Somaliere: Det er politikernes og pressens skyld, at vi kaldes kriminelle og ikke bliver integreret, og så får vi heller ikke penge nok

Skærmprint/YouTub/Arkiv fra en anden sammenhæng

Det er en ubestridt kendsgerning, at somalierne er en dårligst integreret gruppe i Danmark – måske den dårligst integrerede.

 

Kriminalitet, er for mændenes vedkommende ifølge Danmarks Statistik er 70 procent højere end gennemsnittet, medens de mandlige efterkommere har en kriminalitet, der er tre gange så høj som gennemsnittet. (Berlingske 26.3)

 

I 2014 var var to ud af tre mandlige somaliere i alderen 30 – 64 år uden arbejde, medens det for kvindernes vedkommende drejede sig om fire ud af fem.

 

Men det er ikke somaliernes egen skyld, må man forstå på en artikel i Berlingske Søndag. Avisen har i forbindelse med Udlændingestyrelsens beslutning om at hjemsende op til 800 somaliere talt med en række somaliere.

 

Det er tværtimod politikernes og pressens skyld

Og deres udmelding er klar: Den dårlige integration skyldes politikerne og pressen, lyder det samstemmende fra Berlingskes somaliere.

 

”Det forpester integrationen, når politikere konstant ytrer sig negativt om somaliere i Danmark,” lyder det fra Said Hussein, far til fem børn og generalsekretær i foreningen ”Somali Diaspora Organisation,” som har til formål blandt andet at give somaliere juridisk bistand.

 

Han bakkes op af butiksejer Yusuf i Griffenfeldsgade på Nørrebro. En gade, der med 16 somaliske forretninger er bedre kendt som Somali Stree.

 

Yusuf siger::

 

”Somalierne er blevet et symbol på nogen, der allerede ligger ned, og som alle kan sparke til.”

 

Mariam fra nabobutikken tilføjer:

Læs også
Mange unge indvandrere i København sætter religiøse love over demokratiet – men det søger man at skjule

 

”Vi forstår ikke hetzen. Vi er meget glade for den almindelig danske befolkning, men vi har et problem med medierne og politikerne og de fortællinger, der bliver skabt om os.”

 

Fakta: Det er somalierne selv, der skaber fortællingerne

Der er sådan set ikke noget at sige til, at Mariam og hendes kollegaer i butikkerne i Somalia Street på Nørrebro er glade for den almindelige danske befolkning, for det er dem, der finansierer de somaliere, der handler i deres butikker.

 

Således var 70 procent af alle somaliske mænd i alderen 30 – 59  år ifølge Danmarks Statistik på fuld offentlig støtten i 2015. Det svarer til 2.293 personer ud af samlet 3.281

 

For de somaliske kvinder vedkommende drejede det sig om i alt 2.442 kvinder ud af samlet 3.049, der i 2015 var på fuld offentlig støtte. Det svarer til 80 procent.

 

”Men vi har brug for endnu flere penge, hvis integrationen skal lykkes,” lyder det fra formanden for Somalisk Forældre Forening, Musse Sheikh. Ifølge ham skal danskerne åbne kasserne endnu mere:

 

Læs også
DF fik sin vilje: Flygtninge, der vil kunne rejse hjem, skal ikke integreres – oppositionen raser

”De unge mangler fritidstilbud, for forældrene kan ikke betale for det. Den eneste måde at hjælpe de unge på er at åbne for kasserne og få dem til at dyrke sport og give dem lektiehjælp,” sagde han i 2014 til DR Nyheder.

 

Medens det således er somalierne selv, der skaber en fortælling om en befolkningsgruppe, der holder sig langt væk fra arbejdsmarkedet og kræver at blive forsørget af danskerne og forlanger endnu flere penge, så er det også somalierne selv, der skaber fortællingen om deres kriminelle hærgen i Danmark.

 

Den somaliske kriminalitet er steget voldsomt

Ifølge tal, som Den Kort Avis har trukket ud af statistikbanken hos Danmarks Statistik, var der per 1. januar 1980 i alt 133 fastboende somaliere i Danmark.

 

I år 2000 var det antal per 1. januar steget til 14.856. I løbet af dette år blev 484 somaliere dømt for overtrædelser af straffeloven. Heraf var der 11 domme for røveri, 77 domme for vold og 57 domme for narkorelaterede forbrydelser.

 

I 2015 var den fastboende somaliske befolkning steget med 24,6 procent til i alt 19707 personer, men det er for intet at regne i forhold til den kriminalitet, der fulgte med.

 

Således blev i alt 1.210 somaliere dømt efter straffeloven i 2015. Det er en stigning på 60 procent i forhold til år 2000

Læs også
DR og TV2 fortier en af de vigtigste afsløringer i lang tid: Integrationen af indvandrere fungerer overhovedet ikke

 

Ligeledes i 2015 blev i alt 26 somaliere dømt for røveri. Det er en stigning på 57,7 procent i forhold til år 2000. Hvad angår vold fik i alt 149 somaliere en voldsdom, hvilket er en stigning på 48, 3 procent.

 

På narkoområdet er stigningen endnu voldsomme. I 2015 blev i alt 234 somaliere dømt for narkotikarelateret kriminalitet, hvilket er en stigning på intet mindre end 75,6 procent i forhold til år 2000.

 

Tilbage står, at medens den somaliske befolkning i Danmark steg med 24,6 procent fra år 2000 til 2015, så steg antallet af straffelovsdømte somaliere i samme periode med 60 procent.

 

Heraf steg antallet af røveridømte somaliere som nævnt med 57,7 procent, antallet af voldsdømte somaliere steg med 48,3 procent og endelig steg antallet af narkodømte somaliere med 75,6 procent.

 

Fortællingen om somalierne stammer således fra somalierne selv, og så længe de ikke indser det, vil fortællingen fortsætte indtil det øjeblik, hvor somalierne enten selv enten finder ud af at integrere sig eller gradvist bliver sendt tilbage, hvor de kom fra.

 

Det har intet med hverken pressen eller politikerne at gøre. Pressens opgave er at informere, og politikernes er at reagere.

Læs også
Tredje generation af ikke-vestlige indvandrere klarer sig lige så dårligt som anden generation – integrationen er en regulær fiasko

 

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20704&sid=indv2016

 

http://www.statistikbanken.dk/10022

 

http://www.statistikbanken.dk/10338

 

https://denkorteavis.dk/2014/somalisk-talsmand/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…