Indvandring koster samfundet svimlende beløb – det viser en stor norsk undersøgelse

Det er deprimerende resultater man kan læse i en særdeles grundig norsk undersøgelse, der har set på, hvor meget ikke-vestlig indvandring koster.

 

Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke synes at være nogen stor interesse blandt journalister for at få frem i lyset, hvor store – og voksende – omkostninger, der er forbundet med en tilsyneladende ustoppelig indvandring fra lande og kulturer, der ikke på noget tidspunkt i historien har vist, at de er i stand til at skabe vækst, økonomisk velstående lande og dermed også muligheden for fungerende velfærdsstater.  Det er kun Weekendavisen (10.2.2017) som har omtalt undersøgelsen og nu Den korte Avis.

 

Tværtimod bringer medierne gerne artikler, der hævder, at det trods alt går fremad for efterkommerne af de ikke-vestlige. Det gør det også på enkelte punkter, men sagen er blot, at intet tyder på, at der er eller bliver tale om noget gennembrud, der bringer den ikke-vestlige gruppe i nærheden af gruppen af danskere.

 

Zetland.dk bragte for nogle dage siden en lang artikel, der forsøgte at godtgøre, at det slet ikke ser så sort ud. Problemet i artiklen er blot, at den hæfter sig ved forbedringer i forhold til især igangværende uddannelser, mens den nedtoner, at forskellene er meget store og på afgørende områder ser ud til at vedblive at være det.

 

Kedelige historier kommer også frem, men de medfølges at nærmest absurd positive forventninger om fremtiden. Berlingske bragte for nogle dage siden en sådan mærkværdig konklusion.

 

44,2 procent kan ikke dansk, når de begynder i skolen

I Københavns Kommune viser det sig i den seneste undersøgelse, at 44,2 procent af børn af ikke-vestlige er dårlige læsere, mens det gælder for 11,7 procent af danske børn og børn med andre vestlige rødder. I artiklen får Venstres Pia Allerslev uforstyrret lov at udtale følgende hurraord:

 

”Jeg tror på, at vi kommer til en effekt. Jeg er så skråsikker, at jeg næsten tør love, at det bliver bedre.”

 

Læg mærke til den forventede efterbevilling. Optimisterne er altid nødt til at tale om fremtiden, fordi de faktiske tal er så elendige.

 

Tallene fra Berlingske nævnes ikke, fordi de er usædvanlige, men fordi de føjer sig ind i et mønster, som er alt for genkendeligt: Den store og voksende gruppe af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere klarer sig i snit rystende ringe og belaster de offentlige kasser mere og mere.

 

Og dermed er vi tilbage ved den norske undersøgelse, der blev omtalt i begyndelsen.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Den er sjælsrystende.

 

60 milliarder kroner om året

Den viser, at alene ved et stop for al yderligere ikke-vestlig indvandring vil den norske statskasse i årene fremover kunne forvente at spare mere end 60 milliarder norske kroner årligt.

 

På alle områder er ikke-vestlige en så voldsom økonomisk belastning, at det på sigt vil betyde afslutningen på de skandinaviske velfærdsstater, som vi kender dem. Vores samfund vil blive langt mere ulige, præget af betydeligt højere kriminalitet og religiøs fanatisme i et omfang, der i sig selv vil virke destabiliserende.

 

Det er meget mærkeligt, at de åbenlyse kendsgerninger ikke får politikerne til at ændre kurs. De kan i hvert fald ikke påstå, at de ikke er blevet advaret.

 

Læs rapporten her:

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

https://www.regjeringen.no/contentassets/c072f7f37da747539d2a0b0fef22957f/no/pdfs/nou201720170002000dddpdfs.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…