Nu kommer tredje bandepakke inden for ti år: Skyderier og drab får regeringen til at skærpe kursen over for banderne

Tredje gang er som bekendt lykkens gang, siges det, og holder det stik, skulle regeringens nye forslag til bandepakke have overtroens held på sin side.

 

Der er her tale om den tredje lovgivning på området inden for ti år. Den første bandepakke er fra 2009. Den blev senere erstattet af en ny i 2014, og nu er der altså en tredje på vej her i 2017.

 

Forslaget begrundes ifølge Justitsministeriet med stigende bandevold i 2016. Ministeriet henviser i den forbindelse til Rigspolitiet, som har opgjort, at der per 30. november 2016 har været seks voldelige konflikter i rocker- og bandemiljøet med blandt andet 49 skudepisoder i det offentlige rum til følge.

 

Rigspolitiet har i samme periode registret tre døde og 21 sårede, ligesom der har været anvendt skydevåben mod fængsels- og politibetjente, hvor én er blevet dræbt og flere sårede.

 

Strengere straffe, forbud og sociale tiltag

Den bandepakke, regeringen offentliggjorde i lørdags den 28. januar, og som nu skal til forhandling i Folketinget, er et mix af strengere straffe såsom en fordobling af minimumstraffen for ulovlig våbenbesiddelse, lettere adgang for kommunerne til forbyde rockerborge, bedre exit-ordninger for rocker- og bandemedlemmer og meget mere.

 

Under overskriften ”Bander bag tremmer” har regeringen fremlagt i alt 28 initiativer til bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet. Initiativerne er delt op i kapitler, som omfatter:

 

Tryghed og sikkerhed for borgerne

1 Skærpet straf for skyderier i det offentlige rum

2 Opholdsforbud i særlige områder efter afsoning

3 Udvidelse af bandebestemmelsen: Skærpet straf allerede ved konfliktoptrapning

4 Kommunerne skal kunne forbyde rockerborge

5 Politiet skal have lettere adgang til lukning af rockerborge

6 Målrettet politiindsats mod banders dominans i boligområder

Læs også
Så mange asylansøgere i Danmark blev sidste år dømt overtrædelser af straffeloven – herunder for drab og voldtægter

7 Fordobling af minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af skydevåben

8 Landsdækkende frit lejde -aktion 9 Private våbenejeres opbevaring af våben

10 Øget sikkerhed i skytteforeninger

11 Våbenlovovertrædelser skal konsekvent på straffeattesten

12 Udlevering af overfaldsalarmer

13 Beskyttelse af hjemløse og andre særligt udsatte grupper

 

Rockere og bandemedlemmer væk fra gaderne

14 Afskaffelse af prøveløsladelse for rockere og bandemedlemmer dømt efter bandebestemmelsen

15 Indskrænkning af adgangen til prøve­løsladelse for alle bandemedlemmer

16 Skærpet kontrol med overholdelse af vilkår for prøveløsladelse

17 Hårdere kurs over for ledende bandemedlemmer under afsoning

Læs også
Tre modbydelige sager om voldtægt og drab har skabt international debat om indvandring og kriminalitet

18 Flere i exit

19 Tiltalefrafald for aflevering af våben for personer i exit -forløb

20 Bedre adressebeskyttelse til personer i exit -forløb

 

Pres på rockerne og banderne

21 Styrkelse af politiets operative efterforskningsenheder

22 Udvidelse af zoneforbud

23 Bedre politisamarbejde mod organiseret kriminalitet ved grænsen

24 Eftersyn af politiets godkendelser af vagter og dørmænd

25 Øget tilstedeværelse af politi ved større arrangementer

26 Indsats mod rockeres og bande­medlemmers statussymboler

27 Arbejdsgruppe skal stoppe misbrug af offentlige goder

Læs også
Nye tal: Medens kriminaliteten falder generelt, stiger volden og antallet af voldtægter dramatisk – men det snakkes der helst ikke om

28 Stop for misbrug af sociale ydelser

 

Lovforslaget er som nævnt nu sendt til behandling i Folketinget. Der kan blive tale om justeringer, blandt andet ønsker Dansk Folkeparti minimumstraffen for ulovlige skydevåben hævet til tre år, men i sin helhed har en skærpet lovgivning tilslutning hos Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, så flertallet skulle være hjemme.

 

Således er ekstra udgifter til blandt andet længere fængselsstraffe allerede indskrevet i finansloven for 2017.

 

Læs også: ”Regeringen vil fordoble straffen for ulovlige skydevåben ,men bør skele til et land, hvor straffen er så høj, at selv de værste forbrydere bliver bange”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…