Danmarks indtægter fra Nordsøen styrtdykker

Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser både offshore og på land.

 

Staten får indtægter fra Nordsøaktiviteterne på tre måder. Gennem skatteindtægter, Nordsøfonden og DONG Energy. Statens skatteindtægter fra Nordsøaktiviteterne stammer fra kulbrinteskat (52 pct.) og selskabsskat (25 pct.).

 

Energistyrelsen har i februar offentliggjort nye oplysninger om økonomien ved Nordsøaktiviteterne. Statens skatteindtægter fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen for 2015 beløber sig til 9,3 mia. kr., hvilket svarer til, at statens andel af overskuddet udgør ca. 60 pct. inklusive statsdeltagelse.

 

Halvering af Nordsøindtægterne

Statens indtægter faldt med 50,5 pct. i forhold til 2014, hvor staten havde en indtægt fra Nordsøaktiviteterne på ca. 18,8 mia. kr.

 

Årsagen skyldes især, at den gennemsnitlige oliepris faldt kraftigt fra 2014 til 2015. Kun en meget lille del af faldet i indtægterne kan tilskrives nedgang i produktionen. Den samlede værdi af den danske olie- og gasproduktion i 2015 skønnes til 24,8 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 46 pct. i forhold til produktionsværdien i 2014. Ifølge opgørelsen fordeler produktionsværdien sig med ca. 20 mia. kr. på olieproduktionen og 4,8 mia. kr. fra gasproduktionen.

 

Statens samlede indtægter fra Nordsøen

Den akkumulerede produktionsværdi var i perioden 1963 – 2015 på 1.045 mia. kr. i 2015- priser. Statens samlede indtægter fra indvindingen af kulbrinter i Nordsøen beløber sig i perioden 1963 – 2015 til 415 mia. kr. i 2015-priser.

 

Statens indtægter i 2015 svarer til lidt over 1.600 kr. for hver borger i Danmark, så olie- og gasproduktionen leverer fortsat et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien.

 

Er der overhovedet olie og gas tilbage i Nordsøen, der kan berettige store investeringer?

Energistyrelsen offentliggjorde den 29. august 2016 en samlet vurdering af potentialet i RESSOURCER OG PROGNOSER, og ifølge prognosen, har Danmark produceret godt og vel to tredjedele af den tilgængelige olie og gas i Nordsøen.

 

Nutidsværdien for de resterende 110,5 mia. kubikmeter gas og 209 millioner kubikmeter olie er på omkring 500 mia. kr. Energistyrelsen har i prognosen forudsat, at der foretages en fuld genopbygning af Tyra feltets anlæg.

Læs også
Ny dansk klimapolitik?

 

Det tidligere estimat for den fossile produktion løb helt til den anden side af 2060, men nu forventer energimyndighederne, at olieproduktionen rammer nul i år 2047. Gasproduktionen stopper ifølge Energistyrelsen fem år senere – i år 2052.

 

Fortsat store mængder olie og gas

Realiteten er altså, at selv om produktionen af olie og gas fra den danske del af Nordsøen er faldet gennem mere end ti år, så kan der fortsat pumpes anseelige mængder olie og gas op af den danske undergrund. Tilstanden i dansk økonomi tillader ikke, at regeringen kan tillade sig at se bort fra aktiver med en nutidsværdi på 500 mia. kr. Det forhold skal tages i betragtning, når den nye aftale om Nordsø-beskatningen skal vurderes.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…