Indvandrere og efterkommere samt udlændinge udgør nu over en fjerdedel af samtlige indsatte i danske fængsler

odelfoto fra en anden sammenhæng/YouTube

Den multikulturelle udvikling, der skulle være så gavnlig for samfundet, er nu for alvor slået igennem i de danske fængsler og arresthuse.

 

Af en optælling, som Kriminalforsorgen foretog den 29. november 2016, fremgår det, at små 25 procent af samtlige indsatte var indvandrere og efterkommere.

 

De udgjorde tilsammen 3.002 personer ud af i alt 12.458 indsatte, der på det tidspunkt befandt sig i Kriminalforsorgens institutioner. Af dem var de 8.878 danske statsborgere.

 

Ud over de 3.002 indsatte fra ikke-vestlige lande, sad der desuden 578 udlændinge i danske fængsler og arresthuse.

 

Sammen med indvandrere og efterkommere udgjode de såleles over en fjerdedel af samtlige indsatte.

 

Somaliere og libanesere er stærkt overrepræsenteret

I kriminalstatistikker sammenligner man normalt hele befolkningsgrupper med hinanden, men det giver et skævt billede, da børn og ældre også indgår.

 

Via tabeller hos Danmarks Statistik har Den Korte Avis fået lavet et mere realistisk sammenligningsgrundlag, idet vi har fået beregnet antallet af mænd og kvinder i alderen 16-80 år.

 

Af dem var der per 1. oktober 2016 i alt 4.535.262 personer med dansk statsborgerskab, og af dem sad som nævnt i alt 8.878 personer i fængsel på optællingsdagen. Det svarer til 0,2 procent.

 

Ud fra denne mere realistiske beregningsmetode kommer somalierne og libaneserne ind som de absolut mest kriminelle målt i forhold til deres antal.

 

 

Læs også
’Sydlandsk mand’ gjorde seksuelle tilnærmelser til kvinde på gaden – da hun afviste ham, fik det uhyggelige konsekvenser

Somaliere: På optællingsdagen den 29. november sad der 283 somaliere i danske fængsler og arresthuse.

 

De udgjorde dermed hele to procent af de 13.719 somaliske mænd og kvinder i alderen 16-80 år, som havde bopæl i Danmark den 1. oktober 2016.

 

Libanesere: På andenpladsen kommer libaneserne, hvilket primært vil sige palæstinensiske flygtninge.

 

Af dem sad der 384 personer i danske fængsler og arresthuse, og de udgjorde 1,9 procent af de 20.169 mænd og kvinder, som i den nævnte alder havde bopæl i Danmark den 1. oktober 2016.

 

Tyrkere: Endelig har vi tyrkerne, som udgør den tredje største kriminelle gruppe i Danmark målt i forhold til deres antal.

 

Den 1. oktober 2016 havde i alt 52.218 tyrkiske mænd og kvinder i den nævnte alder bopæl i Danmark, og af dem sad 381 i Kriminalforsorgens institutioner den 29. november 2016. Det svarer til 0,7 procent af samtlige.

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Fra EU er polakkerne og rumænerne de mest kriminelle

Blandt statsborgerne fra EU-landene fører polakkerne suverænt som de mest kriminelle.

 

På opgørelsesdagen den 29. november sad der 76 polakker i Kriminalforsorgens institutioner.

 

Her havde de selskab af 40 rumænere og 32 tyskere, hvorefter der er et spring ned til litauerne, som var repræsenteret med 18 indsatte.

 

Fra asien fører vietnameserne med 42 indsatte, hvorefter der er et spring ned til filippinerne med 12 indsatte.

 

Udlændingenes antal er steget eksplosivt

Siden 2004 er udlændingene andel af indsatte i danske fængsler og arresthuset steget eksplosivt samtidig med, at indsatte med dansk statsborgerskab omvendt er faldet drastisk.

 

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

I 2004 udgjorde andelen af udlændinge inklusive indvandrere og efterkommer i alt 17,4 procent, medens danskerne udgjorde de resterende 82,6 procent.

 

I de mellemliggende år er udlændingenes andel inklusive indvandrere og efterkommere steget til 28,7 procent i 2016, medens danskernes andel omvendt er faldet til 71,3 procent.

 

Hvad angår indvandrere og efterkommere steg deres andel af de indsatte fra 15,6 procent i 2004 til 24,1 procent i 2016.

 

I samme periode steg andelen af udenlandske kriminelle fra 1,8 procent i 2004 til 4,6 procent i 2016, medens danskernes andel som nævnt faldt til 71,3 procent.

 

Opgørelsen omfatter indsatte i fængsler, arresthuse, Københavns Fængsler, åbne fængsler og Kriminalforsorgens pensioner.

 

Du kan læse hele Kriminalforsorgens dokument her:

 

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

 

Og her kan du læse om befolkningens sammensætning:

http://www.statistikbanken.dk/10024

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…