Indlæg fra læserne – 22. marts

 

Læger helt uden grænser

 

Jeg vidste det godt, alligevel bliver jeg forarget hver gang jeg konfronteres med det: Er du så dum at donere penge til Læger uden grænser, så er du også medskyldig i et samarbejde med menneskesmuglere syd for Middelhavet. Se TV-Avisen med sporten [1] fra den 21/03-2017 hvor det gode skib SOS Mediterranée ankommer til Catania i Italien.

 

Under navnet ses logoet fra Médicins sans Frontiéres; skibet tilhører såmænd Læger uden grænser, og skibet sejler i fast rutefart mellem

 

Italien og Libyen for at samle betalende, migrerende afrikanske søfarere op for at sejle dem trygt til Europa.

 

Jeg støtter ikke længere den trafik.

 

Ivan Norling

 


 

 

Vi vil ha’ Haribos negerhøvdinge tilbage

 

Af Karsten Søberg

 

Man får nok ikke ministre og slet ikke de statsfinansierede medier, til at gøre det.

Læs også
Indlæg fra læserne: Menneskeret og menneskepligt – Danmark for danskerne – Langsom ‘kvælning’

 

Men jeg har en drøm om, at private firmaer og medier i det mindste en dag vil sige til Greenpeace, Dansk Center for Menneskerettigheder, Amnesty International og alle de andre kæmpefirmaer indenfor godhedsindustrien:

 

“I kan rende os noget så grundigt. I er intet andet end politiske organisationer på den yderste venstrefløj. Jer lytter vi ikke til. I kan stille op i politik”.

 

Så kan det være vi kan få negerhøvdingene tilbage hos Haribo og Kims Flødebolle mand. Og shitstorm, tja disse firmaer lever nok ikke af shitstormere alligevel, og disse er slet ikke handlingens folk. Men det bliver jo nok ved drømmen.

 

 


 

 

Gør som indianerne

 

Læs også
Indlæg fra læserne: Religionbegrebets grænse – Sløve padder – Overgreb på kristne forties

Af Vivian Edsberg

Nordamerikas indianerstammer har, så vidt jeg ved, fundet på den løsning, at hvis man har mindst én indiansk bedsteforælder, kan man anse sig for medlem af stammen.

 

Det kunne vi måske lære noget af.

 

 


 

 

 

Den uduelige kong Harald Hein og EU er to alen ud af ét stykke

 

Saxo Grammaticus skrev om den helt uduelige kong  Harald Hein, og beskrivelsen passer i den grad på dagens EU:

Læs også
Indlæg fra læserne: Narko i Herning – Satspuljen og pensionisterne

 

“Harald gik for øvrigt i den Grad op i Andagtsøvelser, at han for dem forsømte at vaage over, at de Love han gav, blev strængt overholdte; som Følge af den Slaphed, hvormed de håndhævedes, gjorde alle ustraffet hvad Fortræd de ville, og alt Værn for Ret og Retfærdighed blev kuldkastet.

 

Han betænkte ikke, at Gud finder mere Behag i, at en Konge forvalter sit Rige rettelig end giver sig tom Overtro i Vold, i at han strængt vaager over Retfærdigheden end søger at tækkes ham ved Overflod af Bønner, ja, at Gud Herren lettere forsones ved at man fremmer Ret og Retfærdighed end ved at man ofrer ham Røgelse, at han synes bedre om, at man slår Synden ned, end at man slår sig for Brystet, at han hellere ser en Konge tvinge Lasterne i Knæ end ham selv knæle, og at Haandhævelsen af Fattigmands Ret er ham kjærere end noget som helst Offer.

 

Thi skjønt en Konge rettelig bør lægge Vind på Religionen*, sømmer det sig dog stundom bedre for ham at sidde i Dommersædet end at knæle for Alteret.Men nok herom.

 

Kjærlighed til Religionen var det eneste, han udmærkede sig ved, de uretfærdigste Handlinger fandt han sig i med overvættes Langmodighed, og han opfyldte i Virkeligheden langt fra alt hvad han havde lovet.

 

Han ikke blot tilgav Misgerninger, men gav dem ligefrem frit Spil og gjorde Landet lige så fattigt på Lov og Ret, som han havde lovet at gøre det rigt derpå. Han holdt det ikke engang for uværdigt at afvige fra, hvad der ellers anses for Kongeskik, i Henseende til Adfærd og Optræden. Efter at have siddet på Tronen i to År døde han.”

 

..skrev Saxo i sin krønike om den svage Harald Hein, konge over Danmark til 1080 og nu lykkeligt glemt. Danmark overlevede trods alt denne kongelige fiasko.

Læs også
Indlæg fra læserne 14. maj: Apartheid i Danmark # Integrationsudgifter # Fake News af ufattelige dimensioner# Dansk Kultur udtaler

 

Lad os håbe på, at vi ligeledes overlever EU og alle dets gerninger. Til trods for, at EU’s borgere endnu ikke, efter 40 år, har fået dette misfoster reformeret eller elimineret.

 

Ordliste:
Andagtsøvelser: Internationale topmøder
Religionen: Menneskerettigheder og konventioner

 

http://heimskringla.no/wiki/Harald_Hein

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…