Kun få flygtninge kommer hurtigt i job – og den lave beskæftigelse er de sidste fire år blevet endnu lavere

Arkivfoto: Steen Raaschou

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har været i landet i kort tid, har generelt en meget lav beskæftigelse. Men den i forvejen lave beskæftigelse er blevet endnu lavere i løbet af de seneste fire år.

 

Af de flygtninge og deres familiesammenførte, der fik opholdstilladelse i 2010, havde kun 6 procent et job efter et halvt års ophold i Danmark. Efter yderligere et halvt års ophold var den andel steget til 8 pct.

 

Det er ikke høje beskæftigelsesgrader, og det er faktisk gået tilbage siden da.

 

De flygtninge, der fik opholdstilladelse i 2014, havde efter et halvt års ophold en beskæftigelsesgrad på lidt under 1 procent. Og efter yderligere et halvt år var den steget til 2 procent.

 

Mest markant er faldet i beskæftigelsen blandt nyankomne flygtninge i 2011 sammenlignet med 2012.

 

 

Der er også sket et fald i beskæftigelsen, når man kigger på beskæftigelsen 1 år og 1,5 år efter, hvis man sammenligner flygtninge, der fik opholdstilladelse i 2010 med flygtninge, der har fået tilkendt opholdstilladelse senere.

 

Irakere lidt hurtigere i job end syrere

I 2014 fik markant flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge opholdstilladelse end i 2013.

 

Generelt er få af de flygtninge og familiesammenførte, der fik opholdstilladelse i 2014 i job inden for det første 1,5 år i Danmark, men der er forskelle mellem forskellige flygtningegrupper.

 

Irakere og afghanere er lidt oftere i job end flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fra Syrien og Somalia.

Læs også
Mange unge indvandrere i København sætter religiøse love over demokratiet – men det søger man at skjule

 

Efter 1,5 år i Danmark er 7-8 procent af flygtninge og deres familiesammenførte fra Irak og Afghanistan i job, mens det er ca. 2 procent af syriske og somaliske flygtninge og familiesammenførte, der er i job.

 

 

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fra Eritrea, der fik opholdstilladelse i 2014 er dog overhovedet ikke kommet i job på danske virksomheder inden for det første 1,5 år i Danmark.

 

 

Kilde: AGENDA.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…