Udenlandske lønmodtagere arbejder i næsten lige så høj grad som de danske under en overenskomst

Udenlandske lønmodtagere arbejder i næsten lige så høj grad som de danske under en overenskomst.

 

På det danske arbejdsmarked er langt størstedelen af rammerne for arbejdsvilkårene defineret gennem de kollektive overenskomster. Det inkluderer bl.a. bestemmelser om løn, arbejdstid, ferie m.v.

 

Og på dette område er udenlandske arbejdere dækket i stort set samme omfang som deres danske kolleger. Ifølge beregninger foretaget af Dansk Arbejdsgiverforening er 74 pct. af de udenlandske lønmodtagere dækket af en dansk overenskomst. Til sammenligning arbejder 83 pct. af alle lønmodtagere under overenskomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tredjedel af alle beskæftigede er ansat i en virksomhed, der er medlem af DA, og i den private sektor dækker DA-området halvdelen af beskæftigelsen. På dette område er 87 pct. er alle lønmodtagere dækket af en overenskomst og 85 pct. af de udenlandske arbejdstagere.

 

Læs også
Mangeårig kriminalassistent: Udlændinge kræver stor politiindsats – men politiets øverste ledere vender det blinde øje til problemerne

 

 

 

 

 

 

 

Sådan har vi gjort
Opgørelsen af udenlandske medarbejderes overenskomstforhold bygger generelt på samme metode, som DA anvender til at opgøre overenskomstdækningen for hele arbejdsmarkedet med. For opgørelsen af udlændinges overenskomstdækning gælder endvidere en række forhold:

Oplysningerne om udenlandske statsborgere bygger på en specialkørsel fra STAR (Jobindsats), som er koblet med data for Lønmodtagerbeskæftigelsen fra Danmarks Statistik (BFL) og med data fra DA’s lønstatistik. Opgørelsen er opgjort i fuldtidsbeskæftigede for 2015.

 

Opgørelsen af udlændinge på DA-området følger metoden for hele DA-området, og de udenlandske medarbejdere er identificeret på baggrund af specialkørslen fra STAR. Opgørelsen er ekskl. personer der arbejder i en udenlandsk virksomhed i Danmark og er registreret gennem det såkaldte RUT-register.

 

Læs også
Udsigt til politisk drama om udlændingepolitik mellem Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen

Det antages, at udlændinge inden for branchen Finansiering og forsikring har samme overenskomstdækning som beskæftigede inden for Finanssektorens Arbejdsgiverforenings område. Det antages endvidere, at 25 pct. af udenlandske medarbejdere i branchen Landbrug, skovbrug og fiskeri er omfattet af en kollektiv aftale. Antagelsen bygger på et skøn fra GLS-A.

 

For udenlandske medarbejdere ansat uden for DA-området, den offentlige sektor samt brancherne Finansiering og forsikring og landbrug tages der udgangspunkt i overenskomstdækningen på 59 pct. for hele gruppen i den samlede overenskomstdækning på det danske arbejdsmarked. Dækningsgraden vægtes i forhold til udenlandske medarbejderes relative fordeling på tværs af brancherne for andre/uorganiserede. Det antages, at overenskomstdækningen relativt set har samme profil som på DA-området på tværs af hovedbrancher (men altså på et lavere niveau). Da beregningerne således bygger på en række antagelser for særligt denne gruppe af lønmodtagere på den private del af arbejdsmarkedet, skal overenskomstdækningen tages med disse forbehold.

Kilde: AGENDA
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…