Fortsat få flygtninge i arbejde – men der er sket en forbedring

Colourbox
Sidste år kom 2.800 nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i job. Det er over en tredobling fra 2015.

I sidste års første ti måneder kom 2.800 flygtninge i job. Det er over det tredobbelte af beskæftigelsesresultatet i samme periode i 2015. Dengang var tallet 850.

 

Det viser beregninger Agenda har foretaget på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er den første indikation på, at det øgede fokus på, at flygtninge skal ud på arbejdsmarkedet er slået igennem.

 

Det svarer til, at godt 12 pct. af ca. 22.000 flygtninge og deres familiesammenførte med under 5 års ophold blev en aktiv del af arbejdsmarkedet.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

I tilsvarende periode i 2015 var flygtningegruppen markant mindre. På trods af dette var det kun 6 pct. af de 13.500 med under 5 års ophold, der kom i job. Andelen der er kommet i beskæftigelse er med andre ord fordoblet i denne periode.

 

Mange fået job i den private sektor

Flygtninge og deres familiesammenførte har i hovedparten af tilfældene fået job inden for brancher, der primært er en del af den private sektor.

 

Især har gruppen fået job inden for industrien, hotel- og restaurationsbranchen samt rengøringsbranchen.

Sådan har vi gjort:
Analysen ser på flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som i perioden januar til oktober i hhv. 2015 og 2016 overgår til beskæftigelse.
En person tæller som værende overgået til beskæftigelse, hvis vedkommende har haft 4 ugers sammenhængende beskæftigelse i perioden uge 1 til uge 43 i hhv. 2015 eller 2016 samt at personen ikke har været i beskæftigelse de forudgående 4 uger.
En person tæller som værende beskæftigede såfremt vedkommende ikke har modtaget overførselsindkomst i den pågældende uge samt har haft en lønindkomst. Personer, der har job med løntilskud eller er i virksomhedspraktik tæller således ikke som værende beskæftigede.
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge indgår i analysen, hvis de har fået opholdstilladelse inden for de seneste 5 år fra opgørelsestidspunktet samt er mellem 18-59 år på indvandringstidspunktet (hhv. 13.579 og 22.307 personer). Det vil sige dem som er overgået til beskæftigelse i perioden januar til oktober i 2015 er indvandret i perioden 2010-2014, mens dem som overgår til beskæftigelse i samme periode i år 2016 er indvandret i perioden 2011-2015.Personer som overgår til beskæftigelse i perioden januar til oktober indgår kun en gang i opgørelsen for det enkelte år. Dvs. hvis personen har job to måneder i året begyndelse og igen i sommermånederne indgår personen kun én gang. Den samme person kan dog godt indgå i begge opgørelser, fx hvis en person overgår til beskæftigelse i januar 2015 men forlader arbejdsmarked i en periode for derefter, at overgår til beskæftigelse igen i januar 2016. Denne person vil indgå både i opgørelsen for år 2015 og 2016.
For personer med mere end en overgang til beskæftigelse i perioden er brancheoplysningerne er taget for den første overgang til beskæftigelse.
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…