Det går i den rigtige retning, jubler den radikale borgmester Anna Mee Allerslev: Næsten hver fjerde indbygger i København har udenlandsk baggrund

Foto: Københavns Kommune og Steen Raaschou

Antallet af udlændinge i Københavns Kommune har gennem de sidste mange år været støt stigende og udgør nu næsten en fjerdedel af hovedstadens samlede indbyggertal.

 

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for befolkningens sammensætning per 1. januar i år, og her fremgår det, at indvandrere og deres efterkommere fra vestlige og ikke vestlige lande nu udgør 24,4 procent af kommunes samlede indbyggertal.

 

Det svarer til i alt 146.723 personer ud af kommunens samlede indbyggertal på i alt 602.481 personer.

 

Heraf udgjorde ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere med 90.565 personer i alt 15,0 procent af den samlede københavnske befolkning.

 

Indvandrernes andel stiger og stiger

Der er her tale om en markant stigning af indvandrernes antal igennem de sidste ti år.

 

Per 1. januar 2008 var den københavnske befolkning ifølge Danmarks Statistik således på 509.861 indbyggere, og heraf var de 20,4 procent eller i alt 103.907 personer indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande.

 

Af dem udgjorde indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlig lande i alt 71.857 personer, hvilket svarer til 14,1 procent af den samlede københavnske befolkning.

 

Og det går i den rigtige retning, jubler Anna Mee Allerslev

Udviklingen bekymrer ikke Københavns Kommunes radikale beskæftigelses-og integrationsborgsmester, Anna Mee Allerslev. Tværtimod:

 

”Det ser ud, som om det går i den rigtige retning. Hvis vi som en lille åben økonomi skal klare os i en globaliseret verden, skal vi være mangfoldige og globale,” siger hun blandt andet til Berlingske Tidende, som i går bragte en tilsvarende historie, men baseret på tal fra 1. oktober sidste år.

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Den radikale begejstring over udviklingen deles dog langt fra af kommunens kultur og fritidsborgmester, Dansk Folkepartis Carl Christian Ebbesen:

 

”Jeg frygter, at tallet vil vokse. Det rammer ikke mindst vores folkeskole, hvor alt for mange elever møder op til skolestart og ikke kan dansk. Det giver massive integrationsproblemer og problemer med at motivere dem til at tage en uddannelse. Det betyder ikke, at alle ikke klarer sig godt, men der er for mange, der ikke gør,” understreger Carl Christian Ebbesen i en kommentar til Berlingske Tidende

 

Også på landsplan stiger indvandrernes andel

Samtidig med en opgørelse over befolkningens sammensætning i de enkelte kommuner, har Danmarks Statistik også opgjort det samlede befolkningstal i Danmark per 1. januar i år

 

Af de i alt 5.748.769 indbyggere, der blev registreret i Danmark den 1. januar i år, udgjorde indvandrere og efterkomme fra vestlige og ikke-vestlige lande i alt 741.572 personer og dermed 12,9 procent af den samlede danske befolkning.

 

Af dem udgjorde ikke-vestlig indvandrere og deres efterkommere i alt 476.727 personer, hvilket svarer til 8,3 procent af den samlede befolkning.

 

Og sådan så det ud for ti år siden

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

For ti år siden var forholdet noget anderledes.

 

Per 1. januar 2008 var der ifølge Danmarks Statistik i alt 5.475.791 indbyggere i Danmark, og heraf udgjorde 497.962 indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke vestlige lande tilsammen 9,0 procent af befolkningen mod de nævnte 12,9 procent den 1. januar i år.

 

Af dem var 340.653 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlig lande, som hermed udgjorde 6,2 procent af dem samlede befolkning det år mod de nævnte 8.3 procent den 1. januar i år.

 

Udviklingen går klart og tydelig i retning af, at den danske andel af befolkningen gradvis bliver mindre og mindre.

 

To tal taler deres eget tydelige sprog. Befolkningsfremgangen fra 1. januar 2008 til 1. januar 2017 var på i alt 272.978 personer.

 

Af dem udgjorde indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige land i alt 243.610 personer, hvilket svarer til 89,2 procent af den samlede befolkningsfremgang.

 

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

http://www.statistikbanken.dk/FOLK1C

http://www.b.dk/nationalt/nu-er-hver-fjerde-koebenhavner-indvandrer-eller-efterkommer

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…