Massiv og målrettet bistandshjælp kan modvirke migration

Danmark har gennem mange år givet over 300 mia. kr. i bistandshjælp til fattige lande – og disse penge er blevet spredt ud over projekter i mange lande – i stedet for massivt at hjælpe i 1 eller 2 lande. Vi skyder med spredehagl, og ofte går pengene til bureaukrati, til egen fordel eller i de forkerte lommer. Ingen føler ansvar, og ingen står til regnskab. Hvis man kun skulle hjælpe i 1 eller 2 lande, kunne man massivt og målrettet gå ind med hjælp til industri, landbrug, uddannelse og forskning samt oprette skoler og klinikker, hvor kvinder kunne få hjælp til prævention osv.

 

For at stoppe migration skal forholdene forbedres i hjemlandet. Regeringerne skal udvise god ledelse til gavn for deres befolkninger. Stop for korruption og griskhed og begynd med ansvar og pligter. Befolkningstilvæksten, der øger fattigdommen, skal bremses. Der bør indføres ligestilling, så piger får samme skolegang som drengene. Piger har også drømme for fremtiden. Se på Singapore, hvor man på få år omdannede en sump til en af verdens rigeste og velfungerende stater.

 

Rige lande inkl. Danmark giver mange penge i udviklingsbistand, og det kunne fungere bedre, hvis hvert rigt land kun hjalp ét fattigt land. Danmark kunne fx tage sig af Bangladesh eller et land i Afrika og lave en Marshall-plan med kontrakt og aftaler ligesom Europa fik hjælp fra USA efter 2. verdenskrig. Massiv og målrettet hjælp kan ændre meget på kort tid. Hvis Bangladesh er for stor en mundfuld for et enkelt land, kunne der være to lande om opgaven.  Fra land til land, fra folk til folk! Forpligtende samarbejde og måske med venskabsbyer, som man havde tidligere.

 

Hvis Danmark hjalp ét land ad gangen, kunne der laves en mere konstruktiv udvikling, så der kom gang i byggeri af skoler, familieplanlægning, ligestilling og produktion af varer, som kunne give arbejdspladser og indtægter. Lige nu er produktion af børn en belastning fx for et land som Nigeria, hvor befolkningen er steget fra ca. 19 mio. i 1930 til knap 190 mio. indbyggere i 2017. Næsten hver 5. afrikaner er nigerianer! Fertiliteten er ca. 5,7. En prognose forudser, at Afrikas befolkning vil blive fordoblet i de kommende år. Det er korrekt, at kvinder i dag føder færre børn, men prognosen på over 11 mia. mennesker i verden i 2100 er for mange til vor jordklode, som vil blive ribbet for alt fra vilde dyr, planter osv. FN bør træde i karakter og advare om udviklingen.

 

FN og EU har udartet sig til store selvkørende organisationer, som bør agere overfor lande, der ikke overholder rettigheder og pligter. I FN blev der klappet i spredt fægtning over, at saudiarabiske kvinder nu får lov at køre bil – fra 2018. Mange saudiarabiske prinser og ledere er uddannet på vestlige universiteter og burde anerkende kvinders ligestilling, men når de træder på hjemlandets jord, er de tilbage i ’middelalderen’ og ser på kvinder som laverestående væsener. Landet har pga. olien kunnet tillade sig en arrogant holdning – har man penge, kan man tillade sig alt!

 

De rige lande i verden bør fordele byrden for at hjælpe de fattige lande. Ellers vil migrantkrisen udvikle sig yderligere pga. sult og nød samt flere konflikter. Hvis man ser sine børn sulte, er man parat til at trodse alt for at finde frem til bedre steder og få hjælp. I dag kan man overalt i verden på TV se, hvordan mennesker lever i rige lande. Ét rigt land kunne hjælpe ét fattigt land. Hvis pengene spredes over 30 lande, føler man ikke noget ansvar. Det er lettere at føle ansvar overfor kun ét land.

 

Verden står overfor en stor opgave pga. klimatiske ændringer med tørke og oversvømmelser. Det er nødvendigt med færre mennesker på kloden. Pga. overbefolkning er mange dyr udryddet – og insekterne, der er nødvendige for bestøvning og produktion af fødevarer udryddes. Hvis man også spiser insekter, bliver der endnu færre. Udviklingen i verden forværres for både mennesker og dyr.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…