Naive politikere og klimabevægelser er medskyldige i den globale opvarmning

Foto: Ole Sørensen

KOMMENTAR: IPPC og andre klimaorganisationer er klar over, at det er for sent at stoppe den globale opvarmning, men hvis vi ikke stopper fortsat CO2 udledning fra fossile brændsler, bliver det værre.

 

Vi har spildt mange år, fordi naive politikere, klimabevægelser, Greenpeace o.a. ikke har villet røre ved atomkraft, fordi man i 2. verdenskrig lavede en atombombe. Atomkraft er farlig, men hvis man bruger sin sunde fornuft, vil man indse, at den store mængde kraft/energi også kan anvendes til fredelige formål. Det var Niels Bohrs tanke, men han blev bremset af mennesker, der ikke ønskede atomkraft pga. strålingsfare, men de samme mennesker har ingen problemer med at få røntgen hos tandlægen og de andre strålinger, der findes i naturen – så i stedet er millioner af mennesker døde pga. forurening fra især kulindustrien. Folk er også blevet manipuleret af kul, olie og gasindustrien, som har tjent penge på en industri, der har døden i kølvandet!

 

Nu er det igen ’in’ at tale om atomkraft, og nogle danske forskere i Seaborg Technologies er ved at udvikle en thorium waste burner, der kan omdanne gammelt atomaffald til ren energi – en win-win situation, som vi burde støtte. Danmark er stadig blandt de største udledere af CO2, fordi vi har satset forkert – på vind og sol og sidst med biomasse, der næsten udleder samme mængde CO2 som kul. Vi har fokuseret på arbejdspladser og ikke på at hjælpe klimaet!

 

Den fremtidige danske energiforsyning skal ifølge energikommissionens anbefalinger være mere markedsdrevet i stedet for at være afhængig af statsstøtte. Det ville være godt for både brugere og for industrien, der i mange tilfælde har været afhængig af skiftende regeringers holdninger. Den danske satsning på sol- og især vindenergi har til dato været kostbar for borgerne. Det er udmærket med støtte til opstart, men det bør kun være en overgang og ikke langvarig eller permanent.

 

Vi har nået mæt- og træthedsgraden for vindmøller, som har ødelagt det danske landskab og kun bidrager til få procent af den totale energi – man nævner som regel kun strøm, der er 20% af al energi. Nu kaster man sig over biomasse, hvoraf affaldet giver mening, da det skal væk, men vi importerer affald for at få fyldt de danske ovne, som pga. fejlberegning har en overkapacitet. Nu bygges kraftværker til biomasse/træ, men det er hverken CO2 neutralt eller godt for klimaet.

 

Professor Gregg Marland fra US Appalachian State University siger, at ideen om CO2 neutralitet i forbindelse med træ er tåbelig. Den tager ikke hensyn til ekstra klimaforurening, når træer fældes og ikke altid erstattes af nyplantning. Der har fundet stor afskovning sted gennem de seneste mange år, og der er ikke altid kontrol, når fx træer fældes i Ghana og transporteres til Randers, hvor det brændes af. Samtidig har politikere foreslået, at man burde afskaffe private brændeovne!

 

Vind og sol leverer kun få procent af det globale energiforbrug, mens fossile brændsler stadig leverer over 70%. Danske politikere – manipuleret af vindindustrien – burde læse bogen VESTAS – Verdensmester for enhver pris af Birgitte Dyrekilde og Johan Christensen. Fremtrædende vindfolk har jongleret med millioner i deres regnskaber med revisorer og SKAT på sidelinjen. En indisk partner med familie kom på visit, hvilket kostede VESTAS (og skatteyderne) 700.000 kr. Tvinds Amdi Petersens skattesvig minder i sammenligning om at snuppe en krone fra mors pung.

 

Atomkraft er i dag den eneste energiform, der kan erstatte de fossile brændsler. Grønland har store thorium ressourcer, og Danmark kan levere forskerne. Den sidste formand for dansk atomenergi­kommission Henning Sørensen sagde, at vi kunne have haft thorium kraftværker allerede i år 2000 men blev bremset af den naive venstrefløj med folketingsbeslutningen i 1985, at vi ikke i Danmark skulle have atomkraft – med den nuværende teknologi! Der er dog sket meget med teknologien siden 1985! Faktisk kunne ca. 3.175 atomkraftværker dække verdens energibehov.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…