Flertal i Folketinget afviser at forbyde minareter, hvorfra muslimer kalder til bøn

Samtlige partier i Folketinget minus Dansk Folkeparti mener, at danskerne også fremover må finde sig i, at muslimer vil kunne kalde til bøn hen over deres hustage.

 

Det står fast, efter at et stort flertal i Folketinget fredag den 13. januar vendte tommelfingeren nedad til at forslag fra Dansk Folkeparti om at forbyde minareter.

 

Der var blandt modstanderne af forslaget enighed om, at opførelse af minareter hører under det kommunale selvstyre, som Folketinget på netop dette område for en gangs skyld ikke skal blande sig i.

 

Dansk Folkeparti: Islam er et forstyrrende element

I sin skriftlige begrundelse for at forbyde minareter i Danmark, anfører Dansk Folkeparti blandt andet, at:

 

”Synlige og markante islamiske symboler bidrager negativt til samfundsudviklingen ved at understrege forskellene mellem muslimer og danskere, ligesom disse symboler også er hindrende for integrationen af muslimer i Danmark. På den baggrund ønsker Dansk Folkeparti at forbyde opførelsen af minareter ved moskeer i Danmark.”

 

Videre hedder det i partiets begrundelse blandt andet, at:

 

”Som religion og ideologi er islam et forstyrrende element i Danmark. Dansk Folkeparti ser med stigende bekymring på den voksende islamisering af samfundet, og derfor har vi også hilst det velkommen, at en række partier har indgået en aftale, der eksempelvis kriminaliserer religiøs oplæring i vold, undertrykkelse, incest og lignende.”

 

Inger Støjberg: Forbud er et kommunalt anliggende

Integrationsminister Inger Støjberg (V), fastslog under forhandlingerne, at regeringen ikke kan tilslutte sig forslaget om et forbud mod opførelse af minareter, men henviste til, at det er op til de enkelte kommuner selv at træffe den slags afgørelser og tilføjede:

 

”Når det er sagt, vil jeg sige, regeringen fuldt ud deler det synspunkt, som også fremgår af bemærkningerne til beslutningsforslaget, nemlig at der er et stigende behov for at gøre op med de symboler, som er med til at skabe splittelse i Danmark,” sagde Inger Støjberg.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Den bemærkning ville ordføreren for forslagsstillerne, Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, have uddybet med spørgsmålet:

 

”Kan ministeren blive lidt mere præcis i forhold til, hvilke symboler regeringen tænker på, og om regeringen agter at komme med et udspil eller forslag på det her område, for det ville jo være rigtigt godt.”

 

Henviser til tørklædet, men vil ikke forbyde det

Her kneb det dog for ministeren at blive blot lidt mere præcis:

 

”Jeg har jo ved flere lejligheder sagt, at jeg, når der nu bliver spurgt til symboler generelt, jo mener, at tørklædet er et kvindeundertrykkende symbol. Dermed være ikke sagt, at jeg ville være med til at forbyde det,” svarede Inger Støjberg blandt andet og fortsatte:

 

”De diskussioner synes jeg, vi skal tage, og jeg synes, at vi skal tage dem endnu mere åbent, end vi har gjort tidligere.”

 

De vaskede alle deres hænder: Det er ikke vores ansvar

Læs også
Nu er vi ved at få ‘muslimsk politi’ i Danmark – politikerne fatter ikke rækkevidden

I lighed med regeringen afviste samtlige partier i Folketinget forslaget fra Dansk Folkeparti med den generelle begrundelse, at det er kommunernes ansvar og ikke Folketingets at forbyde minareter.

 

Enhedslisten ordfører, Johanne Schmidt Nielsen, gik endda så vidt, at hun i sine eksempler på, hvad der er kommunale anliggende, som Folketinget ikke skal blande sig i, sammenlignede opførelsen af en minaret med blandt andet byggeriet af en svinefarm.

 

Den socialdemokratiske ordfører, Dan Jørgensen, lagde ud og erklærede således efter et meget kort indlæg, at:

 

”Vi jo klarer den slags beslutninger ganske godt og ganske fint i det lokale demokrati i Danmark.”

 

Venstres ordfører, Marcus Knuth, konkluderede efter et længere indlæg, at:

 

”Jeg har i hvert fald fuld tillid til, at vores lokale byrådsmedlemmer ude omkring i Danmark sørger for, at vi ikke kommer til at have minareter, hvor der bliver kaldt til bøn. Det har vi heller ikke i dag. Derfor er vi imod,” lød det slutteligt lidt kryptisk.

 

Læs også
Lille dreng på bare 16 måneder måtte ikke komme med sin mor i svømmehal, fordi han kunne sexkrænke muslimske kvinder …

Liberal Alliances ordfører, Laura Lindahl, erklærede efter et kort indlæg i lighed med de øvrige ordførere, at:

 

”Vores princip er, at det bedste er, at man træffer beslutninger lokalt, og derfor kan vi selvfølgelig heller ikke støtte det her beslutningsforslag.”

 

Enhedslistens ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, sammenlignede i sin argumentation blandt andet en minaret med en svinefarm:

 

”Selvfølgelig kan naboer have grund til at frygte, at kommende byggerier vil genere omgivelserne. Det kan gælde for en planlagt minaret såvel som for et storcenter, en svinefarm eller en landsbykirke, og selvfølgelig kan bønnekald fra en minaret, larm fra et spillested eller bimlende kirkeklokker være en støjplage, og det forholder man sig jo mig bekendt ganske kompetent til lokalt og konkret,” sagde Johanne Schmidt-Nielsen blandt andet.

 

Hun skulle i øvrigt hilse fra Holger K. Nielsen og sige, at Socialistisk Folkeparti heller ikke kan støtte forslaget.

 

Alternativets ordfører, Josephine Fock betroede de øvrige ordførere, at hun blev ”oprigtigt ked af det”, da hun læste Dansk Folkepartis forslag og mente, at det er skadeligt for Folketinget at debattere den slags:

 

Læs også
48 islamiske skoler underviser i intolerance og kvindehad, skriver britisk rapport

”Så jeg synes, at Dansk Folkeparti i sit forslag bruger en begrundelse, som det er skadende for det danske Folketing, at vi skal stå og debattere,” sagde Josephine Fock blandt andet med henvisning til, at Dansk Folkeparti i sin begrundelse for forslaget fremfører, at der er forskel på danskere og muslimer.

 

Den radikale ordfører, Sofie Carsten Nielsen, erklærede ikke uventet, at De Radikale er ”stærkt imod” forslaget og fortsatte:

 

” Vi har meget svært at se, at man skulle finde frygt i bygninger og opfordre til frygt for det. Der er meget god grund til at frygte ekstremisme og derfor til at bekæmpe det og fremme fællesskab, dialog, forståelse. Det vil vi bruge kræfterne på.”

 

Den konservative ordfører, Naser Khader, erklærede sig enig i, at der ikke skal kaldes til bøn fra minareter i Danmark, men understregede samtidig, at det er langt vigtigere at bekæmpe hadprædikanter, udenlandsk finansiering af moskeer i Danmark med videre:

 

”Det synes vi er meget, meget vigtigere end at diskutere, hvordan en moske skal se ud, hvilket er et lokalt anliggende. Så vi vil bruge vore kræfter der, hvor man bedst modarbejder ekstremisme,” lød det fra Naser Khader.

 

Afstemning i Schweiz gav flertal for et forbud mod minareter

Under en folkeafstemning i Schweiz den 29. november 2009 stemte 57,5 procent af befolkningen for et forbud mod minareter.

Læs også
Socialdemokratisk politiker blev jaget væk fra Nørrebro: ‘Demokrati er imod Allah’

 

Afstemningen inspirerede dengang Dansk Folkeparti til at fremsætte et forslag lig det, som nu har været til behandling i Folketinget.

 

Partiets første forslag om at indføre et forbud mod minareter blev nedstemt af samtlige partier under andenbehandlingen den 25. maj 2010, og det nuværende forslag vil uden tvivl lide samme skæbne, når der senere ved andenbehandlingen skal stemmes om det.

 

Datoen er endnu ikke fastlagt.

 

Fra Sverige:

Fra Tyskland:
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…