Unge faglærte slår unge akademikere i jobjagten

Arkiv: Unge der har bestået deres svendeprøve

Siden krisen toppede er danskernes ledighed faldet år for år. Det er den også for de erhvervsuddannede, hvor både de unge og de ældre hvert år får lettere ved at finde arbejde. Billedet er dog anderledes hos akademikere med en lang videregående uddannelse, hvor de unge i dag har en ledighed, der ligger over niveauet i kriseårene.

 

De seneste mange år har udviklingen på arbejdsmarkedet kun peget i én retning: beskæftigelsen stiger og ledigheden falder.

 

Det ses blandt andet hos de unge med en erhvervsuddannelse i ryggen. Deres ledighed er faldet med næsten to procentpoint fra 8,6 procent i 2010 til 6,7 procent i 2015.

 

Det er dog ikke alle grupper, der nyder godt af opsvinget. Unge akademikere, her defineret som personer der har afsluttet en lang videregående uddannelse, trækker nemlig i den anden retning. Hvor de i 2010 havde en ledighed, der var lavere end hos de unge erhvervsuddannede, så lå de unge akademikere med 9,8 procentpoint i 2015 betydeligt over de erhvervsuddannede.

 

Det betyder, at ledigheden for unge erhvervsuddannede i 2015 lå på omtrent samme niveau som for unge med en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Akademikerne med en lang videregående uddannelse havde derimod den højeste ledighed blandt de unge mellem 25 og 34 år. Selv ledigheden for personer med grundskole som højest fuldførte uddannelse lå med 9,4 procent under akademikernes i 2015.

Ledigheden falder også for de ældre faglærte

Præcist som det var tilfældet hos de unge erhvervsuddannede, så er ledigheden hos de ældre erhvervsuddannede, dvs. dem over 50 år, også faldet år for år, siden krisen toppede. Men hvis vi sammenligner erhvervsuddannede med akademikere, så er billedet noget anderledes hos de ældre end hos de yngre.

 

Mens ledigheden både var høj og stigende for de unge akademikere, så har de ældre akademikere et langt bedre greb om arbejdsmarkedet. Deres ledighed har siden krisen ligget stabilt og lavt, hvilket vil sige, at på trods af et stort fald i ledigheden hos de ældre erhvervsuddannede, så har akademikerne stadig den klart laveste ledighed af de to.

Klik ind og se grafer her:
Sådan har vi gjort:
Tallene stammer fra Danmarks Statistiks statistikbank, tabel AUL08 over registrerede fuldtidsledige. Tabellen indeholder kun 5-årige aldersintervaller. Det betyder, at tallene for de anvendte aldersgrupper, 25-34-årige og 50+-årige, er dannet ved at vægte fuldtidsledigheden for den samlede aldersgruppe ud fra antallet af fuldtidsledige i de enkelte 5-årsintervaller.Akademikere er i analysen defineret som personer, der har en lang videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse eller Ph.d. er således ikke medtaget i gruppen.
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…