Fillon fik med en uventet fremrykning overrumplet sine næppe helt uhildede dommere

Helt overrumplende blev Francois Fillons møde med særdomstolens tre dommere fremrykket et døgn på begæring af hans sagfører Antonin Lévy. Meget tyder på, at advokaten og hans klient dermed tog fusen på de tre dommere.

 

Francois Fillon oplæste en erklæring om, at han  ikke ønskede særbehandling, men forventede at få en fair rettergang som enhver anden  fransk borger uden  forjaget fremrykning af normal  juridisk procedure.

 

Efter den salut svarede Fillon ikke på spørgsmål fra dommerne, men han havde ved at understrege den usædvanlige hast med at få fremskyndet afhøringen af den borgerlige kandidat i valgkampen om præsidentposten fået sagt, at det måske kunne knibe ham og hans advokat med at betragte de tre dommere som uhildede.

 

Fillon overlever

Men alt tyder på, at Fillon og advokat Lévy fik væltet den tidsplan, som den socialistiske magtklike havde formået at få domstlen til at fastsætte. Der bliver formentlig ikke et nyt møde mellem Fillon og dommerne den 15. marts, så Fillons kandidatur bliver ikke aflivet på Idus Martiae, Cæsars dødsdag. Og Fillon kan måske få fred til at fortsætte sin valgkamp med vælgermøder over hele Frankig.

 

Domstolens to kvindelige og ene mandlige dommer må nødvendigvis fortsætte sagsbehandlingen for at nå til en kendelse. Men nu i et mere vanligt tempo, som ikke gør det umuligt for den faretruende borgerlige kandidat at fortsætte sin kampagne.

 

Fillons advokat Lévy lader ikke dommerne dø i synden. Deres hidtidige hastværk er så betændt, at giften sidder dybt i marven på retsvæsenets rygsøjle, udtalte han efter mødet, hvos han klient fik mulighed for at gå i modoffensiv med oplæsning af en skarp erklæring om, at han forventede upartiskhed af dommerne, som det hører sig til i retsvæsenet.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…