Danmark dyrest i EU

Danmarks Statistik oplyser den 19. december 2016, at Danmark fortsat er det dyreste land i EU. Det generelle prisniveau i Danmark (BNP inklusive offentligt forbrug og investeringer) ligger i top med 31 pct. over EU’s gennemsnit. Sverige ligger 28 pct. og Tyskland 4 pct. over EU-gennemsnittet. I bunden ligger Bulgarien på under halvdelen af EU-gennemsnittet.

 

Forbrugerpriserne generelt ligger 36 pct. over EU-gennemsnittet, mens de danske priser på fødevarer og drikkevarer uden alkohol ligger i top inden for EU med priser på 45 pct. over gennemsnittet. Når det gælder vores nabolande er Sverige 24 pct. dyrere, mens Tyskland ligger 3 pct. over EU-gennemsnittet. De billigste fødevarer og drikkevarer uden alkohol findes i Polen og Rumænien.

 

Danske Bank misinformerer

Danske Bank har i en pressemeddelelse i anledning af de nye prisoplysninger fra Danmarks Statistik misinformeret om baggrunden for tallene. Banken hævder at lønninger og skatter og afgifter forklarer forskellene. Det er ikke rigtigt.

 

En række undersøgelser har dokumenteret, at vores høje velstand og lønninger samt forskelle i skatter og afgifter ikke alene kan forklare vores høje prisniveau. F.eks. har Danmarks Statistik den 26. september 2016 offentliggjort en analyse af ”Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?”.

 

Lønniveau og afgifter forklarer noget, men der er meget der tyder på, at produktiviteten herhjemme er for dårlig. Det kan igen hænge sammen med den udtalte mangel på konkurrence i nogle brancher.

 

Inflationen for tjenester må hovedsagelig regnes som indenlandsk genereret, og ifølge Nationalbanken er det indenlandsk genererede bidrag til inflationen positiv i hele perioden siden 2014, og specielt kan det relativt højere forbrug af urimeligt dyre finansielle services i Danmark have betydning.

 

Nærmere om prisoplysningerne fra Danmarks Statistik.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…