Et stort antal ikke-vestlige indvandrere lever på offentlig forsørgelse – nu er det afsløret, hvad det koster danskerne

Foto: Steen Raaschou

Den stigende indvandring fra især ikke-vestlige muslimske lande, har været og er en stadig større udgift for danskerne, der år for år via skattebilletten har måttet betale prisen i form af tocifrede milliardbeløb.

 

Alene i 2015 lød prisen på 16,033 milliarder kroner i form af offentlige udgifter til ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere, frem går det af et svar fra Beskæftigelsesministeriet til Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

 

Peter Skaarup har spurgt daværende beskæftigelsesminister Jørn Nergaard Larsen om følgende:

 

”Vil ministeren opgøre i procent, hvilken andel af ikke-vestlige indvandrere i Danmark samt efterkommerne heraf, der pt. er på offentlig forsørgelse, herunder førtidspension? Tallene bedes opgjort for hvert enkelt år inden for de seneste 10 år, og ministeren bedes desuden redegøre for udviklingen i de udbetalte beløb?”

 

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/beu/spm/515/svar/1343175/1665372.pdf

 

Udgifterne i 2015 dækker over, at i alt 37,2 procent af samtlige ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere ifølge Beskæftigelsesministeriet det år var på fuld offentlig forsørgelse. Det svarer til i alt 96.419 personer ud af i alt 259.010.

 

Det omfatter:  Arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelser, arbejdsmarkedsydelser, særlig uddannelsesydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering og forrevalidering, sygedagpange, jobafkalringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn. Opgørelsen inkluderer således ikke alle offentlige forsørgelsesydelser, fx. indgår Stens Uddannelsesstøtte (SU) og folkepension ikke i opgørelsen. Tallene er opgjort i fuldtidspersoner (red. fremhævelse)

 

Dyrere

Af tallene i besvarelsen fremgår det, at udgifterne til indvandrere og deres efterkommere siden 2006 er steget fra 11,632 milliarder kroner til de nævnte 16,033 milliarder kroner i 2015.

 

Der er her tale om en stigning på intet mindre end 27 procent.

 

Tallene viser også, at integrationen i form af tilknytning til arbejdsmarkedet hidtil har været en fiasko målt i kroner og ører.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Medens de ikke-vestlige indvandreres andel af udgifterne steg med 24 procent fra 11.211 milliarder kroner i 2006 til 14,836 milliarder i 2015, forholder det sig anderledes med deres efterkommere, der per definition skulle være dem, der har lettere ved at integrere sig,

 

Men det er lige modsat. I 2006 lød de offentlige udgifter til efterkommerne ifølge Beskæftigelsesministeriets besvarelse således på 421 millioner kroner. Det beløb var i 2015 steget med hele 64,8 procent til i alt 1,197 milliarder kroner.

 

Peter Skaarup: Danskerne betaler prisen for en letsindig politik

Hos Dansk Folkeparti er gruppeformanden, Peter Skaarup, lettere forbløffet over det resultat, han har ud af sin forespørgsel til Beskæftigelsesministeriet.

 

”Det er rent udsagt svimlende udgifter, Folketingets flertal med dets letsindige indvandringspolitik gennem årene har påført danskerne, som nu betaler prisen med ofte nødvendige besparelser hele vejen rundt,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og understreger:

 

”Hvis ikke denne udvikling blot skal fortsætte i det uendelige med årligt stigende udgifter til en perspektivløs indvandring med al den kriminalitet, som også følger med, er det simpelthen pinedød nødvendigt at lukke grænserne, sådan som Dansk Folkeparti foreslår det.”

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

Efterlyser ærlighed hos flertallet af partierne

Peter Skaarup savner i den forbindelse ærlighed fra de partier, der er imod at lukke de danske grænser:

 

”Hvis de har blot en smule anstændighed i livet, bør de gå ud og fortælle danskerne, at det er deres, altså partiernes modstand mod at lukke grænserne, der er årsag til, at danskerne jævnligt må finde sig i nedskæringer samtidig med, at de via deres skatter betaler prisen for indvandringen.”

 

Peter Skaarup mener dog, at et flertal af Folketingets partier på et tidspunkt vil erkende nødvendigheden i Dansk Folkepartis forslag om at lukke grænserne.

 

”På et tidspunkt må de dog komme så meget til fornuft, at de indser, at det, de udsætter danskerne for, er uanstændigt,” lyder det fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…