Kæmpe vindmøllepark på havet: Skal Doggerbanken være et nyt Atlantis?

I min barndom i Vestjylland, hvor jeg voksede op blandt fiskere, landmænd og andet godtfolk, sagde man, at den eneste bank, man ikke skulle sætte sine penge i, var Doggerbanken, som er et lavtliggende havområde i Nordsøen nær den engelske østkyst – kendt for sine fiskerimuligheder!

 

I dag vil Tyskland, Holland og Danmark sætte 10-20 mia. kr. i Doggerbanken ved at anlægge en kunstig ø på banken. På øen skal opstilles 70-100 vindmøller, og omkring øen skal opstilles store havvindmølleparker, som skal forsyne 80 mio. europæere med strøm i de 3 lande.

 

Tegningen af den nye ø minder om Tintin på nye eventyr, men selvfølgelig kan alt lade sig gøre i denne moderne tid, dog skal den nye kunstige ø i engelsk farvand vel flage med det engelske flag! Det kan måske blive et problem efter Brexit med en engelsk vindmølleø uden for EU, der skal levere strøm til EU. Kan andre lande fx Rusland lave en kunstig ø i Østersøen eller ved Anholt? Hvordan vil man sikre en kunstig ø på Doggerbanken mod havstigninger og voldsomme storme?

 

Vindmøller skal vedligeholdes, og der skal hele tiden være back-up energi fra et kraftværk, der kører sideløbende, så de 80 mio. europæere ikke kommer ud for akut strømsvigt ved vindstille.

 

I dag leverer vindenergi knap 50% af elenergien i Danmark (10,4% i EU), men elenergi er kun 20% af al energi, dvs. vindkraft leverer 10% af al energi i Danmark. Skibstrafikken holdes udenfor, selvom den bidrager med et stort dieselforbrug og ca. 4% af CO2 udledningen.

 

Der produceres nu store batterier til at lagre energi fra vindkraft, og på Nordhavn i København kan èt batteri ved vindstille levere strøm til 60 husstande. Der skal mange batterier til mange flere husstande. Den sjældne jordart lithium, der både anvendes til batterier og telefoner, kan blive en mangelvare, så batterier bør først og fremmest anvendes til elbiler, hvor Danmark halter bagefter.

 

Staten (skatteyderne) giver stor støtte til vindenergi, og vindkraft bruger mange ressourcer – samt megen arbejdskraft, som kunne anvendes i industrier, der ikke får statsstøtte. Nu fjernes PSO, men støtten på 7-8 mia. kr. skal vel i stedet betales af skatteyderne over indkomstskatten. Der er ingen protester mod den ‘grønne vindenergi’, som er ustabil og kun kan supplere en stabil energi.

 

Danmark siger stadig nej til kernekraft, som i dag er den eneste energiform, der kan bremse den globale opvarmning. Modsat har Rusland netop godkendt byggeri af 21 nye reaktorer indtil 2030, mens Gazprom sælger CO2 forurenende gas til EU! Indien, Kina, Tyrkiet, England, USA, Norge og andre lande satser på kernekraft m/thorium i fremtiden, mens man i Danmark og andre lande i EU bruger milliarder af kroner på en ustabil vindkraft, som kun leverer, når vinden blæser.

 

Dir. Lars Aagaard, Dansk Energi indrømmer, at Danmark kan få problemer med blackout af strøm og forsyningssikkerhed, efterhånden som gamle kulkraftværker nedlægges. Kun via elforbindelser til kernekraft i Sverige og vandkraft i Norge kan man sikre dansk forsyningssikkerhed. Som nødvendig backup energi vil man i stedet for kul anvende træflis og kalder det CO2 neutral, hvis man samtidig planter nye skove. Det viser sig, at træ er næsten lige så CO2 forurenende som kul, og man vil ikke kunne kontrollere skovplantningen. 7% af verdens skove er forsvundet.

 

Hvis verden skal undgå en klimakatastrofe er der pt. ingen anden vej end kernekraft, og med de mange thorium ressourcer vil verden kunne få rigelig og billig energi i over 1000 år. Det ville være bedre end et kostbart luftkastel på Doggerbanken!

 

Læs også
Rettelse i artiklen: Det regner med mikroplast – fra vindmøller!

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…