TV2 laver falske nyheder om regeringens nye bandepakke med strengere straffe

You Tube

Justitsminister Søren Pape Poulsen fremlagde lørdag regeringens nye bandepakke. Det skete på regeringsseminaret på Fyn.

 

Tre centrale forslag

Regeringen vil skærpe i straffene for bandekriminalitet. Især tre punkter springer i øjnene:

 

For det første vil regeringen forhøje straffen for lovovertrædelser, hvor der bruges skydevåben og eksplosive stoffer i det offentlige rum, med op til 50 procent.

 

Baggrunden er en dramatisk stigning i bandeskyderier i det offentlige rum. I 2016 var der hele 54 af disse skyderier.

 

For det andet vil regeringen forhindre, at bandemedlemmer efter endt straf bare vender tilbage til det område, de kommer fra, og fortsætter som kriminelle ”konger” i deres gamle miljø.

 

Nu skal de kunne dømmes til, at de i op til flere år skal holde sig fra det boligområde eller den by, som de kommer fra.

 

For det tredje skal det ikke være muligt at blive prøveløsladt, hvis man er dømt efter straffelovens bandebestemmelse. Det vil betyde en kraftig forlængelse af straffen.

 

Et bandemedlem kan dog undgå denne skæbne, hvis vedkommende i god tid går ind i et såkaldt exit-program, der fører væk fra den kriminelle løbebane.

 

Pape og regeringens budskab er klart: Man ønsker strengere straffe for at bekæmpe bandekriminaliteten. De skal kombineres med en social indsats for dem, der gerne vil ud af miljøet.

 

Professoren og ex-bandemedlemmet

Læs også
Ikke-vestlige indvandrere bevæbner sig – antallet af våbendømte er næsten fordoblet siden årtusindskiftet

Men Journalistisk Venstreparti kan ikke lide skærpede straffe. Det fik man en demonstration af, da en TV2-journalist torsdag interviewede professor emeritus Eva Smith om de hårdere straffe for skyderier i offentligheden.

 

Eva Smith har i årtier været cheffortaler for det synspunkt, at strengere straffe ikke hjælper noget. Det sker med meget løse henvisninger til, at ”forskning” viser det.

 

TV2-journalisten holdt mikrofonen for Eva Smith. Hendes synspunkter stod helt uanfægtede.

 

Dagen efter interviewede samme journalist et tidligere bandemedlem. Han sagde, at regeringens forslag naturligvis ikke i sig selv ville stoppe bandekriminaliteten, men at det var et skridt i den rigtige retning.

 

Nu optrådte journalisten i en helt anden rolle. Han blev ved og ved med at stille spørgsmål, der anfægtede, hvad ex-bandemedlemmet sagde. Manden mente åbenbart det forkerte efter journalistens opfattelse.

 

Ingen kritiske spørgsmål til Eva Smith

Der var en afgrund til forskel på de to interviews. Journalisten stillede intet af de nærliggende kritiske spørgsmål til Eva Smith.

Læs også
På vej mod kaos: Regeringen bruger embedsmænd til at afvise DF’s udlændingekrav – men nu gennemhulles embedsmændenes påstande

 

For eksempel: Når hun nu altid afviser, at skærpede straffe hjælper, er det så bedst, at folk slet ikke bliver straffet for deres forbrydelser?

 

Eller mener hun, at straffe af en vis størrelse hjælper, mens straffe over denne størrelse gør mere skade end gavn? Og hvad er så det passende niveau?

 

Simple spørgsmål som disse ville have været særdeles tiltrængte. Men de blev ikke stillet.

 

Udvisning

Journalisten kunne også have konfronteret Eva Smith med et par andre ting:

 

Bandemedlemmer, der sidder i fængsel har sværere ved at lave kriminalitet. Hvis de nu skal sidde længere på grund af manglende prøveløsladelse, så forlænges denne gunstige tilstand – ikke sandt?

 

Læs også
Den såkaldte våbenhvile i bandekrigen er lavet i en islamistisk moské – men naive kræfter sluger den råt

Samtidig vil de fleste bandemedlemmer nok helst være fri for at komme i fængsel. Det er sjovere at være udenfor. Så selv om hårdere straffe ikke er nok, kan de måske være et bidrag sammen med andet.

 

Og så er der det virkelig tunge skyts:

 

For en række medlemmer af indvandrerbander er truslen om udvisning det eneste, de for alvor er bange for. Hvor spurgte TV2-reporteren så overhovedet ikke til, om man ikke skulle gøre det lettere at udvise?

 

Falske nyheder

Journalisten gav indtryk af, at Eva Smiths synspunkter var uproblematiske, mens det modsatte var tilfældet med ex-bandemedlemmet.

 

Det er sådan, Journalistisk Venstreparti ser på sagen. Men det er ikke sådan, virkeligheden er.

 

De to interviews var et eksempel på den strøm af falske nyheder, der præger TV-journalistikken.

 

Læs også
Drabet på 16-årig var ikke banderelateret, siger politiet – men er det virkelig rigtigt, at han var ”en helt almindelig dreng”?

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…