Sund fornuft løbende at stramme ordninger for udenlandsk arbejdskraft

Colourbox

Erhvervsorganisationer som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er meget bekymrede over, at et flertal i Folketinget bestående af DF, Socialdemokratiet og SF har fremsat et lovforslag om at præcisere betingelserne for den såkaldte beløbsordning, som giver danske virksomheder mulighed for at hente højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft til landet.

 

Sidste år fik de tre nævnte partier vedtaget, at beløbsgrænsen skulle hæves fra 375.000 til 400.000 kr., og at beløbet fremover skal reguleres årligt. En udlænding, som en dansk virksomhed ønsker at ansætte her i landet via ordningen, skal dermed have en mindsteløn jf. lovgivningen.

 

Grunden til, at vi ville hæve beløbet var, at det ikke var blevet reguleret i takt med pris- og lønudviklingen i samfundet, og at ordningen således løbende er blevet udhulet. Dermed steg risikoen for, at ordningen kunne medvirke til at presse danske lønninger også. Selv DA må vel medgive, at det aldrig har været hensigten med ordningen.

 

Så forhøjelsen af beløbet var ganske på sin plads. Men der er behov for en række præciseringer så vi sikrer, at beløbsordningen fungerer på en klar og gennemsigtig måde. Det skal specificeres, at lønnen skal udbetales i Danmark, og at kost, logi mv. ikke kan indgå i lønberegningen. Det vil gøre det lettere at kontrollere, at ordningen ikke misbruges. Det er sund fornuft.

 

Så DA og andre behøver ikke at være så bekymrede. Der vil også fremover være gode muligheder for danske virksomheder for at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft til Danmark, herunder ikke mindst fra andre EU-lande.

 

Jeg vil i øvrigt tillade mig at minde om, at den Greencard-ordning, som de tre partier sammen med Enhedslisten fik afskaffet sidste år, og som skulle tiltrække højtuddannet arbejdskraft til Danmark, over årene viste sig at være en gevaldig fuser. Der lød også et ramaskrig fra DA, da vi afskaffede Greencard-ordningen. Men realiteten var, at en stor andel af de udlændinge, som var kommet hertil via ordningen, endte i ufaglærte jobs eller helt uden for beskæftigelse. En undersøgelse fra 2010 viste, at kun 22 % arbejdende inden for deres uddannelsesområde.

 

Større var problemet altså heller ikke. Derfor er der også denne gang god grund til at tage DA’s og andres bekymringer med et gran salt. Der er ikke bygget nogen mur omkring Danmark. Vores virksomheder har rige muligheder for at tiltrække velkvalificeret arbejdskraft. Det er kun sund fornuft at sikre, at ordninger, der beviseligt ikke virker, afskaffes, og at de resterende ordninger løbende justeres på hensigtsmæssig vis.

 

Virksomhederne skal naturligvis have gode vilkår, men der skal også tages hensyn til det danske arbejdsmarked som helhed, herunder vilkårene for danske lønmodtagere. Det er utrolig vigtigt, at se tingene i en helhed. Det er samlet set i dansk interesse. Og så er der ingen grund til at lægge skjul på at det for Dansk Folkeparti også handler om at begrænse indvandringen. Vi skal fortsat stramme asylreglerne og familiesammenføringsreglerne, men vi skal også fokusere på at udenlandsk arbejdskraft også bidrager til en indvandring, som fortsat er al for voldsom.

 

Af Martin Henriksen, udlændinge- og integrationsordfører for DF

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…