De radikale solgte De Vestindiske Øer uden at spørge øernes befolkning – indlæg fra læserne 3. april

Den radikale leder Zahle

De ville hellere blive hos slavpisker-landet

 

Af Kjeld B. Nielsson

 

Hvis de radikale og andre politisk korrekte absolut vil undskylde noget i forbindelse med 100 års dagen for salget af de vestindiske øer, behøver de ikke savne noget at gå  offentlig bodsgang med.

 

Man kan på linie med statsminister Lars Løkke beklage slavehandlen.

 

Men en undskyldning er mere på sin plads i forbindelse med, at beboerne på de tre vestindiske øer ikke blev spurgt i forbindelse med folkeafstemningen. Det skete under den Socialdemokratiske-radikale regering.

 

Da jeg besøgte Sankt Thomas i 2002,  spurgte flere fremtrædende lokalpolitikere mig “Hvordan kunne I bare sælge os?”

 

Danmark var så stolt af sin forholdsvis tidlige ophævelse af slaveriet, men man glemte helt at spørge de nu frie borgere på de vestindiske øer om, hvad de mente om at få øerne overdraget  til USA.

 

Kun i Danmark blev der afholdt follkafstemning. Vestinderne blev ikke spurgt. Hvis det var sket, havde folkeafsstemningen formentlig  fået et andet udfald. Lokalbefolkningen var meget skeptisk i 1917 over for udsigten til at blive amerikanere.

 

Mere anstrengt var forholdet til øens fordums slavepiskere  ikke. Så der er noget både at undskylde og beklage.

 

________________________________

 

Læs også
Indlæg fra læserne: Menneskeret og menneskepligt – Danmark for danskerne – Langsom ‘kvælning’

Hvad med en undskyldning for Københavns bombardement?

 

Af Vivian Edsberg

 

Vi må også have en undskyldning for bombardementerne af København i 1807, samt tilbagelevering af flåden med undskyld og tak for lån.

 

Og så vil vi også gerne have Skåne, Halland og Blekinge tilbage med undskyldning og tak for lån – og UDEN migranter, tak, dem kan de flytte højere op nordpå eller sydpå. Der er så rigeligt at   undskylde for på kryds og tværs, hvis man først begynder på det.

 

Men hvor det dog ligner de radiGALE!

 

________________________________

 

Læs også
Indlæg fra læserne: Religionbegrebets grænse – Sløve padder – Overgreb på kristne forties

Alle i forbamende frelste – tænk jer dog om!

 

Af Erik B. Hansen

 

Det var god og længere ventet beslutning Syddanske Region har truffet omkring forbud mod brug af politiske/religiøse symboler i offentlig tjeneste.

 

Det er sørgeligt nu at læse, at Dansk Sygeplejeråd og få andre tager afstand fra beslutningen med begrundelse i, at der ikke er nogle problemer. De har bare glemt at spørge befolkningen generelt, samt mange af dem det går ud over, om de syntes, at  det er uden problemer.

 

For eget vedkommende virker det yderst generende og provokerende hver gang jeg møder disse hætteklædte individer i offentlig tjeneste. Den altovervejende grund til jeg føler mig generet ligger i, at det kun er kvinder der lader sig udstille med symboler. Jeg nægter simpelt hen at tro flertallet af kvinderne gør det frivilligt og ikke af hensyn til andres (mænds) forlangende.

 

Selvfølgelig er der nogle der iklæder sig tørklæder og sorte sække frivilligt, dem om det, bare ikke på jobbet, tak, og aldrig børn. De øvrige må enten være dumme eller undertrykte, så de ikke kan eller tør sige fra. Børnene og de undertrykte kan samfundet hjælpe netop ved at vedtage og gennemføre forbud, hvilket samtidig fjerner ubehaget vi andre føler, når vi møder problemet.

 

Læs også
Indlæg fra læserne: Narko i Herning – Satspuljen og pensionisterne

Vi er netop hjemkommet fra ferie i Thailand, hvor vi på stranden så kvinder og små piger helt indpakket i sorte gevandter sidde i skyggen og surmule, medens mand med drengebørn spillede bold og badede ganske som vi andre. Var det sjovt at overvære, NEJ, det vækker tanker mod tyranni og slaveri. Temperaturen var 32 grader og vi almindelige kampsvedte, kun med sandaler, shorts og armbåndsur på kroppen.

 

Til alle jer, åh så forbarmende og frelste, tænk jer dog om, sæt jer selv i kvindernes sted, vil I kunne leve under tilsvarende forhold, vil i acceptere lignende på egen krop og sjæl. Prøv det, og tanken får sikkert en anden og bedre lyd.

 

Og så glemte jeg næsten at skrive, kvinderne ser ganske forskrækkelige ud i disse sorte sække, men det er måske meningen, men til hvis glæde.

________________________________

 

Eliten er på selvmordskurs

 

Af Steffen Wernberg-Møller

 

Nogle gange kan der ske det modsatte af synergi, når en uheldig beslutning medfører andre uheldige beslutninger. Sker det på øverste plan, kan det betyde enden på et velfungerende samfund. Som dominobrikker vælter den ene bid af samfundsstrukturen efter den anden. Folkeskolen, postvæsnet, sundhedsvæsnet, politibeskyttelsen, tilliden til domstolene/retsvæsnet, ældreplejen, tiltroen til politikerne og ikke mindst journalisterne/medierne m.m.

Læs også
Indlæg fra læserne 14. maj: Apartheid i Danmark # Integrationsudgifter # Fake News af ufattelige dimensioner# Dansk Kultur udtaler

 

Reproduktiv selvafvikling

 

Den første der i nyere tid væltede, skulle vise sig at være den største og mest afgørende brik. Frem for at lave et system med eksempelvis præmier, fordelagtig barselorlov, støtte/en nanny, gratis børnepasning for alle o.lign., der gør det mere attraktivt for vore egne kristent rodfæstede kvinder at føde flere børn, så løser politikerne det demografiske problem som de selv har skabt, ved, at importere mennesker udefra. Det har med asylsystemet, familiesammenføringer m.m. igangsat en folkevandring, og sammen med muslimske kvinders væsentligt højere fertilitet, så udrydder det på sigt et helt folk.

 

Et grådigt erhvervsliv katalyserer dødsspiralen

 

Det umættelige erhvervsliv der i 60’erne og 70’erne ville have alle kvinderne ud på arbejdsmarkedet, presser stadigvæk og vedvarende på, i sult efter mere arbejdskraft. Nu bare ved at importere så mange mennesker som muligt, uden at skele til hvem de er, eller hvilken kultur og religion/ideologi de har indlejret i hovedet. I humanismens navn, og med vækst som spydspids, skeles der således ikke til, om disse mennesker passer ind i samfundet og på arbejdsmarkedet, ligesom der heller ikke tages højde for, om de mange indvandrere på sigt vil kunne integreres.

 

På den måde har erhvervslivet sammen med politikerne, ved at vælte nogle få afgørende brikker, startet Danmarks dødsspiral, og til det har de fået en hjælpende hånd dels fra opløsningshungrende socialister og dels fra kulturradikale der syntes, at det er hip som hap med kultur – den ene er lige så god som den anden.

 

 

Læs også
Indlæg fra læserne 5. april: Den danske model # Politiet sidste håb for afgiftsramte

En ny Verdenslogik

 

Den selvdestruktive proces er ikke kun sket i Danmark. Den synes at være generel for hele Vesten. Frem for at Verden nu har en logik der hedder, at vi tager ansvar for vore egne samfund og vore egne lande, så er ræsonnementet blevet, at vi emigrerer bare.

 

Frem for at kæmpe, skabe og bygge der hvor man er, hvad enten det er Mellemøsten eller Afrika, så flytter man sig. Den tankegang har nu fået momentum hos millioner og atter millioner af mennesker, og som en kæmpe snebold der bare bliver større og større, så er denne tsunami af mennesker, hvoraf mange er fjendtlige, næsten ustoppelig. En eller få uheldige beslutninger har fået kolossale konsekvenser.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…