Ældreområdet mangler arbejdskraft – samtidig er der over en million på offentlig overførselsindkomst

Inden kommunalvalget den 21. november 2017 var også statsminister Lars Løkke Rasmussen aktiv i Venstres kampagne.

 

Statsministeren turede landet rundt med blandt andet budskabet om, at dagsorden om at flytte folk fra passiv forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet var meget vigtig. Lars Løkke Rasmussen appellere til alle Venstres kandidater om at kæmper hårdt for den dagsorden.

 

Trods statsministerens appeller, var netop det spørgsmål stort set usynligt i den kommunale valgkamp. Måske var det gået Venstre bedre i valget, hvis man havde fremlagt konkrete forslag til hvordan men i de kommende år vil flytte folk fra passiv forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet.

 

Stort problem

Danmarks Statistik har oplyst, at i 2. kvartal var der:

  • 90.699 ledige på dagpenge eller kontanthjælp,
  • 3.983 på feriedagpenge,
  • 34.102 i gang med vejlednings- eller opkvalificeringsforløb
  • 93.662 i forskellige former for støttet aktivering,
  • 50.867 på barselsdagpenge,
  • 269.106 på førtidspension, efterløn og flexydelse samt
  • 185.257 øvrige modtager af overførselsindkomst.

 

Danmarks Statistik oplyser også, at der i 2. kvartal var 324.437 på SU. Det samlede antal på offentlig overførselsindkomst er altså på 1.052.114.

 

I 2. kvartal var der ifølge Danmarks Statistik 1.119.113 personer på folke- og førtidspension, og det samlede antal personer på overførsel er altså ifølge Danmarks Statistik 2.171.227.

 

Ifølge regeringens økonomiske redegørelse – ligeledes fra september 2017 – er antallet faktisk endnu højere – 2.196.000 personer, der i gennemsnit modtager knap 165.000 kr. i underhold fra det offentlige.

 

Hvis man anvender de officielle tal fra Danmarks Statistik på 2.171.227 og medregner antallet af ansatte i offentlig forvaltning og service – 817.322 – kommer man op på, at der i Danmark i 2. kvartal 2017 i alt var 2.988.548 personer, der havde hele eller en væsentlig del af deres indkomst fra skattefinansierede ordninger.

 

Hvis tallene fra Indenrigs- og Økonomiministeriet – er antallet 3.013.322 personer, og desværre er der ikke udsigt mærkbare fald i dette antal.

 

Hvor kommer pengene fra?

Læs også
De fleste deltidsansatte ønsker ikke fuld tid

Danmarks Statistik kan også oplyse, at efter den seneste opgørelse var der i danske virksomheder og organisationer ansat 2.052.973 personer.

 

Hver eneste privatansatte på det danske arbejdsmarked skal ifølge denne beregning understøtte og finansiere 1,46 personer, der får deres indkomst fra en offentlig kasse.

 

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er situationen faktisk endnu værre. Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Erik Bjørsted, skriver, at: ”Der er nemlig en voksende gruppe af personer, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som heller ikke modtager offentlig forsørgelse. Den gruppe er dermed overladt til sig selv eller forsørges af familie eller venner”.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…