Tanken om, at bandemedlemmer går fra at skyde på hinanden til bevidst at slå sagesløse borgere ihjel, tør ingen tænke til ende

Nørrebro

Vi, der færdes derude i samfundet, er ofte langt bedre orienteret om rigets tilstand end de politikere, vi har stemt ind på Borgen.

 

Mens man skal være blind (eller fløjtende ligeglad) for ikke at se den fremadskridende proces, der har tegnet sig gennem de sidste 30-40 år, med en voldelighed, der har eskaleret i takt med migrationen fra især muslimske lande, så er politikerne “rystede” over, at der nu skydes på helt tilfældige, sagesløse personer, hvor banderne før nøjedes med at skyde på hinanden.

http://www.bt.dk/krimi/venstre-rystet-over-politiets-udmelding-ikke-set-siden-2.-verdenskrig

 

Politikernes forfærdelse skyldes, at Københavns Politi  den 5.8. advarede især unge mænd i 17-25-års alderen om at bevæge sig rundt på Nørrebro. Ifølge politiet er der åbenbart to grupperinger i bandekonflikten, og da disse ikke kender hinanden, ja, så skyder de bare på alt, hvad der rører sig i den ”rigtige” alder. Dette skulle så være årsagen til, at to tilfældige borgere forleden blevet ramt af skud inden for det samme døgn.

 

Det er rent gætteri, at forbryderne tog fejl. Forklaringen kan alene være et forsøg på at berolige befolkningen: ”Bare I endnu ikke er fyldt 17 år, eller hvis I er over 25, så er I ikke i fare”.

 

Det har da også vist sig, at alderen intet har at gøre med, hvem forbryderne skyder på. Endnu to sagesløse er blevet skudt; den ene i trediverne.

 

Tanken, at bandemedlemmer med velberåd hu nu er gået fra at skyde på hinanden til at at vælge at slå sagesløse borgere ihjel, tør ingen tænke til ende. Men det kan altså nu være kendsgerningen.

 

Send flere penge

Men noget må der gøres. Der må vises handlekraft. Så de politiske ideer myldrer frem lige her midt i sommertiden.

 

Men ideerne koster penge. Rigtigt mange penge. Dem er der god brug for til både forbryderne, der er i landet, og til IS-forbrydere der vender tilbage – nej, ikke vender ”hjem”; de har ikke noget hjem her i landet.

 

Da de opkrævede skatter kun kan bruges én gang, må der skæres ned på alt det, den danske befolkning har betalt skat til gennem generationer.

 

Læs også
Socialdemokratisk politiker blev jaget væk fra Nørrebro: ‘Demokrati er imod Allah’

Politiet må opgraderes. Hvordan det gøres, har De Radikale en rigtig god idé til. Den vidner om den virkelighedsfornægtelse, partiet er kendt for: Fjern grænsekontrollen (så der er fri adgang til vores land) og send politiet til København og andre storbyer.

 

Nærstationer i ”følsomme” områder er tidligere blevet smadret, men nu skal der indkøbes, indrettes og opstilles mobile politistationer. Hvem undrer sig over, at knapt var den første mobilstation stillet op, før der igen blev skudt? Det bliver spændende at se, hvor længe de mobile holder.

 

De mobile politistationer kan selvfølgelig ikke stå alene (så længe de da står) i kampen mod de udenlandske – både udefrakommende og herboende – bander. Der må mere til af det gamle prøvede, som ganske vist forgæves er forsøgt gennem flere årtier, men det kunne jo være, at denne gang…. Intet må lades uforsøgt.

 

Så vi må have mere forebyggende arbejde, og det koster også mange penge. Men det giver en masse dejlige offentlige arbejdspladser. Ganske vist er forebyggende arbejde langsigtet, og mange danskere kan være slået ihjel eller lemlæstet, inden man måske kan gøre sig håb om at se et resultat. Det forebyggende arbejde har for længst vist sig nytteløst, men måske denne gang…. I hvert fald må intet lades uforsøgt.

 

Vi kører i samme rille. Vi må fortsætte med at integrere uintegrerbare migranter. Vi skal bare være lidt bedre, så går det nok. Brug flere penge. Integrationsindustrien jubler. Sikke en masse jobs, og der er arbejde nok til pensionsalderen og til de næste generationer af pædagoger og psykologer.

 

Der må da være nogen (bare nogle få?) blandt de såkaldt ansvarlige for dette land, der ved, at integration/assimilation aldrig er lykkedes, medmindre en person selv ønsker og arbejder for det. Ingen kan trække det ned over hovedet på nogen.

 

Læs også
Politiet efterlyser mand af anden etnisk herkomst end dansk for vold på Nørrebro

Når alt andet glipper, er der den gode danske tradition: Dialog. Men da ingen nogen sinde har gjort sig den ulejlighed at finde ud af, om der er enighed om definitionen af vores begreb, og hvordan begrebet forstås i den islamiske verden, har det naturligvis aldrig gjort nogen forskel. Sidstnævnte definition kan koges ned til: ”Hør efter, hold kæft og giv os, hvad vi kræver”. En smagsprøve på islamisk dialog kan ses her.

https://www.b.dk/danmark/islamist-tog-scenen-paa-dialogkonference

 

Vi bliver lovet trygheden tilbage. En tidligere kendt tryghed, som man skal være politiker for at tro på. Befolkningen har for længst vinket farvel til den.

 

Ondets rod

Når der er sprøjtet endnu nogle milliarder skattekroner i nytteløse projekter, kan vi – eller vores efterkommere – måske være så heldige, at der er flertal i Folketinget for at tage fat om ondets rod, nemlig at fjerne enhver udenlandsk forbryder fra vores land.

 

De vilde protestskrig runger allerede i øret. “Det kan vi ikke, det må vi ikke, hvad med Danmarks omdømme, hvad med de kriminelles menneskerettigheder”. Det har bestemt ikke skadet Storbritanniens omdømme, at Teresa May som indenrigsminister fratog ethundredeoghalvtreds jihadister og kriminelle med dobbelt statsborgerskab deres britiske statsborgerskab og nægtede IS-krigerne at komme ind i landet igen.

 

Vi har brug for et flertal af politikere med så meget hår på brystet m/k, at hverken venstrefløjen, EU, FN, bedrevidende jurister (”nej, det kan/må vi ikke, det har vi prøvet”) får et ben til jorden. Et flertal, der ikke ryster på hånden, når forældede konventioner opsiges, herunder  statsløsekonventionen, så ingen forbryder med/uden dobbelt statsborgerskab med rødder i den tredie verden kan føle sig sikker.

 

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

Indtil videre er der kun ét parti i Folketinget – men kimen er sået – der udover at smide udenlandske forbrydere uden dansk statsborgerskab ud, tillige vil tage statsborgerskabet fra dem, der har forbrudt sig mod det land, som gav dem den fineste gave, et land kan give.

http://jyllands-posten.dk/politik/ECE9767826/df-vil-tage-statsborgerskab-fra-bandemedlemmer/

 

Med de rigtige politikere, kan Danmark en dag atter få et omdømme som det trygge land, det var for mange årtier siden. Et land, hvor et flertal af politikere først og fremmest tænker på befolkningens menneskerettigheder og beskyttelse mod udefrakommende forbrydere. Og det er vel ikke så galt?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…