300 har klaget over kystnære havvindmølleparker – nu laver Energiklagenævnet groft benspænd for borgerne

Colourbox

Der er i disse dage mulighed for at klage til Energiklagenævnet over etableringstilladelsen til at opføre Vesterhav Syd og Vesterhav Nord kystnære havvindmøller.

 

Det viser sig nu – efter at klagerne er indsendt, og man har fået en kvittering på modtagelsen af klagen – at man nogle uger derefter modtager et brev om, at klagenævnet har brug for yderligere oplysninger fra klageren om, hvorvidt vedkommende er ”væsentlig og individuelt berørt”.

 

Skrivelsen er vedhæftet en lang række lovparagraffer, og mest interessant her er definitionerne af ”væsentlig” og ”individuel”:

 

”Væsentlig” betyder ifl. Klagenævnet, ”at betydningen af afgørelsen for den pågældende skal være af en vis styrke og intensitet”. Spændende, hvem der bestemmer det? Borgeren eller staten og dens klagenævn?

 

Men ordet ”interesse” er endnu mere spændende. ”Interesse” betyder ifl. Klagenævnet, at den pågældende afgørelse skal være mere indgribende over for den, der vil klage, i forhold til andre personer, som berøres af afgørelsen”. Det fremgår videre, at ”hvis en større kreds af personer berøres på samme måde af en afgørelse, har de enkelte personer således ikke en individuel interesse i afgørelsen”.

 

Lad mig give et par eksempler på sidstnævnte smøre:

 

Hvis 4 huse ligger ved siden af hinanden et sted, hvor man har besluttet at bygge en motorvej, så bliver alle fire huse ganske vist berørt, men så kan de to midterste huse ikke klage, for ifølge førnævnte så berøres de på samme måde som de to yderste huse, som derimod godt må klage, fordi de er i en anden situation end de to midterste. Surrealistisk.

 

Et andet eksempel: Hvis man bor eller har feriehus eller har erhverv midt ud for f. eks. den påtænkte Vesterhav Syd kystnære møllepark, kan man ikke klage, fordi nærmeste nabo mod nord eller syd eller øst eller vest har samme ”individuelle” interesse; men hvis man nu bor f. eks. helt oppe i den nordligste kant, hvor man kunne tænkes at have en ”individuel” interesse (ødelagt udsigt f. eks.), så kan man godt klage, hvis naboen lige mod nord ikke er generet!

 

Hvis ikke det var fordi, det er så mageløst, morsomt vrøvl fra statens klagenævn, så er det faktisk en alvorlig sag, fordi det er en regulær stopklods for overhovedet at kunne klage: Først bestemmer staten at gøre noget; så giver den borgerne mulighed for at klage, og til sidst inddrager den de facto klagemuligheden ved at sige, at ens situation skal være ændret i forhold til de naboers, som også berøres.

 

Muligheden for at klage, hvis man er en flok borgere i samme situation tæller ikke!

 

Læs også
Rettelse i artiklen: Det regner med mikroplast – fra vindmøller!

Med hensyn til klyngerne af Vesterhav Syd kystnære møller, som strækker sig 15 km nord-syd ud for Holmsland (fra Nørre Lyngvig til Søndervig og ikke ned til Hvide Sande, som nogle dernede tror), så må man tolke sætningen ”mere indgribende over for den, der vil klage, i forhold til andre personer, som berøres af afgørelsen” på følgende måde (bemærk at situationen er unik og aldrig har været behandlet før):

 

Hele den jyske vestkyst er/har været berørt af risikoen for at få kystnære havvindmøller lige ud for deres boplads. Nu er så to steder udpeget: Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

 

”Individuel” vil således være at tolke som én boplads i forhold til omkringliggende bopladser. Helt konkret vil det sige, at afgørelsen om kystnære møller er mere indgribende for f. eks. bopladsen ”Holmsland” i forhold til nabobopladserne, f. eks. Thorsminde mod nord og Nymindegab og Henne Strand mod syd.

 

Ved på denne måde at anvende ”boplads” som definition på og identifikation af ”individuel”, vil alle på en boplads have mulighed for at få deres klage behandlet. Hvis ikke det sker, skal ombudsmanden have lov at tage stilling, før der røres så meget som et enkelt spadeskaft på Holmsland og nordpå.

 

Arne  Berget, Dr.  Med.

Tidl.  Adm.  Overlæge

Juliusvej 4,

2820 Gentofte

Læs også
Ny dansk klimapolitik?

Fladsbjergvej 21, Klegod,

6950 Ringkøbing

[email protected]

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…