Overbefolkning er en væsentlig forklaring på asylstrømmen – nu vil Trump stoppe støtten til børnebegrænsning

KOMMENTAR: Præsident Trumps memorandum om at stoppe udviklingshjælp til fattige kvinder, så de ikke kan få hjælp til en abort, er så skammelig, at FN burde sige fra. Donald Trump nævner ikke de ansvarsløse mænd, der har gjort kvinderne gravide.

 

Kvinder bør bestemme over egen krop og få prævention og abort, hvis de ikke ønsker eller deres livssituation ikke kan klare flere børn. Kvinder bør på alle måder være ligestillede med mænd. Er Trumps egen datter og medarbejder i det hvide hus enig med sin far, der underskrev dette fatale memorandum?

 

Hvis præsident Trump vil indføre gratis sterilisation af fattige mænd, der ikke kan forsørge deres mange børn, var der mening i galskaben. Mænd, der voldtager kvinder og gør dem gravide, bør dømmes hårdere og betale til kvinderne for deres ugerning. Præsident Trumps beslutning er så uigennemtænkt, da verden ikke har brug for mere fattigdom og flere fattige mennesker. Alle disse fattige ’overflødige’ mennesker kan ende som migranter, og hvilke lande ønsker at modtage dem? Præsident Trump ønsker dem ikke! Der er allerede flere befolkningstunge stater i USA!

 

Verdens klima ødelægges af menneskeskabte aktiviteter, og pga. tilvæksten af årligt 80 mio. mennesker, ødelægges verdens klima. Hvert menneske tæller med ved udledning af CO2 – sammen med disse menneskers afbrænding af fossile brændstoffer. Temperaturen på Svalbard er lige nu 20 grader højere end normalt, og hvis al isen på polerne smelter, vil havet stige 80 m. Dertil kommer 30 m stigning pga. vandets udvidelse. Vil Trump Tower i New York klare 110 m vandstigning!

 

Vi kan ikke bremse global opvarmning, hvis vi ikke stopper overbefolkning og forurening

Det er svært at hjælpe en 30-årig kvinde med 9 børn i Afghanistan, når familieplanlægning stadig er et tabu. Den ansvarsløse far er forsvundet. De børn, der i dag dør af sult, burde ikke have været født! I 1950 var der i Etiopien 20 mio. indbyggere, i 2016 ca. 100 mio. med en prognose i 2050 på 228 mio. mennesker, hvoraf mange vil til Europa! Vi bør hjælpe kvinderne med familieplanlægning og forbyde børneægteskaber. Små piger skal ikke være fødemaskiner men have en uddannelse.

 

Verden ville være bæredygtig med 2,5 mio. mennesker som i 1950

Danmarksindsamlingen 4. feb. samlede 90 mio. kr. sammen til sultne børn, og udover mad burde det også inkludere, at deres mødre kunne få prævention, så disse børn ikke samtidig skal sørge for flere mindre søskende, fordi verdens politiske ledere – med Trump i spidsen – ikke kan tage sig sammen og hjælpe de fattige kvinder, som føder de sultende børn!

 

Præsident Trump tænker ikke på klimaet og kæder det ikke sammen med de nu ca. 7,4 mia. mennesker i verden, der forbruger flere ressourcer, forurener mere og udleder mere drivhusgas ud i atmosfæren. Hvorfor siger vor udenrigsminister Anders Samuelsen bare, at præsident Trump er uklog ved ikke at åbne grænserne – det er slet ikke det essentielle. Han burde fokusere på det vigtige memorandum, der vil ødelægge tilværelsen for flere sårbare kvinder og forværre miljø, natur og klima. Udviklingsminister Ulla Tørnæs er trådt i karakter og sagt sin mening. Hun opfordrer til, at man i EU opretter en fond, der kan erstatte de midler, som præsident Trump vil bortskære fra sin udviklingsbistand. Det ville være et godt signal fra dansk side!

 

Kun få lande i Afrika kan brødføde sig selv, og når man regner med, at der kan komme 1 mia. flere mennesker i Afrika i de kommende år, kan ikke engang en årlig Danmarksindsamling hjælpe – bortset fra den tid, hvor børnene får mad – på sigt vil de mange flere børn forværre situationen.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…