De ville hellere se erotiske kvindefilm: Op til 80 procent af indvandrerkvinder er på offentlig forsørgelse, men på kvindernes kampdag blev de glemt

Foto: Steen Raaschou

I går var det Kvindernes Internationale Kampdag, og det blev fejret med alt fra protestdemonstrationer, march og fællessang til erotiske kvindefilm.

 

Den venstreorienterede forening Demos brugte kampdagen til demonstrationer mod transport- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), som for syv år siden efter sigende skulle have skrevet et sexistisk blogindlæg.

 

Og medens deres danske medsøstre brugte kvindernes kampdag til at muntre sig med erotiske kvindefilm og demonstrationer mod Ole Birk Olesen, var der muslimske kvinder som reelt sad spærret inde i deres hjem på offentlig forsørgelse.

 

Stort set ingen løftede så meget som en protestfinger for dem, for det er jo religion, og man skal jo nødig virke intolerant.

 

Firs procent af somaliske kvinder på fuld offentlig forsørgelse

I 2015 var i alt 25 procent af danske kvinder i alderen 30 – 59 år ifølge Danmarks Statistik på offentlig forsørgelse. Det svarer til 235.172 kvinder ud af i alt 957.279.

 

Det står i skærende kontrast til de forhold, som især muslimske kvinder i samme aldersgruppe lider under, hvor mellem 71 og 88 procent af kvinderne fra en række muslimske lande er på fuld offentlig forsørgelse.

 

I toppen ligger syriske kvinder ikke uventet, da mange af dem er nye i landet, med 88 procent, hvilket svarer 2.365 kvinder ud af i alt 2.684.

 

Ligeledes i toppen optræder de somaliske kvinder. Af dem var der i aldersgruppen 30-59-årige i alt 3.049 og heraf var de 2.442 eller i alt 80 procent på fuld offentlig forsørgelse.

 

Og det ser ikke bedre ud for de øvrige muslimske kvinder

Opløbet om at være på toppen hvad angår fuld offentlig forsørgelse blandt kvinder fra muslimske lande er i det hele taget tæt.

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

På tredjepladsen ligger de libanesiske kvinder, hvor 77 procent af i alt 4.362 kvinder er på fuld offentlig forsørgelse. Det svarer til i alt 3.364.

 

Heller ikke de irakiske kvinder har tilsyneladende lov til at komme på ud arbejdsmarkedet. Her drejer det sig om i alt 72 procent ud i alt 5.608. Det svarer til 4.064 kvinder, som er mere eller mindre tvungne til at blive inden for hjemmets fire vægge.

 

For kvinderne fra Afghanistan ser forholdene ikke meget bedre ud. I alt 71 procent af dem eller 1.854 kvinder ud af 2.599 er her på fuld offentlig forsørgelse.

 

Til gengæld er kvinderne fra øvrige ikke-vestlige lande aktive

Statistikken omfatter indvandrere fra i alt tredive forskellige lande, og her viser det sig endnu engang, at indvandrere fra ikke-vestlige lande er vidt forskellige alt efter, hvilket land de kommer fra.

 

Udover de fem nævnte muslimske lande, ligger kvinderne fra øvrige muslimske lande også langt over de 25 procent på fuld offentlig forsørgelse, der gælder for danske kvinder.

 

Til gengæld ligger mange af kvinderne fra de øvrige ikke-vestlige lande langt under de danske kvinder, når det gælder fuld offentlig forsørgelse.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

Det gælder eksempelvis de filippinske kvinder. Her er det blot 19 procent af kvinderne i den nævnte aldersgruppe, der er på fuld offentlig forsørgelse. Det svarer til i alt 908 ud af i alt 4.761.

 

Hvad angår indiske kvinder, ligger de endnu længere nede med 16 procent eller i alt 278 kvinder på fuld offentlig forsørgelse ud af i alt 1.734.

 

Blandt de øvrige indvandrere er de amerikanske kvinder dem, der holder sig længst væk fra de offentlige kasser. Således er blot 13 procent af dem eller i alt 229 ud af samlet 1.701 på fuld offentlig forsørgelse.

 

Tallene taler deres eget sprog om kvindeundertrykkelse

Tilbage står det uomgængelig faktum, at det groft sagt er kvinder fra de mandsdominerede og kvindeundertrykkende ikke-vestlige muslimske lande, der bliver holdt uden for arbejdsmarkedet, medens kvinderne fra de ikke-muslimske lande får lov til at boltre sig frit og selv tjene deres penge.

 

Forholdet er endda så grelt, at ud af de 30 lande, der er omfattet af statistikken, er der indvandrerkvinder fra de 14 af landene, der ligger under de 25 procent på fuld offentlig forsørgelse, som gælder for de danske kvinder.

 

Læs også
Ved dette valg står Danmark over for to store kriser: ændringen af befolkningen og klimakrisen – men kun den sidste omtales

Men for disse muslimske kvinder, hvis hjem for manges vedkommende har karakter af et fængsel, er der ingen hjælp at hente hos deres danske medsøstre.

 

De vil hellere bruge Kvindernes Internationale Kampdag på se erotiske kvindefilm og demonstrere mod Ole Birk Olesen.

 

http://politiken.dk/ibyen/art5857502/Her-er-otte-steder-at-fejre-Kvindernes-Internationale-Kampdag

 

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20704&sid=indv2016

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…