Syriske flygtninge satte i 2015 dansk rekord i familiesammenføringer

Arkivfoto: Steen Raaschou

Et af formålene med de nye stramninger på asylområdet, som regeringen den 21. januar 2016 fik vedtaget af et stort flertal i Folketinget, handler blandt andet om at begrænse syriske flygtninges adgang til familiesammenføringer.

 

De nye regler betyder, at syriske flygtningen først kan ansøge om familiesammenføring, hvis de efter tre års ophold i Danmark har fået deres opholdstilladelse forlænget.

 

Begrænsningen skyldes, at syriske krigsflygtninge kun er her på såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus. De er af samme grund ikke er omfattet af FN’s Flygtningekonvention, der udelukkende omhandler flygtninge, som er personligt forfulgte på grund af race, tro med videre.

 

Over seks tusinde familiesammenførte syrere i 2015

Formålet med begrænsningen var således helt at klart at forebygge en folkevandring til Danmark af familiemedlemmer til de over ti tusinde syrere, der nu opholder sig i Danmark, og fakta viser, at begrænsningerne har virket.

 

Således satte antallet af syriske familiemedlemmer, der inden stramningerne kom til Danmark for at blive familiesammenført, i 2015 rekord med i alt 6.633 personer, viser tal fra Udlændingestyrelsen.

 

Det er over tusinde flere, end den hidtidige rekord for familiesammenføringer. Den blev slået i år 2000 med 5.094 personer, som det år ifølge Udlændingestyrelsen blev familiesammenførte med flygtninge i Danmark. Og der er altså vel at mærke tale om personer fra samtlige asyllande.

 

Samlet set blev i alt 8.092 personer i 2015 familiesammenførte med flygtninge i Danmark, og heraf udgjorde syrerne med deres 6.633 hentede familiemedlemmer således 82 procent af samtlige familiesammenførte det år.

 

Efter stramningerne er antallet faldet dramatisk

Af de 6.633 syrere, som blev familiesammenførte i Danmark i 1015, var de 2.047 ægtefæller eller faste samlevere, medens de resterende 4.586 var børn under 15 år.

 

Hvad angår 2016 har Udlændingestyrelsen endnu ikke offentliggjort antallet af familiesammenførte børn, men udelukkende antallet af ægtefæller eller faste samlevere, som er blevet familiesammenførte med flygtninge i Danmark

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Her er antallet for syrernes vedkommende nu helt nede på 873 mod der nævnte 2.047 året inden, stramningerne trådte i kraft.

 

Syrere vil have loven omstødt og anlægger sag

Stramningen af reglerne om familiesammenføring er ikke faldet i god jord hos de syrere, der er flygtet til Danmark og blot har efterladt deres familier i flygtningelejre eller i krigshærde områder.

 

Knap nok var stramningerne blevet vedtaget i januar 2016, førend en gruppe på fem syrere i maj måned lagde sag an mod regeringen for at få loven kendt ulovlig.

 

Advokat Christian Dahlager, som repræsenterer de fem syrere, mener ifølge Politiken, at lovændringen er i strid med de europæiske menneskerettigheders bestemmelser om retten til et familieliv.

 

”Nu skal vi have sat en stopper for en ulovlig lovgivning, Det er ikke værdigt, og jeg tror fuldt og fast på, at vi får medhold i retssystemet hele vejen til Højesteret,” siger Christian Dahlager til Politiken.

 

Syrernes advokat er medindehaver af advokatfirmaet Foldschack/Forchhanner/ Dahlager, som ifølge firmaets hjemmeside blandt andet repræsenterer, Christiania, Rudolf Steiner Skolerne, Foreningen Børnemagt og Opholdsstedet Sommerfuglen.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

I øvrigt må det under alle omstændigheder glæde integrationsministeren, at det går så hurtigt med integrationen af syrere, at de allerede nu er i stand til at anlægge sag mod den danske stat.

 

Spørgsmålet er så naturligvis, om det så også er gået lige hurtigt med integrationen på arbejdsmarkedet.

 

http://uim.dk/filer/indrejse-og-ophold/tal-pa-udlaendingeomradet/tal-paa-udlaendingeomraadet-31-dec-2016.pdf

 

http://uim.dk/publikationer/tal-og-fakta-pa-udlaendingeomradet-2015

 

http://uim.dk/publikationer/tal-og-fakta-pa-udlaendingeomradet-2001

 

http://politiken.dk/indland/politik/article5623406.ece

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…