Det fortalte ministrene ikke: Indvandrere arbejder i gennemsnit kun 18 timer om ugen, og så er somalierne i øvrigt mere jobaktive end syrerne

Arkivfoto: Steen Raaschou

Rød eller blå- For enhver minister uanset partifarve gælder det om at levere en succeshistorie inden for eget ansvarsområde.

 

Der var således ingen ende på begejstringen hos hverken beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) eller hos integrationsminister Inger Støjberg (V), da der kom beskæftigelsestal for flygtninge i regulære lønmodtagerjobs uden statstilskud.

 

Omkring otte tusinde er nu kommet i arbejde, lød det.

 

”En vanvittig og voldsom udvikling”

I beskæftigelsesministeriet kunne ministeren, Troels Lund Poulsen, ikke styre sin begejstring:

 

”Selv om det er fra et lavt udgangspunkt, så er det jo en helt vanvittig og voldsom udvikling, vi ser på kort tid,” sagde han til Berlingske.

 

Også i Integrationsministeriet var der begejstring. Her hed det i en pressemeddelelse den 2. september 2017, at 27 procent af flygtningene var i beskæftigelse i november 2016.

 

”Regeringen skruer på alle håndtag på samme tid: Stram asylpolitik, klare incitamenter til at arbejde og en integrationsindsats med entydigt fokus på det, der virker: job,” lød det fra integrationsminister Inger Støjberg i en pressemeddelelse.

 

Men de arbejder altså kun atten timer om ugen

Rent bortset fra at andelen af flygtninge i arbejde efter tre år lå på samme niveau i 2010 og i andet kvartal 2017, hvor cirka 24 procent af flygtninge mellem 16 og 64 år i arbejde på begge tidspunkter, så var der lige en lille detalje, som de to ministre intet fortalte om.

 

Nemlig at der ikke er tale fuldtidsstillinger, som man ellers forsøgte at give indtryk af.

 

Læs også
Regeringen sender vildt selvmodsigende signaler om flygtninge og arbejde – nu må vi have ren besked

Tværtimod.

 

Af en analyse af beskæftigelsesgraden blandt ikke-vestlige indvandre på kontanthjælp, som Danmarks Statistik har udarbejdet, fremgår det, at ikke-vestlige indvandrere i regulære lønmodtagerjobs i gennemsnit arbejdede i atten timer om ugen i 2016.

 

Således hedder det i analysen, at:

 

”De ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp med videre med ophold i Danmark i mindre end syv ud af de seneste otte år, som fandt beskæftigelse i 2016, arbejdede i gennemsnit 18 timer (betalte løntimer) om ugen.”

 

Og videre hedder det:

 

”Lidt over 40 procent arbejdede over 20 timer om ugen, hvor cirka 13 procent havde en ugentlig arbejdstid på 35 timer eller derover. Med 37 procent var der også mange med en arbejdstid på under ti timer om ugen. Cirka fem timers arbejde om ugen i gennemsnit vil være nok til at opfylde 225-timersreglen.”

 

Læs også
Vi har ikke brug for et politi, der holder sandheden om indvandring og kriminalitet skjult for borgerne

Når gennemsnittet er på 18 timer om ungen, så betyder det at en del arbejder meget mindre.

 

Og analysen antyder selv forklaringen. Flere arbejder kun lige det antal timer – fem timer om ugen – som kræves for ikke at gå ned i ydelse.

 

225-timers regel, som regeringen indførte i 2016 betyder nemlig, at hvis man har været en vis periode på kontanthjælp, skal man tage et arbejde på i gennemsnit fem timer om ugen. Sker det ikke bliver man sat ned i ydelse, eller hvis man er samboende, kan man helt miste retten til kontanthjælp.

 

Som Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, udtrykte det her i avisen i går:

 

”Når regeringen fremstiller en fiasko som en succes, så skyldes det alene, at de forsøger at overbevise danskerne om at det nytter noget at integrere flygtninge fremfor at hjemsende dem, som DF ønsker.”

 

Myten om de arbejdsparate syrere

Da de syriske flygtninge for alvor begyndte at strømme til landet, hed det sig, at der var tale om en veluddannet befolkningsgruppe, som hurtigt ville komme ind på det danske arbejdsmarked.

Læs også
For tredje gang på kort tid ser det ud til, at politiet har fortiet vigtige oplysninger om gerningsmænd med indvandrerbaggrund

 

I sin analyse omtaler Danmarks Statistik forventningerne til de syriske flygtninge:

 

”Det har været diskuteret, om syriske flygtninge er tættere på arbejdsmarkedet end andre flygtninge,” lyder det i analysen, som konkluderer, at overgangen til beskæftigelse blandt ikke-vestlige indvandrere:

 

”Ikke er drevet af en større indvandring af eventuelt mere ressourcestærke indvandrere fra Syrien.”

 

Tværtimod gør det modsatte sig gældende

 

Somaliere er mere jobaktive end syrere

En opgørelse fra Danmarks Statistik over ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse i andet kvartal i år viser, at syrerne i forhold til deres antal ligger helt i bund, når det gælder om at komme ud på arbejdsmarkedet.

 

Læs også
 Tre indvandrere overfaldt mand – politiet fortav først, at de havde anden etnisk baggrund

De 4.520 syrere i alderen 16 – 64 år, som på det tidspunkt var i arbejde, udgjorde 22,9 procent af den samlede syriske befolkning i den pågældende alder.

 

Det er under gennemsnittet for hele gruppen af ikke-vestlige indvandrere, og som lå på 24,4 procent ifølge Danmarks Statistik.

 

Selv somalierne lå med et gennemsnit på 25,8 procents beskæftigede over syrerne. I toppen lå i øvrigt flygtningene fra Afghanistan.

 

Af dem var 28,6 procent i den pågældende aldersgruppe i arbejde i andet kvartal i år.

 

Og hvem skulle have troet det.

 

Opdateret 12.8.17 klokken 19

 

Læs også
Esbjerg: Voldsomt opgør mellem to indvandrergrupper spreder rædsel – politiet beder om hjælp

http://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=28917

 

http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29335

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…