Sabatina gjorde oprør mod islam – en fantastisk beretning om hendes kamp for frihed

Foto: Steen Raaschou, http://snaphanen.dk/

Sabatina James er født i Pakistan og bor i dag i Tyskland. Her giver hun sin fantastiske beretning om sin kamp mod kvindeundertrykkelse og sit opgør med islam. Den østrigsk-pakistanske Sabatina James er konverteret fra islam til kristendommen.

 

Kom til Østrig som stor pige

Sabatina og hendes familie rejste til Østrig, da hun var 10 år. Hun blev hurtigt integreret i det østrigske samfund, hvilket hendes forældre ikke var særligt begejstrede for, ikke mindst da de betragtede årene i Østrig som midlertidige.

 

De prøvede at sætte begrænsninger for hendes mere og mere vestlige adfærd, men da det var forgæves, besluttede de sig for at tage hende med på ”ferie” til Pakistan, så hun kunne blive gift med sin fætter.

 

Ved ankomsten til Pakistan bar hun sin vestlige kasket, hvilket hendes bedstefar, der er islamisk lærd, bestemt ikke brød sig om. Bedstefaren sagde til Sabatinas far: ”Se, hvad Østrig har gjort ved hende”.

 

Hendes onkel og tante tog hende med til Lahore og præsenterede hende for fætteren. Hun nægtede at gifte sig med ham.

 

Forladt i Pakistan

Forældrene rejste tilbage til Østrig, men efterlod Sabatina hos bedsteforældrene. Hun blev sat i en madrassa (koranskole). Her måtte hun terpe koranen på arabisk uden at fatte et ord. Hun gik først tre måneder i en ”almindelig” madrassa og herefter tre måneder i en wahabi-madrassa, en meget streng retning inden for islam.

 

Hun fortalte, at læreren var en mand, og da han ikke måtte være i en klasse med piger, underviste han dem skjult bag et forhæng. I klassen var så en voksen kvinde, der skulle holde øje med, at pigerne gjorde, hvad den mandlige lærer sagde.

 

Hun var meget ulykkelig over at skulle tvinges til at gifte sig med fætteren for at kunne komme tilbage til Østrig, men da hun grædende betroede sig til en anden pige i klassen, sagde denne: ”Du har set ham; han er ikke dobbelt så gammel som dig, og han er uddannet. Så hvad er problemet?”

 

Hun var klar over, at hun ikke ville komme tilbage til Østrig, medmindre hun indvilligede i at gifte sig med fætteren. Hun så derfor en forlovelse med ham som sin billet ud af Pakistan. Efter forlovelsesfesten fik hun da også lov til at rejse tilbage.

 

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

Biblen giver kræft

Hun var lykkelig for at være tilbage i Østrig, som for hende var selve himlen.

 

Hun gik nu i gymnasiet, hvor en af hendes klassekammerater, Christian, forærede hende en bibel. Hun havde af mullaherne lært, at hvis man læser biblen, får man kræft. Hun vovede dog alligevel at slå op i den.

 

Sabatina citerede et par skriftsteder fra Det ny Testamente og sammenlignede dem med koranen og hadith for at vise, hvor milevid forskel, der er mellem de to. Det ene citat handlede om en kvinde, der har begået utroskab, men ikke fordømmes af Jesus, mens en hadith vil have en utro kvinde slået ihjel. Yderligere så hun en udsendelse i østrigsk TV om Jesus. Hun ønskede nu at konvertere.

 

Kampen med forældrene

Men forældrene pressede på for at få hende til at skrive under, så fætteren kunne komme til Østrig, og de kunne blive gift. Det nægtede hun. Forældrene truede hende på livet, og hun fik så mange klø, at hun brød sammen i skolen. Læreren gav hende et telefonnummer, hvor hun kunne få hjælp til at komme på et krisecenter.

 

Sabatina fortalte, at hun kommer fra en familie, der er højtuddannet og sætter uddannelse af børnene højt. Men modsat, hvad mange i Vesten tror, er det ikke kun folk fra de lavere klasser uden uddannelse, der truer deres børn. Det gør højtuddannede også.

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Det var kommet til familiens kendskab, at Sabatina havde konverteret til kristendommen. De bad hende komme hjem. Selv om hun var bange for, hvad der kunne ske hende, savnede hun sine søskende så meget, at hun vovede at tage mod invitationen. Fætteren var til stede.

 

Det viste sig, at faderen havde forfalsket hendes underskrift på ægteskabskontrakten. Så hun var nu ”gift” med sin fætter. Hun fik at vide, at hun fik 2 uger til at konvertere tilbage til islam og blev udsat for alle mulige former for psykisk pres. Faderen truede med selvmord, moderen smed hendes tøj ud af vinduet fra 2. sal, og hun blev truet på livet.

 

Hun henvendte sig til politiet, der sagde til hende, at hun da bare kunne konvertere tilbage igen.

 

Hun kom herefter til Wien og senere til Tyskland.

 

Nyt liv i Tyskland

Hendes bog Nur die Wahrheit macht uns frei udkom i 2003, og i 2006 etablerede hun et krisecenter for muslimske kvinder, ligesom hun også underviser politiet. Hun fortalte, at krisecentret hvert år modtaget omkring 3.000 telefoniske henvendelser.

 

Sabatina

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

 

Da Sabatina fortalte sin historie i et foredrag i Trykkefrihedsselskabet. Det var ledsaget af hendes mange muntre bemærkninger og en smittende latter, og bagefter kunne der stilles spørgsmål eller kommenteres.

 

En svensker fortalte, at man i Sverige bruger millioner af kroner på at ”gå i dialog” med forældrene, så de kan blive integreret. Alligevel bliver kvinder slået ihjel, når de overtræder de grænser, der sættes for dem af familien. Det undrede ham.

 

Muslimer skal tilpasse sig de vestlige lande, de bor i

Sabatina fortalte, at muslimske forældre altid vil være meget imødekommende, når de sidder over for en socialrådgiver. Det var hendes far også. Bagefter var han rasende og sagde, at ingen skulle blande sig i, hvordan han opdrog sine børn. Hun tilføjede, at integrationsprogrammer kun var for dem, der ikke kunne integreres.

 

På yderligere spørgsmål fortalte hun, at for langt de fleste muslimer føles det som en nødvendighed at have en tro. Hun nævnede ”det arabiske forår”, hvor Vesten tror, at når disse lande er sluppet af med despoten, så får de demokrati og så er de ”ligesom os”. Men, sagde Sabatina, de ønsker ikke at blive ligesom den vestlige verden. De betragter os som ikke-troende og dermed uden værdier.

 

Hun anbefalede, at udlændinge fik at vide, at de måtte tilpasse sig. Det er ikke os i Vesten, der skal tilpasse os islam.

 

Læs også
Islamisk skilsmisselov skaber ulykke i Danmark

Venstrefløjen og islam

På et spørgsmål om, hvordan det kan være, at venstrefløjen forsvarer islam, svarede Sabatina, at det efter hendes opfattelse skyldes, at venstrefløjen lider af et minoritetssyndrom.

 

En spørger sagde, at Vesten hele tiden trækker sig tilbage, når der er konfrontation med islam. Ville vi mon fortsætte med det, eller ville vi kunne vinde denne konfrontation.

 

Sabatina svarede, at folk nødigt forlader deres tryghedszone. Man kan miste sit job, og man kan dø. Så når en apologet fodrer krokodillen, håber han, at han er den sidste, der bliver ædt.

 

Hun fortalte videre, at når hun modtog mange trusler, følte hun ind imellem, at det kunne blive for meget. Men hun havde trods alt sin frihed, selv om hun f.eks. ikke bare kunne tage ud og jogge og måtte leve på hemmelig adresse og var beskyttet døgnet rundt. Men hendes frihed var det værd.

Foto Steen Raaschou, http://snaphanen.dk/

 

Vesten skal vågne op

Læs også
Mission impossible? – et moderat syn på islam ud fra religiøse kilder

En spørger ville vide, hvad Sabatina mente om de arabiske krav om, at bl.a. vores skolebøger skal ændres, så der skrives positivt om islam. Dette krav var blevet stillet under Det Arabiske Initiativ, hvor en del ministre fra forskellige oliestater var i København.

 

Hun fortalte, at også i Tyskland er der krav om, at skolebøgerne bliver lavet om, således at børnene lærer om islam. Det, mener hun, er meget farligt. Hun uddybede dette punkt med at fortælle, at da hun i 2008 var i Pakistan, mødte hun mange voldtægtsofre.

 

I Pakistan bliver der årligt registreret mere end 1.000 ofre for såkaldt æresdrab. Men mørketallet er stort. En kvinde blev begravet levende, fordi hun, som Sabatina selv, nægtede at gifte sig med forældrenes udkårne. Over 50 % af pigerne i Pakistan bliver gift, når de er 9-10 år gamle.

 

Det var Sabatinas overbevisning, at hvis vi ikke vågnede op, ville der blive krig.

 

Foredrag og medier

Hun blev opfordret til at deltage i TV-udsendelser. Hun sagde, at det gjorde hun allerede og meget ofte. Hun tager også ud på skoler og taler, ligesom hun, som nævnt, underviser politiet. Hun skal nu til at holde foredrag om forfølgelse af kristne.

 

Tysk TV havde i øvrigt aflyst en udsendelse, hvor hun skulle deltage. Man havde også inviteret en salafist, men hvis hun skulle deltage, ville han ikke, fordi han mente, at så længe muslimerne var i mindretal, var de ingenting.

 

Sabatina sluttede af med at opfordre de vestlige lande til at give kristne asyl, for det er dem, der deler vores værdier.

 

Foto Steen Raaschou, snaphanen.dk

 

Foredraget om Sabatinas opvækst og sin vej til kristendommen i Trykkefrihedsselskabet lørdag den 2. marts 2013. og bragt i Den Korte Avis den 4.marts 2013.

 

Vi genoptrykker Britta Mogens artikel om foredraget

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…