Lars Løkkes rystende åbningstale: Han aner ikke, hvad islam er

Foto: Ole Gerstrøm

I åbningstalen til Folketinget talte statsminister Lars Løkke Rasmussen om integration.

 

Det er ganske naturligt i betragtning af, at det danske samfund har stadigt voksende problemer med muslimske parallelsamfund. Integrationen fungerer ikke.

 

Men statsministerens tale gjorde kun problemerne værre.

 

Han erklærede blandt andet: ”Integration handler ikke om hudfarve, ikke om religion.”

 

Denne lille sætning er absurd. Den bidrager ikke til at forstå problemerne med parallelsamfund. Den bidrager til at forplumre dem.

 

De voksende parallelsamfund er helt overvejende muslimske. Skal man forstå dem, må man have et minimum af viden om, hvad islam er.

 

Den viden manglede i talen. Løkke afslørede, at han ikke aner, hvad islam er.

 

Hudfarve og religion

Hele denne debat har ikke et klap at gøre med hudfarve. Og den drejer sig heller ikke om religion i vores forstand.

 

Islam er en lovreligion. Den er ikke bare en åndelig sag. Den gør helt kontant krav på at bestemme, hvordan samfundet skal indrettes, og hvordan mennesker skal omgås hinanden.

 

Ifølge islam skal Danmark indrettes på en helt anden måde. Først og fremmest skal det anerkendes, at Koranen står over de love og regler, som mennesker vedtager.

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

 

Løkke synes at mene, at vi bare skal se bort fra alt dette. Vi skal bare have folk i arbejde, så løser resten sig af sig selv. Men det har ikke noget med virkeligheden at gøre.

 

Islam får mange muslimer til at danne parallelsamfund. De lever i en lukket verden, som er meget dårlig til at få folk i arbejde og uddannelse. Islam er en helt afgørende barriere for integration.

 

Og uanset, om muslimer er i arbejde eller ej, så sværger en meget stor del af dem til fundamentalistiske islamiske dogmer, som strider mod vores frihedsværdier.

 

To vigtige undersøgelser

En dansk meningsmåling fra 2015 gjorde dette uhyggelig klart. Læs den Løkke og bliv klogere.

 

I undersøgelsen mente 77,2 procent af muslimerne, at ”Koranens anvisninger skal følges fuld ud”. Dette tal er steget markant. (Wilke/Jyllands-Posten)

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Over halvdelen af muslimerne siger nej til, at islam skal moderniseres og tilpasses vestlige samfund. Kun lidt over hver tredje siger ja.

 

En stor europæisk måling fra 2014 viste, at et klart flertal af muslimer har et fundamentalistisk syn på islam. Det betyder blandt andet, at islams regler står over samfundets love (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung).

 

Mænd og kvinder

Islam foreskriver for eksempel, hvordan forholdet skal være mellem mænd og kvinder.

 

”Mænd står over kvinder,” står der i Koranen. Kvinden er sin mands ejendom.

 

Derfor skal hendes krop skjules for andre mænd med tørklæde, niqab eller burka.

 

Mange muslimske kvinder kommer ikke i arbejde, fordi de ikke må være sammen med andre mænd.

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

 

En muslimsk kvinde må ikke gifte sig med en vantro mand. En muslimsk mand må derimod godt gifte sig med en vantro kvinde.

 

En muslimsk kvinde må ikke svømme sammen med andre mænd. En muslimsk mand må svømme rundt mellem ret afklædte vantro kvinder.

 

Ved skilsmisse bestemmer manden over børnene.

 

Og sådan er det hele vejen igennem. Islam er mandens verden. Men ifølge Løkke er den bare ”religion”, der ikke har noget med integration at gøre. Det kan ikke være mere forkert.

 

Flere eller færre problemer?

Løkke bruger et argument, som mange andre politisk korrekte bruger: Det er langt fra alle muslimer, der er dårligt integrerede og skaber problemer.

 

Læs også
Islamisk skilsmisselov skaber ulykke i Danmark

Nej, det gælder selvfølgelig ikke alle. Men det gælder mange. Og problemstillingen bør jo vendes om:

 

Har den omfattende muslimske indvandring ført til flere eller færre problemer i det danske samfund?

 

Problemer med kriminalitet.

 

Problemer med kvindeundertrykkelse.

 

Problemer med angreb på ytringsfriheden.

 

Problemer med angreb på demokratiske værdier.

 

Læs også
Mission impossible? – et moderat syn på islam ud fra religiøse kilder

Problemer med offentlig forsørgelse betalt af skatteyderne.

 

Problemer med dårlig uddannelse.

 

Problemer med manglende sammenhængskraft i befolkningen.

 

Har den store muslimske indvandring ført til flere eller færre problemer for det danske samfund, Lars Løkke?

 

Vrøvlet og det liberale

Der er store uenigheder i Venstre i disse ting. Løkke har nu lagt sig på samme linje som hans næstformand, finansminister Kristian Jensen.

 

Journalister render rundt og siger, at denne uenighed drejer sig om, hvad det vil sige at være liberal.

 

Nej, denne debat drejer sig først og fremmest om, hvad der er vrøvl, og hvad der er reel indsigt i forholdene omkring islam.

 

Vrøvl bliver ikke mindre vrøvl af at blive kaldt ”liberalt”.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…