Erhvervsminister Brian Mikkelsen henstiller, at dybt forgældede familiers lånemuligheder begrænses

Brian Mikkelsen (Twitter)

KOMMENTAR: Erhvervsminister Brian Mikkelsen henstiller, at dybt forgældede familiers lånemuligheder begrænses. Ministeren henviser i en pressemeddelelse den 19. juni 2017 til Det Systemiske Risikoråd, der i en henstilling til regeringen tilbage i marts måned pegede på risikoen ved den høje andel af variable og afdragsfrie lån i institutternes nyudlån i Københavnsområdet og Århus.

 

Regeringen ønsker på baggrund af den observerede udvikling at begrænse den mere risikobetonede långivning i vækstområderne. Regeringen ”anmoder” derfor kreditinstitutterne om maksimalt at yde 15 procent af deres nye lån til boligkøb i Københavnsområdet og Århus til familier, hvis samlede gæld overstiger fire gange deres indkomst før skat, og hvor lånene inden for 80 pct. af ejendomsværdien samtidig ydes med afdragsfrihed og/eller variabel rente.

 

Det vurderes, at henstillingen (hvis realkreditinstitutterne vælger at rette ind) vil ramme omkring 1.700 handler og især ramme unge og førstegangskøbere.

 

Advarsler fra Den Internationale Valutafond

Erhvervsminister Brian Mikkelsen undlader at oplyse, at også Den Internationale Valutafond, IMF, kraftigt har advaret mod den gavmilde danske långivning til mindre solide debitorer.

 

IMF offentliggjorde i begyndelsen af maj de foreløbige konklusioner på den såkaldte Artikel IV-konsultation i Danmark. Artikel IV-konsultationer er en del af IMF’s almindelige overvågning af den økonomiske situation og den økonomiske politik i medlemslandene.

 

Konsultationen er rent praktisk foregået på den måde, at Den Internationale Valutafond (IMF) i slutningen af april 2017 havde staioneret fire økonomer i København, der via samtaler og drøftelser med relevante personer og institutioner forsøgte at danne sig et indtryk af den økonomiske tilstand i Danmark.

 

Hvordan ser det så ud?

Ifølge IMF-teamet er dansk økonomi generelt på rette vej. Man er opmærksom på at der er gennemført reformer, der skal øge udbuddet af arbejdskraft, men der skal ifølge IMF endnu mere til. Blandt anbefalingerne er, at integrationen af indvandrere og flygtningen skal være bedre, SU skal begrænses til normerede studietider, og nyuddannedes mulighed for at få dagpenge skal fjernes.

 

Ejendomsmarkedet er dansk økonomis Achilles-hæl!

De mest markante anbefalinger vedrører imidlertid det danske ejendomsmarked. IMF gjorde allerede i forbindelse med sit besøg sidste år opmærksom på farerne på det danske boligmarked. Den Internationale Valutafond mener nu, at der er akut behov for at stramme kravene til boligkøbere.

 

De løbende boligprisstigninger i byområder – især København og Aarhus – er en kilde til IMF-bekymring. Danske husholdninger har i enhver international sammenligning et frygtindgydende højt gældsniveau. Det høje gældsniveauer sammenholdt med, at boligerne ofte er finansieret med en meget stor andel af afdragsfrie rentetilpasnings- og variabelt forrentede realkreditlån, gør at husholdningerne er utrolig sårbare. Yderligere prisstigninger, især i områder med høj udlånsvækst, vil uvægerligt øge sårbarhed og risici.

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien

 

Afdragsfrie lån med variabel rente burde begrænses

I 2015 var omkring 85 procent af al ny boligbelåning til husholdninger med høj gæld i forhold til indkomsten afdragsfri og variabelt forrentet.

 

Finanstilsynets tiltag med indførelse af tilsynsdiamant m.v. har været positivt. Aftalen om boligbeskatning fra den 2. maj 2017 hilses også velkommen af IMF – især fordi den konjunktur-medløbende effekt af skattestoppet fra 2001 begrænses.

 

IMF er dog bekymret for, om reformen vil begrænse mobiliteten på boligmarkedet. IMF er også bekymret for det nye element af konjunktur-medløb, der indføres med den aftalte mulighed for generelle skattelettelser, hvis boligbeskatningen fortsat stiger.

 

Lempelse af sommerhusbelåningen er uklog!

Regeringens seneste forhøjelse af lånegrænsen for realkreditlån i sommerhuse er ifølge IMF i lodret modstrid med bestræbelserne på at mindske risiciene på ejendomsmarkedet.

 

IMF støtter uforbeholdent de nylige anbefalinger fra Det Systemiske Risikoråd med Nationalbankdirektør Lars Rohde i spidsen. Anbefalingerne vedrørende begrænsning på finansiering med afdragsfri lån med variabel rente i København og Aarhus, bør snarest gennemføres.

Læs også
Rigsstatistikeren: Hvorfor går det så relativt godt med den danske økonomi?

 

IMF-teamet anbefaler at der indføres krav om at boligkøbere selv skal kunne finansiere en større del af boligens værdi og kravene til udbetaling bør hæves til mindst 10 pct. af prisen på boligen.

 

IMF-økonomerne mener også, at danskerne bør afdrage mere på deres boliggæld, og IMF henviser til Sverige, hvor reglen er, at hvis man skylder mere end halvdelen af, hvad huset er værd, skal man afdrage mindst én procent om året.

 

Sammenfatning

Danskerne har den højeste private gældsætning blandt alle 34 OECD-lande og klart størstedelen af gælden udgøres af boliglån. Der er bred enighed blandt Nationalbanken og topøkonomer om, at den høje gæld forlængede og forværrede finanskrisen i Danmark efter krakket i 2008.

 

Hvad er årsagen? Den primære årsag er den danske rentefradragsret, der i realiteten er en skatterabat på lån, og tilskynder til højere gældsætning. Det andet er et realkreditsystem, der tillader ubemidledes ejendomskøb finansieret stort set uden udbetaling og med afdragsfrie rentetilpasningslån.

 

Den brede politiske aftale om boligbeskatningen løse problemerne? Vil fortsatte stigninger i grundskyld og ejendomsværdiskat i kombination med kafkaske regler for vurdering og indefrysning afhjælpe problemerne? Kan grise flyve?

 

Læs også
Skattemoral og den fortsatte skandale om SKAT

Næppe!

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…