Her er et ubehageligt spørgsmål, du kan stille kommunalpolitikerne op til valget

Valgkamp på gågaden i Herning (foto: Ole Sørensen)

Den kommunale valgkamp går nu ind i sin slutfase. Der er stadig lejlighed til at stille spørgsmål til kommunalpolitikerne.

 

Et af de oplagte emner er, hvad politikerne vil bruge kommunens penge på.

 

Politikerne taler ofte om, at de kommunale midler i højere grad bør gå til ”varme hænder” og velfærdsudgifter i det hele taget.

 

Det kan lyde smukt. Men kendsgerningen er, at den faktiske udvikling er gået i en ganske anden retning:

 

Over ti år (2006-2016) har kommunerne ansat stadig flere akademikere og kommunikationsmedarbejdere (journalister).

 

Til gengæld er der kommet færre lærere og pædagoger og siden 2011 også færre sosu-ansatte.

 

Det kan Altinget fortælle på baggrund af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

 

Mange flere akademikere

I den pågældende periode har der været en stigning på hele 58 procent i antallet af kommunalt ansatte akademikere.

 

Når det gælder journalister, er det endnu vildere: en stigning på 170 procent!

 

Derimod er det pædagogiske personale faldet med 14 procent. Antallet af lærere er faldet med 6 procent. Og antallet af social- og sundhedsansatte er steget med 13 procent.

Læs også
To ansatte i SuperBrugsen løb resolut efter røvere og fangede dem – ”det kan bare ikke være rigtigt, at de skal have lov til det”

 

Ministerens kommentar

Nu kan der i den enkelte kommune være mange ting, der påvirker disse tal.

 

Men selve tendensen svarer dårligt til politikernes forsikringer og vælgernes forventninger. Det erkender økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll da også. Han skriver på ministeriets hjemmeside:

 

”Jeg kan ikke se nogen umiddelbar grund til det. Jeg kan godt blive lidt bekymret for, om flere akademikere virkelig er den bedste brug af skatteborgernes penge i kommunerne.” (Altinget)

 

Flere bureaukrater og skønmalere

Man ansætter groft sagt flere bureaukrater og ’strateger’, der svæver et godt stykke over borgernes hverdagsliv.

 

Og man ansætter flere kommunikationsarbejdere, der kan male både kommunen og borgmesteren i forskønnende farver.

Læs også
Kommunalvalget er først og fremmest et lokalvalg – men der er to vigtige landspolitiske signaler i resultatet

 

Det giftige spørgsmål, man kan stille til kommunalpolitikerne op til valget, lyder i al sin enkelhed:

 

”Synes du, at det er en rimelig fordeling – og hvis nej, hvad vil du så forpligte dig til at ændre?”

 

https://www.altinget.dk/artikel/161560-antallet-af-akademikere-er-eksploderet-i-kommunerne

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…