Christian Frei er adoptivbarn – han tager skarpt afstand fra påstande om, at Folketinget ikke længere betragter adoptivbørn som danske

Christian Frei (Foto: Privat)

KOMMENTAR: Den 7. februar 2017 fremsatte Martin Henriksen (DF), Jakob Engel-Schmidt (V), Laura Lindahl (LA), og Naser Khader (K) et forslag til vedtagelse (V38) i Folketingssalen om, at man bør forebygge at få områder i Danmark, hvor danskere er repræsenteret med under 50% af beboerne for at undgå parallelsamfund.

 

Dette forslag blev vedtaget med et snævert flertal. Men i kølvandet på vedtagelsen, har sagen vakt stor debat på sociale medier og hård kritik fra oppositionen samt almene borgere.

 

Desværre skyldes kritikken blandt andet en klart misvisende pressemeddelelse fra foreningen Adoption & Samfund, som nu mener, at adoptivbørn ikke længere er danske.

 

Det gjorde de klart i form af en pressemeddelelse med overskriften ”Adopterede danskere er ikke længere danskere”. (se den i bunden af artiklen)

 

Ifølge Folketinget regnes adoptivbørn som pæredanske

Men ifølge Folketinget så regnes adoptivbørn som pæredanske. Det samme gør sig gældende, hvis man forholder sig til Danmarks Statistik, som også tæller adoptivbørn med som danskere – selv endda hvis kun en af forældrene er dansker, mens den anden er fra et ikke-vestligt land.

 

Kritikken har fået flere politikere til at undskylde for formuleringen af vedtagelsen, på trods af at denne blot bygger på fakta.

 

For sagen er den, at der findes områder i Danmark, hvor politi og ambulancefolk har svært ved at udføre sit arbejde, uden at udsætte dem selv for fare. Og disse områder er som udgangspunkt steder, hvor danskere er svagt- eller underrepræsenteret.

 

Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti mener derimod ikke, at der er nogen grund til at undskylde. Og dette kan jeg godt forstå. For gør man det, undskylder man jo for at sige sandheden.

 

Nægter at dementere usande påstande

Jeg har efterfølgende henvendt mig til Adoption & Samfund via deres medlems- og interessegruppe på Facebook for at lade dem vide, at jeg synes, at deres pressemeddelelse både er manipulerende, misvisende og samtidig bygger på usandheder.

 

Læs også
Boganmeldelse – Kampen om ’danskhed’

De har efterfølgende erkendt, at vedtagelsen fra Folketinget intet har at gøre med adoptivbørn, men at de blot vil gøre opmærksom på retorikken i selve debatten samt vedtagelsen fra Folketinget.

 

Denne holdning har de dog ikke meddelt offentlig, og de gjorde det ligeledes klart, at de står fast på, at deres pressemeddelelse var velformuleret. På trods af at de har erkendt, at den ikke omhandler adoptivbørn.

 

Fik at vide, at jeg sympatiserer med fremmedfjendskhed

Under tråden i mit indlæg på deres Facebookside får jeg at vide af flere fra hovedbestyrelsen, at jeg sympatiserer med racisme og ’fremmedfjendskhed’. Jeg tænker, at hvis jeg havde været lys i huden, havde de sikkert også trukket racist-kortet.

 

I stedet nøjes administratoren for foreningens Facebookside og medlem af hovedbestyrelsen med at trække administratorkortet, og truer med endelig ekskludering fra deres Facebookside. Udelukkende fordi jeg gav udtryk for, at jeg ikke var enig i deres pressemeddelelse.

 

Hverken TV2 News eller BT var interesserede i fakta

Jeg blev efterfølgende opfordret til at kontakte en journalist fra TV2 News, hvilket jeg gjorde. Men da journalisten hørte min historie, vendte vedkommende aldrig tilbage igen.

 

Læs også
Indvandrere fra Tyrkiet må vælge: Er de danskere eller tyrkere?

Det samme gjorde sig gældende, da jeg henvendte mig til en journalist fra BT, som d.14 marts 2017 skrev en artikel om en adopteret pige fra Sydkorea, som tilsyneladende var præget af Adoption & Samfunds pressemeddelelse med overskriften: ”Jeg har i mere end 40 år troet, at jeg var dansk. Det er jeg så ikke”.

 

Jeg henvendte mig til journalisten fra BT for at høre, om vedkommende var interesseret i at høre fra nogle adopterede, som ikke følte sig ramte af Folketingets vedtagelse. Men heller ikke hun lod høre fra sig.

 

En smule nuance ville være befriende

Jeg er sikker på, at debatten om danskhed langt fra er slut. Men jeg synes efterhånden, at den er nået dertil, hvor en smule nuance i debatten ville være befriende. Vi er flere, som på ingen måder føler os ramt af Folketingets vedtagelse.

 

Men indtil videre har der kun været spalteplads til dem, som er enige med Adoption & Samfund, selvom deres pressemeddelelse bygger på det, jeg opfatter, som manipulation og usandheder.

 

Christian Frei er selv adoptivbarn og stammer fra Sri Lanka

 

Den Korte Avis har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Adoptiv & Samfund, som imidlertid ikke har reageret på hverken mail eller telefoniske henvendelser – red.

Læs også
En definition af danskhed sker ikke ved at bruge børn i en video

 

https://adoption.dk/pressemeddelelse-adopterede-danskere-ikke-laengere-danskere/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…