Verdens ressourcer kan ikke længere dække verdens behov!

Colourbox

Iflg. Verdensnaturfonden var 2. august 2017 dagen, hvor årets ressourcer var opbrugt. Vi er for mange i verden, og vi bruger for meget af alt! Vi har den opfattelse, at er der ikke mere af en slags, så bruger vi bare noget andet, men i længden er det ikke holdbart, og ikke alt kan genbruges. På en musikfestival blev der fx brugt toiletpapir, der i længde kunne række fra Skagen til Gibraltar!

 

I Rom er der for tiden mangel på vand, og da man ikke kan leve uden, skal vandet hentes udefra. Mange steder i verden er der tørke og vandmangel, og i fremtiden vil man blive nødt til at genbruge vandet med farer for infektion eller blive nødt til at afsalte havvand, hvilket kræver megen energi.

 

Vi bliver ca. 10.000 flere mennesker på jorden hver time – årligt ca. 80 mio., hvilket næsten svarer til Tysklands befolkning. Der er grænser for vækst, og da vi med vor pesticid behandling af afgrøder er ved at udrydde bierne, vil fødevareproduktionen formindskes og resultere i mindre mad til flere mennesker. Når bierne er væk, hvem skal så bestøve blomster og afgrøder? Et sted i Kina forsøger man med menneskehånd, og i USA har man kørt rundt med bistader fra mark til mark. Pesticider og anden gift er stadig i brug, for penge og økonomi er vigtigere end mennesker og miljø!

 

Ikke bare vand men også sand kan blive en mangelvare. Der bruges megen sand til de mange flere boliger, der skal bygges til de mange flere mennesker, og til cementblandingen skal der bruges masser af sand, som i dag er blevet en industrivare. Mange steder tømmes strande for sand, hvilket gør, at kysten bliver lettere at erodere. Nogle steder tager man sand fra havbunden, hvilket har to konsekvenser. For det første fjernes rub og stub inkl. små fisk og koraldyr, og for det andet er der salt i vandet, hvilket får det færdige resultat med cement til at blive dårligere, da saltet giver rust i jern o.a. Det kan ende med, at huset styrter sammen, men det drejer sig om hurtige penge, og når rusten tærer, og huset styrter sammen, er de involverede pengemænd på pension.

 

I dyrenes verden taler man ikke om bæredygtighed eller sætter dato for ressourceforbrug, for overbefolkning gør, at der ikke er plads til så mange vilde dyr, som enten uddør eller skydes. Der har længe været forbud mod at sælge elfenben for at bremse jagten på elefanter. Mange andre dyr forsvinder, hvilket giver problemer for fødekæden, som man fx har set det i havene, hvor koraller dræbes af store søpindsvin, som har frit spil, da dets fjende – en havsnegl er ved at blive udryddet af mennesker. Pga. grådighed efter profit gribes der ind i naturens orden. Det vil også skade os selv. Den amerikanske indianerhøvding Seattle (1786-1866) har sagt: Hvis der ikke var vilde dyr, ville mennesket dø af åndelig ensomhed, og det, som sker for de vilde dyr, vil også ske for mennesket.

 

I det østlige Afrika – på Serengeti-sletten er der en nationalpark for vilde dyr, men med tørke og det varmere klima, er der ikke vand til alle. I dyreverdenen er der det modsatte problem som med mennesker. I det østlige Afrika er befolkningstallet i løbet af 30 år steget ca. 74%, mens der bliver færre vilde dyr. Der er ikke plads til de vilde dyr, når mennesket breder sig på deres levesteder.

 

Årets ressourceforbrug blev opbrugt 2. august, og vi mennesker burde evt. overveje at udsætte kommende graviditeter til næste år for samlet at begrænse fødselstallet. Små familier er nemlig den mest effektive måde til at bremse den globale opvarmning. For ca. 100 år siden var det i Danmark ´moderne´ og ansvarligt kun at få to børn, mens det nu er næsten normalt med 3 eller flere børn og måske også et par hunde, hvilket heller ikke hjælper på CO2 udslippet. Er der ingen ansvarsfølelse tilbage hos os mennesker, der sviner med ressourcerne hele året – også efter den 2. august 2017?

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…