Tidligere forsker kritiserer DTU’s forklaring på danskernes lave levealder

Google Maps

KOMMENTAR:

 

Ryg, drik, og lev længe!

 

Lad os sammenligne Norge med Frankrig og Schweiz. Norge har et meget lavt forbrug af både tobak og alkohol. Franskmændene både ryger og drikker godt 80% mere end nordmændene, og schweizerne ryger 3 gange så meget som nordmændene, og drikker knap 60% mere (i hvert fald ifølge OECDs og WHOs statistikker). Alligevel lever franskmændene 0,6 år længere end nordmændene og schweizerne hele 1,6 år længere.

 

Ergo, vil du gerne leve længe, skal du ryge og drikke som franskmænd og schweizere, og endelig ikke være så mådeholdende som nordmændene.

 

Det er et sådant argument, DTUs Fødevareinstitut kommer med, i hvert fald i ritzaus udlægning, som bragt i Den Korte Avis 2/2/2017 (og i flere andre større aviser, der dog gennemgående er mindre seriøse end DKA).

 

Danmark sammenlignes med de 4 nordiske lande, Island, Norge, Sverige og Finland: ”Danskerne er nordiske mestre i røg og druk. Et liberalt forhold til tobak og alkohol har sin pris. Levetiden i Danmark er kortere end i resten af Norden.”

 

Hvad skal man gøre ved det? Kit Broholm, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen foreslår at gøre som i andre nordiske lande, med: ”… særlige alkoholbutikker, højere aldersgrænser for køb af alkohol, højere priser og reklameforbud”. Et ’Systembolag’ er løsningen (det ville nu være synd for skåningene, hvor skal de så tage hen?).

 

Ser man på de 17 vesteuropæiske lande, fra Island til Italien og fra Portugal til Finland, så falder Danmark i øjnene med den markant laveste levetid, 80,6 år, 0,1 år længere end Chile. Vesteuropæerne i de øvrige 16 lande lever fra 0,4 til 2,8 år længere end danskerne.

 

Men det må vel så skyldes at danskerne ryger og drikker mere end de øvrige vesteuropæere? Næh, det gør vi ikke, vi ligger sådan cirka midt i feltet. Vi drikker en anelse mere end gennemsnittet og ryger lidt mindre.

 

Nu skal man dog ikke følge påstanden i første linie bogstaveligt. Rygning er sundhedsskadeligt, og det samme er større mængder af alkohol, men der er ingen statistisk sammenhæng mellem det gennemsnitlige forbrug af tobak eller alkohol, og et lands gennemsnitlige levetid.

 

Læs også
Der er forskel på rig og fattig, når det gælder kræft

Når DTUs Fødevareinstitut kan fremsætte en sådan påstand, må det, med mindre den er fordrejet af ritzau, skyldes enten grov uvidenhed, eller et bevidst forsøg på vildledning. Påstanden hører hjemme i spanden med ”fake news”.

 

Tilbage står mysteriet: hvorfor har Danmark en markant kortere levetid end det øvrige Vesteuropa?

 

Per Ullidtz,

dr.techn., tidligere docent på DTU.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…