EU-godkendelsen af støtten til vedvarende energi sker på skatteborgernes bekostning

Da et flertal i Folketinget i november 2016 indgik en bred aftale om afskaffelse af PSO-afgiften blev det meddelt, at afskaffelsen af PSO-afgiften ville betyde en lavere el-regning for de danske el-forbrugere. Konkret ville den enkelte dansker mærke afskaffelsen i form af en reduceret el-regning som følge af en reduktion på 20 øre per kilowatt-time.

 

Udfasningen af PSO-afgiften betød ifølge aftalen, at udgifterne til den grønne omstilling skulle finansieres ved at hæve bundskatten, reducere den grønne check og ved at afskaffe en pulje til erhvervslivet.

 

EU-Kommissionen kunne den 14. december 2016, at man kan godkende, at finansieringen af støtten til vedvarende energi i Danmark i princippet overføres til finansloven, og den eksisterende PSO-afgift udfases over de kommende 5 år. Konkret er det aftalt, at PSO-støtten til forskning samt nye og renotificerede støtteordninger allerede i 2017 overflyttes til finansloven, mens PSO-afgiften afskaffes gradvist fra 2017 således at PSO-systemet er fuldt afviklet 1. januar 2022.

 

EU-Kommissionen fandt tidligere at støttesystemet for vedvarende energi var diskriminerende fordi PSO-afgiften blev opkrævet af strøm uanset oprindelse, mens støtten alene blev ydet til vedvarende energi-projekter i Danmark. I 2015 og 2016 har Danmark derfor været tvunget til at yde støtte til vedvarende energi i Tyskland.

 

EU-Kommissionens pris for godkendelsen

EU-Kommissionens godkendelse af den 5-årige udfasning af PSO-afgiften er imidlertid ikke gratis for danske skatteborgere.

 

Støtten til vedvarende energi på op mod 8 mia. kr. om året skal som nævnt fortsat betales, men hertil kommer, at EU-Kommissionen har krævet, at Danmark investerer yderligere 114 mio. euro (ca. 850 mio. kr.) i opgradering af elforbindelserne til Tyskland og Sverige.

 

EU-Kommissionen oplyser følgende om prisen for godkendelsen:

 

“EU-Kommissionen blev i december 2016 af Danmark orienteret om planerne om fra 2017 at afholde støtten til vedvarende energi over Finansloven, i stedet for gennem PSO-afgiften. Støtten fra PSO-afgiften til nogle af de eksisterende støtteordninger vil over en 5-årig overgangsordning gradvist blive udfaset og samtidig vil støtten over Finansloven blive øget. For at undgå risikoen for, at støtteordningerne i denne overgangsperiode diskriminerer importeret elektricitet, har Danmark forpligtet sig til at investere 114 mio. euro i infrastruktur, der gavner grænseoverskridende energiprojekter. Under denne forudsætning har EU-Kommissionen konkluderet, at den ændrede finansieringsmetode er i overensstemmelse med EU-reglerne”.

 

EU-Kommissionens pressemeddelelse kan læses i sin helhed på hjemmesiden her.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…