Forslag fra Dansk Folkeparti, der helt vil forhindre barnebrude på asylcentre, afvises af alle andre partier – af hensyn til ”Danmarks internationale forpligtelser”

Arkiv / You Tube

Der var i går i Folketinget ingen tilslutning til Dansk Folkepartis forslag om at pålægge regeringen at sikre, at der ”oprettes en retstilstand, hvorefter ingen mindreårige asylansøgere indkvarteres med en eventuel ægtefælle eller samlever.”

 

Alle partier erklærede sig som modstandere af barnebrude, men kunne af hensyn til Danmarks såkaldte internationale forpligtelser ikke fuldt ud tilslutte sig forslaget fra Dansk Folkeparti.

 

Integrationsminister Inger Støjberg (V) udsendte 10. februar sidste år en instruks om barnebrude, hvis indhold svarede til Dansk Folkepartis nuværende forslag. Under gårsdagens debat erklærede hun sig enig i Dansk Folkepartis synspunkt, men føjede så til:

 

”Det er vurderingen, at det vil være i klar modstrid med Danmarks internationale forpligtelser at etablere en sådan retstilstand, hvor der netop ikke er en kattelem, og det er derfor regeringens opfattelse, at Danmark skal overholde sine forpligtelser. Det har vi også tidligere sagt, at vi vil,” sagde integrationsministeren blandt andet.

 

I øvrigt blev instruksen fra den 10. februar sidste år ændret i løbet af efteråret således, at der skulle tages individuelle hensyn.

 

Støjberg: ”Jeg fået et hak i tuden eller klip i øret af Ombudsmanden”

Under den efterfølgende debat om integrationsministerens indlæg påpegede Dansk Folkepartis børneordfører, Pernille Bendixen, at konventioner normalt indeholder den bestemmelse, at hvis noget strider imod den offentlige orden, har man ret til at undsige konventionen.

 

”Kan vi ikke i det her tilfælde sige, at når man ikke kan blive gift, medmindre man er 18 år, så er det i modstrid med dansk lov og sædelighed,” ville Pernille Bendixen vide.

 

Inger Støjberg svarede, at vurderingen er, at det ikke er muligt:

 

”Vi er gået til kanten og ja endda en smule over kanten. I hvert fald efter Ombudsmandens vurdering, så mit svar vil være nej. Men det er et spørgsmål, som Dansk Folkeparti selvfølgelig er hjertelig velkommen til at rejse, og så vil man få et juridisk svar på det.”

 

Ombudsmandens kritik af Integrationsministeriets oprindelige instruks om barnebrude i danske asylcentre kommenterede Inger Støjberg under debatten således, idet hun henviste til den meget restriktive linje, hun lagde ud med i februar sidste år:

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

 

”Det har jeg så fået et – hvad hedder sådan noget? – hak i tuden eller klip i øret for i går af Ombudsmanden, og det må jeg leve med.”

 

Alle partier enige om barnebrude, men ville ikke gøre noget

Det var kendetegnende for samtlige partiers ordførere, at alle var enige om at fordømme barnebrude i danske asylcentre, men ingen ville være med til det forbud, som Dansk Folkeparti foreslog.

 

Den socialdemokratiske ordfører, Mattias Tesfaye, fremførte således:  ”Det er vores vurdering, at det her godt kan sikres inden for den nuværende lovgivning og de gældende konventioner, og vi ser derfor ikke nogen grund til at ændre lovgivningen.”

 

Samme synspunkt anlagde Jacob-Engel-Schmidt som ordfører for Venstre: ”Som de fleste ved, og det ved forslagsstillerne også, er vi i en situation, hvor Menneskerettighedskonventionen foreskriver, at der skal være en undtagelsesmulighed.”

 

Enhedslisten ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, havde denne variation over temaet: ”Vi støtter ikke forslaget. Vi synes, det er klogest, ikke bare fordi det ikke er i overensstemmelse med konventionen, at have en individuel vurdering.”

 

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

Med omtrent de samme argumenter afviste både Liberal Alliances ordfører, Laura Lindahl, Alternativets ordfører Josephine Fock samt den radikale ordfører, Lotte Rod, forslaget. Det samme gjorde SF’s Holger K. Nielsen.

 

Naser Khader: Inger Støjberg traf den rigtige beslutning

Naser Khader, ordfører for regeringspartiet De Konservative, var ikke meget for at skulle afvise Dansk Folkepartis forslag.

 

”Jeg vil godt indrømme, at jeg ikke er overbevist om, at internationale aftaler i den forbindelse er gode for de mindreårige,” sagde Khader blandt andet og fortsatte med henvisning til, at De Konservative sidste år bakkede op bag Inger Støjbergs restriktive regler om barnebrude:

 

”Jeg vil gentage, at det var den rigtige beslutning, der blev truffet dengang, og Ombudsmandens kritik må vi tage til efterretning. Det var den rigtige beslutning, og den har virket præventivt.”

 

Der var dog bred enighed blandt partierne om, at der skulle arbejdes videre med sagen i Udlændinge- og Integrationsudvalget. Man vil forsøge at udstikke rammer i form af en beretning eller redegørelse om sagen.

 

Martin Henriksen: Ombudsmanden underminerer tilliden

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

Efter debattens afslutning, var ordføreren for forslagsstillerne, Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, meget utilfreds med ombudsmandens rolle i sagen.

 

”Jeg synes, at Ombudsmanden indtager nogle synspunkter, som er synspunkter, man typisk ville høre fra venstrefløjen og de radikale. Det er virkelig et problem, for det underminerer befolkningens tillid til ombudsmandsinstitutionen. Det synes jeg er et alvorligt problem, og det vil jeg ikke lægge skjul på,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Vi stillede forslaget, fordi vi mener, at fænomenet barnebrude er uacceptabelt, ikke for at genere Ombudsmanden. Men vi er da ikke kede af, at vore forslag har gjort det lidt vanskeligt for Ombudsmanden,” erkender Martin Henriksen

 

Martin Henriksen henviser her til, at Ombudsmanden på grund af Dansk Folkepartis forslag i sidste øjeblik blev nødt til at indstille sin kritik af integrationsminister Inger Støjberg indtil Folketinget havde behandlet forslaget, som nu er sendt til videre behandling Udlændige- og Integrationsudvalget.

 

Han oplyser, at Dansk Folkeparti i udvalgsbehandlingen nu vil undersøge, hvad partiet kan komme igennem med.

 

Her kan du læse mere om Ombudsmandens kritik

https://denkorteavis.dk/2017/ny-ombudsmanden-kritiserer-inger-stojberg-det-skal-vaere-tilladt-med-barnebrude-pa-asylcentrene-men-nu-har-han-maske-faet-kolde-fodder/

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

 

Og her kan du læse Dansk Folkepartis beslutningsforslag:

http://www.ft.dk/samling/20161/beslutningsforslag/b38/html_som_fremsat.htm

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…