Pyt – det er jo bare landbruget

I Danmark er det – modsat alle andre lande – vedtaget, at Nitrat er det helt store problem i miljøet. Nitrat kommer ud i miljøet fra mange kilder. Nogen er lettere at stoppe end andre. Nogen er lettere at lægge ansvaret på end andre.

 

Et område, hvor der er fokus på Nitrat, er i vores vandløb. En af kilderne til Nitrat er overløb fra rensningsanlæg. Alle rensningsanlæg måler for det, de udleder – men ikke det, der kommer fra overløbene. Der sker overløb til vore vandløb, når kraftige regnskyl fylder rensningsanlæggets bassiner. Her måles ikke – det løber ud alligevel.

 

Det ville være bekosteligt at hindre overløb. Det ville berøre rigtig mange menneskers vandafgifter – og når vandet først er væk fra overløbet, er det svært at spore, hvor det kommer fra. Al diffus udledning får landbruget så skylden for – også overløb fra rensningsanlæg – pyt, det er jo bare landbruget.

 

Et andet område med fokus på Nitrat er de indre danske farvande. 39,8 procent af vandet hertil kommer fra Skagerrak. 40,2 procent kommer fra Østersøen, 8,3 procent kommer fra Sverige og Tyskland. Danske landområder bidrager med 5,3 procent af vandet – og langt mindre af Nitraten – alligevel er hele fokus på reduktionen lagt på dansk landbrug. Det ville jo være svært at gå op imod fremmede magter. Og – pyt det er bare landbruget.

 

Et tredje område med fokus på Nitrat er grundvandet. Også her er flere kilder, blandt andet de førnævnte overløb. Forudsætningerne for at beregne den reduktion, der sker fra rodzonen til grundvandet er pludseligt ændret i modellerne, uden offentligheden er orienteret. Andre steder er der proklameret ændringer i modellerne, de er bare ikke medtaget i beregningerne. Pyt det er bare landbruget.

 

I andre lande arbejdes med en fosforproblematik. Det gør man ikke i Danmark – fosfors kredsløb er ikke almindeligt kendt i Danmark. Ingen har sat fokus på det område – og landbruget får så skylden for udledning. Pyt, det er jo bare landbruget.

 

Hvis dette fortsætter vil man snart kunne sige – Pyt – det VAR bare landbruget. Og fremtidige generationer vil spørge: Hvad var landbruget?

 

Alfred Tværsig Olesen, Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…