Hvis tyrkere i Danmark stemmer ja til Erdogans autoritære forfatning, stemmer de nej til de danske grundværdier – hvad laver de så her?

Wikimedia

I dag stemmer de tyrkiske vælgere om præsident Erdogans forslag til en ny forfatning.

 

Mange tyrkere, der bor i Europa, har også stemt. I Danmark drejer det sig om 11.363 personer.

 

Valgets udfald virker meget åbent. De tyrkiske meningsmålinger svinger mellem et ja- og et nej-flertal, men de har politisk slagside, så man skal ikke lægge for meget i dem.

 

Usikkerheden er i hvert fald så stor, at Erdogan virker nervøs for, at han kan tabe. Jo tættere man er kommet på valgdagen, jo mere skinger er han blevet i sin retorik. Det fyger med skældsord mod Europa, der kaldes både ”nazistisk”, ”fascistisk”, racistisk” og ”islamofobisk”.

 

Erdogans forslag til ny forfatning vil skabe et stærkt autoritært Tyrkiet, hvor præsidenten får en række diktatoriske beføjelser.

 

For os i Danmark er folkeafstemningen ikke kun interessant, fordi Tyrkiet er et stort og vigtigt land. Den er også interessant, fordi den fortæller os om holdningerne blandt de mange tyrkere i Danmark, der støtter Erdogan.

 

Mulig valgsvindel

Erdogan-lejren kan tænkes at forsøge sig med valgsvindel. Ved kommunalvalget i 2014 oplevede man mærkelige lokale resultater, hvor usædvanligt mange stemmesedler blev erklæret ugyldige.

 

Valgsvindel kan især få betydning, hvis løbet er så tæt, at der højst skal flyttes et par procentpoints for at ændre resultatet. Derimod er det en del sværere at lave et klart nederlag om en til en sejr – det kan virke for påfaldende.

 

Men det er ikke kun direkte valgsvindel, der kan påvirke resultatet.

 

Erdogan har i høj grad haft fordel af sin næsten total kontrol med de tyrkiske medier.

Læs også
Højaktuel bog om præsident Erdogan og hans Tyrkiet

 

Andre faktorer kan også få betydning. Således er hundrede tusinder af kurdere blevet fordrevet fra deres hjemegn, og dermed har de mistet valgretten. Kurderne er gennemgående indædte modstandere af Erdogan og hans forfatning.

 

Det bliver særdeles interessant at se, om oppositionen mod Erdogan trods de store handicaps alligevel formår at hive et nej i land. Givet er det, at Erdogan ikke er så populær, som han har været.

 

Dansk-tyrkerne og Erdogan

I Danmark og resten af Europa er der et særligt spørgsmål ved folkeafstemningen, som vækker interesse:

 

Hvordan stemmer de tyrkere, som bor her i landet?

 

Vi får næppe et særskilt officielt stemmetal for stemmefordelingen blandt tyrkere i Danmark. Men måske kommer der oplysninger frem om tendensen på europæisk plan.

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Under alle omstændigheder ved vi allerede, at Erdogan og hans forfatning har betydelig opbakning blandt tyrkere i Danmark og andre europæiske lande.

 

Dette er i sig selv meget bemærkelsesværdigt, når man ser på, hvad det er, de støtter, når de siger ja til Erdogans forfatning.

 

Støtte til autoritær stat og tilsvining af demokratiet

Hvis forslaget til ny forfatning bliver vedtaget, bliver Tyrkiet forvandlet fra en demokratisk stat til en autoritær stat – med temmelig diktatoriske beføjelser til præsidenten.

 

Præsidenten kan opløse parlamentet. Han kan på egen hånd indføre undtagelsestilstand. Han kan regere enevældigt gennem dekreter. Han kan blive siddende helt frem til 2029. Han kan øve afgørende indflydelse på udpegningen af dommere. Han kan lukke medier stort set, som det passer ham.

 

De tyrkere i Danmark, der stemmer ja til den ny forfatning, bakker altså op om disse ting.

 

Samtidig giver de en støtte til beskyldningerne mod de europæiske lande for at være ”nazistiske”, ”fascistiske”, ”racistiske” og ”islamofobiske”.

Læs også
Sådan bruges moskeer til at undergrave demokratiet

 

Hvis man som tyrker i Danmark støtter, at vores demokrati kaldes for ”fascistisk” osv., er der noget helt galt med ens syn på det samfund, man er havnet i.

 

De tyrkere herhjemme, der stemmer ja til Erdogans forfatning og hans tilsvining af de europæiske demokratier, stemmer nej til de danske grundværdier.

 

Hvad laver de så her?

 

https://www.welt.de/politik/ausland/article163719246/So-koennte-Erdogan-das-Referendum-manipulieren.html

 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163713742/Wenn-Erdogan-wegen-Deutschland-gewinnt.html

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…