klare disse meget påtrængende udgifter, hvis det danske samfund ikke havde en årlig regning på over 33 milliarder kroner for ikke-vestlige indvandrere.

 

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

Lever på skatteydernes regning

Tallet 33 milliarder er Finansministeriets skøn over samfundets udgift, når man sammenholder, hvad disse indvandrere modtager fra samfundskassen, og hvad de betaler til samfundskassen.

 

Når det er så dyrt, hænger det sammen med, at så mange ikke-vestlige indvandrere lever på skatteydernes regning i stedet for at have et almindeligt arbejde.

 

Helt galt er det med kvinderne, der ofte ikke må arbejde for deres mænd. Til gengæld modtager de kontanthjælp i stort tal.

 

Og i virkeligheden er regningen væsentligt større end de 33 milliarder kroner.

 

Der er store indirekte udgifter forbundet med den ikke-vestlige indvandring: sundhedsudgifter, udgifter til politi og retsvæsen, udgifter til uddannelse osv.

 

Befolkningen har ikke bedt om det

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

Den danske befolkning har aldrig bedt om, at det skulle være sådan. Det er noget, politikere har trukket ned over hovedet på den.

 

Det er slemt nok for alle dem, der skal betale. Men det er endnu værre for dem, der ikke får en helt nødvendig hjælp fra samfundet.

 

For de ramte nyrestenspatienter på Sjælland hjælper ingen kære mor. De må bide smerterne i sig.

 

Der skal nemlig være råd til at betale langt over 33 milliarder kroner om året for ikke-vestlig indvandring.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…