Der er slet ikke styr på strømmen af migranter – masser af dem lever illegalt i Danmark og andre lande

Arkiv skærmprint You Tube

I 2016 kom der væsentligt flere asylansøgere til Europa, end de fleste havde regnet med. At dømme efter årets første ni måneder var strømmen stort set lige så stærk som i rekordåret 2015.

 

Tyskland var den store magnet. Omkring to tredjedele af samtlige asylansøgninger i EU faldt i Tyskland.

 

Nu spørger man sig i vores naboland, hvordan i alverden det har kunnet lade sig gøre. Hvilken vej er de kommet til Tyskland?

 

Man har jo ellers talt så meget om lukningen af Balkan-ruten, det har Den Korte Avis også gjort. Det drejer sig både om grænselukningerne mellem landene på Balkan, og EU’s aftale med Tyrkiet om at tage migranter tilbage fra Grækenland.

 

Men de nye tal tyder på, at Balkan-ruten ikke har været så lukket endda.

 

Trods grænsehegn på Balkan og Tyrkiet-aftale er et ganske stort antal migranter stadig nået frem til Tyskland ad den vej. Langt de fleste af dem er illegale.

 

De tyske myndigheder taler om cirka 100.000 illegale migranter, der kom ind i landet i 2016. Det faktiske tal er formentlig klart større.

 

Bliver bare i landet

Dertil skal lægges det meget store antal, der har fået deres asylansøgning afvist i Tyskland, men som alligevel bliver i landet.

 

En del af dem går under jorden. Andre kan ikke blive sendt tilbage, fordi deres hjemland nægter at tage imod dem.

 

Det sidste var tilfældet med tuneseren Anis Amri, der gennemførte det blodige terrorangreb på et julemarked i Berlin.

Læs også
Video afslører menneskesmuglernes nye vej til at få illegale afrikanere ind i Europa

 

Illegale migranter øger i det hele taget terrorrisikoen. De er sværere at kontrollere.

 

Samtidig gør de mange illegale migranter det naturligvis sværere at styre, hvor mange udlændinge der slår sig ned i et land som Tyskland eller Danmark – og hvad de laver. En betydelig del lever formentlig af kriminalitet.

 

”Et kæmpeproblem”

Den danske integrationsminister Inger Støjberg har med rette brugt det som et argument for en fortsat dansk grænsekontrol, at der er så mange illegale migranter i Europa.

 

En meget stor del af dem søger mod Tyskland. Men Rockwool Fondens Forskningsenhed skønner trods alt, at det samlede antal illegale migranter fra flygtningelande som Syrien og Afghanistan herhjemme udgør knap 10.000 personer. Det er mange.

 

Forskningsdirektør i SFI, Torben Tranæs, der er ekspert på området, kalder det ”et kæmpeproblem” (Politiken).

 

Læs også
Malta har stoppet kapringen af fragtskib i Middelhavet – det har vigtige perspektiver for asylstrømmen

Rigspolitiet oplyser, at knap 1.600 personer inden for det seneste halvandet år er forsvundet fra de danske myndigheders radar (Politiken).

 

En stor del af dem er sikkert rejst til andre lande, først og fremmest Tyskland og Sverige. Det er lettere at være illegal i et stort land som Tyskland end i et lille land som Danmark – og mange har familie i Tyskland.

 

Men med Torben Tranæs’ ord er det under alle omstændigheder et kæmpeproblem, at Europa og Danmark rummer så mange illegale migranter. Vi mister simpelt hen kontrol med vores eget samfund.

 

Asylkrisen kører videre

Som nævnt er effektiv grænsekontrol et af de vigtigste våben mod dette kaos. Det var rystende at konstatere, at terroristen Anis Amri uhindret kunne rejse over fire landegrænser, efter at han havde begået sin forfærdende handling!

 

Derudover må man skærpe indsatsen for at få sendt afviste asylansøgere ud af landet.

 

Der skal langt stærkere pres på hjemlandene for, at de tager deres borgere tilbage. Og der skal pres på de afviste asylansøgere, så de rejser ud. Det er nødvendigt at frihedsberøve dem i væsentligt større omfang.

Læs også
Løkke bør ubetinget trække Danmark ud af FN’s migrationspagt – disse punkter viser, at den er en katastrofe

 

Vi må se i øjnene, at den massive asylkrise ikke er noget, der blev overstået i 2015. Den kører videre.

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article160848562/Fluechtlinge-kommen-weiter-ueber-Balkanroute-nach-Deutschland.html

 

https://denkorteavis.dk/2017/asylstrommen-til-europa-fortsaetter-for-fuld-kraft-danmark-har-behov-for-yderligere-stramninger-i-asylpolitikken/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…