Med en tildækning af små piger accepterer vi børn som seksuelle objekter, der skal passe på deres dyd for ikke at friste manden

Foto: Privat og You Tube

Af MF Martin Henriksen (DF) Formand for Folketingets Udlændinge-, og Integrationsudvalg

 

Desværre er der en stigende tendens til, at flere kvinder bærer muslimsk tørklæde. Og det er i sig selv bekymrende, da tørklædet symboliserer en øget islamisering af det danske samfund, og dermed en større opdeling mellem dem og os. Denne opdeling ønsker vi ikke i Dansk Folkeparti.

 

Men hvad værre er, er accepten af at tørklædet vinder mere og mere indpas i den generelle debat. Det er som om, at nu har tørklædet været diskuteret i så mange år, så vender vi os til det.

 

Accepten er selvsagt størst i indvandrer kredse, hvor en nylig undersøgelse har vist, at næsten halvdelen af herboende muslimer mener, at piger, altså ikke kun kvinder, men piger, helt ned til 13 års alderen bør tildække sig efter Koranens forskrifter. En tendens der er rystende viden.

 

Ifølge islam handler det ikke kun om et tørklæde, men om en generel tildækning af kvinden for at være en anstændig og ærbar kvinde. Dvs. det handler også om ikke at vise arme, ben og figur.

 

I henhold til islam er en tildækket kvinde ærbar og ren. Og med en passende tildækning sikrer det kvinden mod at blive forulempet af den tilsyneladende svage mand, som ikke evner at holde sig i skindet. Men hvis man acceptere dette, hvad så med alle de kvinder i samfundet, som ikke lader sig tildække, mens disse tilsyneladende ukontrollable mænd færdes rundt.

 

Problemet er, at tørklædet og de religiøse regler om hvordan en kvinde skal tildækkes, skaber en symbolværdi, som er i modstrid med grundlæggende danske værdier om at mænd og kvinder er lige meget værd.

 

Det er logikken bag tørklædet og tildækningen, vi er nødt til at forstå, for at kunne kvalificere vores holdninger til tørklædet. Vi skal alle bekæmpe tørklædet, og ikke slå det hen med en ligegyldig bemærkning om, at tørklædet blot er et stykke stof, eller at det skal signalere ens religiøse tilhørsforhold. Nogen siger, at de føler sig fri med tørklædet på. Fri for at blive forulempet?

 

Overordnet set må det fastholdes at tørklædet skaber ufrihed og opdeler dem og os i rene og urene mennesker.

 

I det danske samfund bør vi til hver en tid stille krav til de mænd, som ikke kan holde fingrene for sig selv, om at ansvaret er deres. Men med den kvindelige tildækning lægger vi ansvaret over på kvinden om at dække sig til, nu manden åbenbart ikke kan undlade at lade sig friste over evne.

 

Læs også
Politiansatte Asmaa Abdol-Hamid kan beholde tørklædet – der bliver ikke forbud mod religiøse symboler for offentligt ansatte

En ting er voksne kvinder. Det er slemt nok. Et endnu større problem er de flere og flere meget unge piger, som ligeledes er tildækket. Nogen af dem helt ned til 7-8 års alderen.

 

Tildækningen af piger har samme betydning, som den har over for kvinder. Altså at barnet skal dække sig til, for ikke at blive forulempet af den mandlige del af befolkningen. Med en tildækning af små piger fra 2. klasse, accepterer vi dermed børn som seksuelle objekter, der skal passe på deres dyd, for ikke at friste manden.

 

Hvad er det for et menneskesyn, vi dermed ligger ned over ikke blot kvinder, men også små piger? Vil vi virkelig acceptere et samfund, hvor dem med tørklæde anses som værende rene og ærbare, og alle dem som ikke tildækker sig, dermed er det modsatte?

 

Man kan mene om tørklæder og tildækning hvad man vil. Men man er nødt til at forholde sig til den egentlige mening bag tildækningen, og ikke blot tro eller foregøgle, at det handler om en tilkendegivelse af hvilken religion man vedkender sig, eller at det blot er et lille stykke ubetydeligt stykke stof. Gør man det, har man grundlæggende slet ikke forstået den rette sammenhæng.

 

Læs her om videoen, som skal få små piger til at gå med islamisk tørklæde:

 

http://denkorteavis.dk/2016/interaktivt-undervisningspil-laerer-sma-piger-at-ga-klaedt-som-voksne-muslimske-kvinder/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…