Donald Trump fokuserer på økonomi og jobs før klimaet! Det gør man også i Polen!

Præsident Trump på virksomhedsbesøg

Vi skal både redde klimaet – og økonomien!

EU’s ledere er forargede over Donald Trumps udmelding af klimaforliget fra COP 21 i Paris 2015, men Trump har ikke tillid til EU og faktisk kan USA gøre det bedre end EU ved at udskifte fossile brændsler med kernekraft med thorium, som blev udviklet i USA ca. 1960 men forkastet af præsident Nixon, da thorium ikke kunne anvendes til bomber.

 

Der er flere thorium ressourcer i verden end kul, olie, uran og gas til sammen – til over 1000 års globalt energiforbrug. Med thorium vil der ikke ske en atomkatastrofe. Reaktoren vil være sikker, selv ved strømsvigt (Ill.Vid.13-2016).

 

EU lederne må feje for egen dør først

Ca. 70% af Danmarks energiforbrug kommer stadig fra fossile brændstoffer, og den polske formand for det europæiske råd Donald Tusk burde ikke kritisere USA – med Polens store forbrug af kul, som udover CO2 sender luftbårne giftstoffer op over de nordiske lande – helt til Grønland!

 

Det sku’ vær’ så godt – og så’ det faktisk skidt! (Sangen om Larsen af Sven Møller Kristensen)

EU’s energivision er ikke holdbar med fokus på vedvarende energi, som er ustabil og ressource­krævende. Fx leverer vindmøller ikke energi ca. 100 dage om året, og gener fra vindmøller for natur, mennesker, fugle og fisk omtales ikke. Man skjuler omkostningerne ved at afskaffe PSO – men betaler i stedet via skatterne! Sol er bedre, men de sorte solskærme optager kun ca. 20% af solens stråler til energi, resten kan påvirke klimaet i negativ grad. Byerne med mørke tage, lys o.a. opvarmes 2 grader ekstra, så man foreslår hvide tage – og så’ det faktisk skidt med sorte solskærme!

 

CO2 udledningen i EU stiger i stedet for at falde

Man regner med, at i 2030 vil 25% af el i EU komme fra vedvarende energi, men da el kun er ca. 20% af al energi, svarer det til 5% af hele energien. Selvom Grønland har thorium, og Niels Bohr Instituttet og DTU har forskerne, vil de danske politikere stadig ikke have thorium. De mener, gas og biomasse, der begge udleder megen CO2, kan dække de resterende 95% af energibehovet.

 

I de nordiske lande har man indledt et energisamarbejde for at sikre forsyningssikkerheden ved at sende strøm over grænserne, udveksle erfaringer og forskning. I Finland og i Sverige har man atomkraft, der leverer stabil energi, og i Norge har man vandkraft og nu også thorium.

 

I 1900 satte Danmark det første dieseldrevne motorskib Selandia i søen, hvilket forbedrede skibstrafikken, og Danmark burde nu gå i spidsen med thorium kernekraft i handelsflåden. Det kunne gavne både klima og økonomi – men det kræver en holdningsændring hos politikerne! Det norske Thor Energy A/S er interesseret og klar til et samarbejde om thorium udvikling.

 

Det er på tide, at EU lærer at klare sig selv og gør mere, så klimaforliget fra Paris kan holdes, og temperaturen ikke stiger over 1,5-2 grader. Forurening er desuden skadelig ikke kun for klimaet – globalt dør ca. 4,2 mio. mennesker årligt pga. luftforurening, ca. 4.000 mennesker i Danmark.

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

Den 75-årige engelske fysiker Stephen Hawking, der er næsten helt lammet af sygdommen ALS: For 6 år siden advarede jeg mod forurening og overbefolkning. Det er blevet værre siden. Befolk­ningen er vokset med ½ mia. siden sidste interview og uden udsigt til, at udviklingen stopper. Med den rate vil der være 11 mia. i 2100, og luftforureningen er de sidste 5 år vokset med 8%.

 

Donald Trumps udmeldelse af klimaaftalen vil indebære mindre støtte til de fattige lande til afhjælpning af klimaændringer, men hjælpen til afrikanske lande drukner alligevel i den eksplosive befolkningstilvækst, som også øger udledningen af CO2. Det er på tide, at afrikanske lande, som har ressourcerne, udvikler deres egne lande. Vi kunne hjælpe med skoler og familieplanlægning.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…